Marianna Mináriková

Narodenie 18. 9. 1930 Bratislava
Úmrtie 30. 12. 2012 • Pseudonym

  Prídavková-Mináriková
 • Prekladá z jazykov

  Poľský jazyk
  Ruský jazyk
  Český jazyk
 • Životopis autora

  Manžel → Jozef Minárik. Študovala na gymnáziu (maturovala 1949) a slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R.

  Manžel → Jozef Minárik. Študovala na gymnáziu (maturovala 1949) a slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1952 – 55 redaktorka v Slov. vydavateľstve krásnej literatúry, potom pracovníčka Ústavu slov. literatúry SAV, od r. 1973 vedecká pracovníčka Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave. Venovala sa štylistike a textológii. V jej literárnovednej práci malo dominantné postavenie dielo M. Kukučína. Pripravila na vydanie 21-zv. Dielo Martina Kukučína, publikovala aj viaceré dovtedy neuverejnené Kukučínove rukopisné práce. Spoluautorka zborníka Martin Kukučín v kritike a spomienkach (1957). Autorka prác Textologické a štylistické problémy Kukučínovho diela (1972), Listy priateľom a známym (1974), výberu z korešpondencie Kukučín zblízka (1989). Textologické štúdie venovala aj ďalším autorom slov. realistickej spisby, najmä S. H. Vajanskému a E. M. Šoltésovej. Spoluautorka zborníka Text a textológia (1989). Vo Vydavateľstve Pravda edične pripravila juvenilné básne, prózu a dramatické pokusy Petra Jilemnického (1981), ako aj dva zv. Listov Petra Jilemnického (1984). Prispieva do taliansko-slov. štúdií Studia italo-slovacchi a iných odborných zborníkov a časopisov. Prekladá z ruštiny (P. Bažov, L. N. Tolstoj, V. Katajev), poľštiny (J. Porazińska, Cz. Janczarski, W. Woroszylski, J. I. Kraszewski, B. Prus) a češtiny (J. Š. Kubín, V. Čtvrtek, M. Holková a i.) najmä knihy pre deti a mládež.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Martin Kukučín v kritike a spomienkach (1957, spoluautorka)
  • Textologické a štylistické problémy Kukučínovho diela (1972)
  • Listy priateľom a známym (1974)
  • Kukučín zblízka (1989)
  • Text a textológia (1989, spoluautorka)

  Editorská činnosť

  • Dielo Martina Kukučína (21-zväzkové vydanie)
  • Listy Petra Jilemnického 1, 2 (1984)

 

Obálka slniečka september 2013