• Viac o osobnosti

  http://www.tvlux.sk/archiv/play/11262
 • Stručná charakteristika tvorby

      Po časopiseckých začiatkoch (Slniečko, Slovenka a i.) sa etablovala ako autorka literatúry pre mládež. V poviedkach, novelách
      Po časopiseckých začiatkoch (Slniečko, Slovenka a i.) sa etablovala ako autorka literatúry pre mládež. V poviedkach, novelách a románoch pre deti a mládež sa pokúša o psycho-sociálnu analýzu pocitov detí a dospievajúcich v zložitých životných situáciách. Od počiatku tvorby sa systematicky orientuje najmä na mravnú krízu rodiny (rozchod rodičov, alkoholizmus, citové alebo morálne zlyhanie blízkych ľudí, ale aj problém života a smrti) a jej traumatizujúci vplyv na detskú osobnosť. Charakteristické znaky jej prozaickej tvorby pre deti a mládež sa prejavujú už v debute Najväčšie želanie (1986), neskôr v románovej novele Ty si moja pevná loď (1988), románoch Milión krokov do bezpečia (1994), Medzi nami Indiánmi (1997), Jej veličenstvo dospelosť (2001), Tajomstvo mušle (2006). V oblasti literatúry pre dospelých sa predstavila zbierkou kresťansky ladených poviedok zo súčasnosti Sklenená ovečka (1997). Spolu so svojím otcom L. Vargom vydala historický román Kľúč od raja (1997), tematicky čerpajúci z čias Germánskej a Rímskej ríše. V spoluatorstve s otcom vydala aj biografický román o detstve Ježiša Krista Najmladší veľkňaz (1999), jeho voľné pokračovanie o duchovnom pôsobení Ježiša Krista od jeho trinásteho do tridsiateho roku života pod názvom Mesiáš (2004) a historický román o Alžbete Bátoriovej Modrá krv (2001). Komorovej súbor biografických próz o šiestich menej známych stredoslovenských osobnostiach národného obrodenia vyšiel pod názvom V hlbinách času (2003). Zbierka poviedok zo súčasnosti ,  v ktorej rezonuje hlboká viera vyšla pod názvom Sen o živej vode (2014). Život a dielo piatich významných svetových autorov 20. storočia (S. Undsetová, P. Claudel, A. J. Cronin, F. Mauriac a A. Munthe) predstavila v knihe Hľadať a nájsť (2010).Komorovej súbor biografických próz o šiestich menej známych stredoslovenských osobnostiach národného obrodenia vyšiel pod názvom V hlbinách času (2003). Zbierka poviedok zo súčasnosti, v ktorej rezonuje hlboká viera vyšla pod názvom Sen o živej vode (2013). Kniha Sonáta pre Beethovena a Sťahovavé vtáky (2013) obsahuje dve prózy určené najmä čitateľkám.
    Pre rozhlas zdramatizovala prózy Najväčšie želanie, Medzi nami Indiánmi, Sklenená ovečka; píše aj umelecko-bografické rozhlasové pásma o slovenských a inonárodných spisovateľoch a kultúrnych dejateľoch s vyčerpávajúcim obsahom o ich živote a diele. Je tiež autorkou rozhlasových hier, v súčasnosti sa venuje prevažne tvorbe rozhlasovým pásem pre dospelých s náboženskou tematikou.
  Zobraziť všetko
 • Životopis autora

       Absolvovala strednú školu v Novom Meste nad Váhom (1966 – 69), Strednú ekonomickú školu v Trnave (1969 –

       Absolvovala strednú školu v Novom Meste nad Váhom (1966 – 69), Strednú ekonomickú školu v Trnave (1969 – 71) a neskôr publicistiku na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (1997 – 2000). Pracovala ako administratívna pracovníčka: referentka na Železničnej stanici ČSD v Bratislave (1971 – 82), pracovníčka Okresného národného výboru (1984 – 85), podniku Tesla (1985 – 87), knižničná pracovníčka: Štátna vedecká knižnica (1887), Okresná knižnica (1987 – 90), novinová redaktorka Ľudových novín (1990 – 91), Slovenského denníka (1991 – 1992), potom redaktorka Rádia Mária (1993 – 95), od r. 1996 ako redaktorka Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici. V súčasnosti žije a tvorí v Bzinciach pod Javorinou.

     

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Esej

  Pre deti a mládež

  • Najväčšie želanie (1986)
  • Ty si moja pevná loď (1988)
  • Milión krokov do bezpečia (1994)
  • Medzi nami Indiánmi (1997)
  • Jej veličenstvo dospelosť (2001)
  • Tajomstvo mušle (2006, 1.vydanie)

  Literatúra faktu

  Rozhlasová tvorba

  • Básnik dobrého slova
  • Bože čos ráčil
  • Bystrický mecenáš
  • Ešte raz sa obzrieť mám
  • Hľadať a nájsť
  • Iba láska
  • Ježišovo narodenie-Tajomstvo viery
  • Kronika neuveriteľných príbehov
  • Kronikár života
  • Medzi nami Indiánmi (hra (zdramatizovaná próza))
  • Miloval Boha a svoj ľud
  • Na ceste k Bohu
  • Najväčšie želanie (hra (zdramatizovaná próza))
  • Púšť lásky
  • Sklenená ovečka (hra (zdramatizovaná próza))
  • Spev vtáka
  • Za blaho a slávu Slováka
  • Za tú našu slovenčinu
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Mariana KOMOROVÁ – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s. 159 – 160. BOLECHOVÁ, Lucia: Život a
  ŠAH: Mariana KOMOROVÁ – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s. 159 – 160.

  BOLECHOVÁ, Lucia: Život a dielo Mariany Komorovej. Bakalárska práca. Katolícka univerzita v Ružomberku. 2010

  SLIACKY, Ondrej a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava, Literárne informačné centrum 2009.

  KASÁČ, Zdenko: Smelá a objavná sonda. In: Slovenské pohľady, 1995, č. 7 – 8, s. 275-277.

  KEPŠTOVÁ, Ľubica: Medzi nami Indiánmi. In: Bibiana, 5, 1997, č. 2, s. 46 – 47.

  TUČNÁ, Eva: Marginálie o literatúre pre deti. Nitra 2000.

  STANISLAVOVÁ, Zuzana: Od estetizovanej hry k estetickému poznávaniu. Literatúra pre deti a mládež 2001. In: Bibiana, 9, 2002, č. 2, s. 8.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Charakteristické znaky jej prozaickej tvorby pre deti a mládež sa prejavujú už v debute Najväčšie želanie (1986) , kde sa pokúša vyjadriť
  Charakteristické znaky jej prozaickej tvorby pre deti a mládež sa prejavujú už v debute Najväčšie želanie (1986), kde sa pokúša vyjadriť pocity chlapca v situácii sťahovania do nového, cudzieho prostredia a rozvodu rodičov. Poviedky o citových problémoch dospievajúcich dievčat Ty si moja pevná loď (1988) zachytávajú medzigeneračné napätia vyvolané prvými zrážkami mladých s mravnými defektmi sveta dospelých. Od začiatku 90. rokov silnie v jej tvorbe kresťansko-etický rozmer, najmä v podobe tematického prvku príbehov. V centre záujmu aj naďalej zostáva problém sociálnej a mravnej krízy rodiny, ktorý v próze Milión krokov do bezpečia (1994) tematizuje prostredníctvom vyhrotených prejavov asociálneho konania dospelých, jej frustrujúceho vplyvu na deti, a dotýka sa aj integrácie telesne postihnutých detí.
  Zuzana Stanislavová
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Významná osobnosť Podjavoriny 2014

 

Obálka slniečka september 2013