• Pseudonym

  Ján Tkáč, Ján Varga, Michal Kojnár, Michal Nabas
 • Životopis autora

  Marián TKÁČ v r. 1964 – 67 študoval na Jedenásťročnej strednej škole vo Vranove, 1967 – 72 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. R.

  Marián TKÁČ v r. 1964 – 67 študoval na Jedenásťročnej strednej škole vo Vranove, 1967 – 72 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. R. 1972 – 74 referent v Mestskej finančnej správe v Bratislave, 1973 – 74 na základnej vojenskej službe, pôsobil v Bratislave: 1974 – 92 na Ministerstve financií, 1992 viceguvernér Št. banky čs., od 1993 viceguvernér, poradca guvernéra a vedúci archívu Národnej banky Slov. republiky. V 90. rokoch písal odborné a populárne články z problematiky bankovníctva, knihy z oblasti literatúry faktu, 2002 – 08 prednášal na Národohosposdárskej fakulte Ekonomickej univerzity. Vydal publikácie z oblasti finančníctva Národ bez peňazí, S vlastnou peňaženkou (obe 1992), Národ a peniaze (1994), Slovenské banky v Uhorsku, Hospodárske súvislosti slovenskej štátnosti (obe 1997), Mali sme bankárov? (2006), publikácie z regionalistiky Krátky slovník nárečia slovenského zemplínskeho z Čičavy (1997), Kniha o Čičave (1998), ako aj beletristické knihy, ktore sa viažu k jeho rodisku Zemplínske nebo (1997), jeho voľné pokračovanie Zemplínske nebo. Druhá epocha (2009), Veľký sen (2000), Synovia a otcovia (2000). Autor románu Vôňa peňazí (2004), odborných publikácií Stále o tom istom (2002), Bratislavské banky (2006), štyroch rozhlasovýh hier v seriáli Slov. rody; napísal okolo 1 000 článkov a vysokoškolské skriptá Hospodárske dejiny (2005), Dejiny peňazí (2007).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Esej

  • Ochrankyňa národa: eseje o Matici a jej ceste dejinami (2013)

  Literatúra faktu

  Odborná literatúra

  • S vlastnou peňaženkou (1992)
  • Národ a peniaze (1994)
  • Hospodárske súvislosti slovenskej štátnosti (1997)
  • Krátky slovník nárečia slovenského zemplínskeho z Čičavy (1997)
  • Slovenské banky v Uhorsku (1997)
  • Hospodárske dejiny (2005)
  • Bratislavské banky (2006)
  • Dejiny peňazí (2007)
  • Pravdivý slovenský príbeh (2009, 1.vydanie)
  • Naše dejiny v obrazoch (2013, 1.vydanie)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Marián Tkáč / Neznámy slovenský príbeh). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 135, 2019,
  HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Marián Tkáč / Neznámy slovenský príbeh). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 122.

  PARENIČKA, Pavol: Marián Tkáč: Francisci (román). /Recenzia/. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 137 – 139.

  BALÁŽ, Ireney: Marián Tkáč: Zemplínske nebo (trilógia). /Recenzia/. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 278 – 280

  PARENIČKA, Pavol: Marián Tkáč: Zemplínske nebo (Trilógia). /Recenzia/. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 126 – 128.

  GABRÍKOVÁ, Adela: Z príbehov o našom bankovníctve (Marián Tkáč: Vôňa peňazí). In: Knižná revue, roč. XV, 11. 5. 2005, č. 10, s. 5.

  BARANOVÁ, Barbora: Mamona verzus svetlá budúcnosť (Marián Tkáč: Veľký sen). In: Knižná revue, roč. X, 6. 12. 2000, č. 25, s. 5.

  TIMURA, Viktor: (Seba)hľadanie v prítomnosti (Marián Tkáč: Zemplínske nebo). In: Knižná revue, roč. VIII, 15. 4. 1998, č. 8, s. 5.

  CHOVANEC, Jaroslav: Od Biateka po súčasnosť (Marián Tkáč: Hospodárske súvislosti slovenskej štátnosti). In: Knižná revue, roč. VIII, 4. 3. 1998, č. 5, s. 5.

  ČELKOVÁ, Lýdia: O bankároch trochu inak (Tkáč, Marián – Návrat, Rudolf – Valach, Ján: Mali sme bankárov?). In: Knižná revue, roč. VI, 4. 12. 1996, č. 24, s. 5.

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013