©Foto Peter Prochazka
©Foto Peter Prochazka
 • Životopis autora

  Marián Kubica sa narodil 6. septembra 1955. Tento vyhranený básnický talent dal o sebe prvýkrát vedieť časopisecky v 70. rokoch. Kubicove
  Marián Kubica sa narodil 6. septembra 1955. Tento vyhranený básnický talent dal o sebe prvýkrát vedieť časopisecky v 70. rokoch. Kubicove básnické prvosienky s vykreslením dobovej atmosféry sa v čase svojho vzniku nesmeli dočkať samostatného vydania. V r. 1979 v Slovenskom spisovateľovi bolo stopnuté vydanie spoločnej knihy poézie Mariána Kubicu a Miloša Žiaka Dvojzáprah. Neskôr Ivan Hoffman súkromne vydal v koži viazaný Dvojzáprah v počte kusov jeden. R. 2006 Miloš Žiak publikoval Kubicove básne vo svojej knižke, nazvanej Alef, Bejs... Jid (2006). Štvrťstoročie muselo uplynúť od napísania básní až po ich uverejnenie r. 2006 v časopise Fragment. Mariánovi Kubicovi vyšli básnické zbierky Báseň ako báseň (2004) a Báseň bez všetkého (2006). Prvú ilustroval Stano Černý, druhú Ivan Csudai. V r. 2010 spolu s výtvarníkom Ferom Guldanom vytvorili vo Svätom Jure priestorový model knihy, na ktorom Marián Kubica zozbieral svoje básne z 80. rokov 20. storočia. Roku 2011 mu vyšla zbierka Hromboid. Zomrel nečakane 26. februára 2012.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  BANČEJ, Maroš M.: Šamani a šašovia. Kubica – Čím Marián: Báseň bez všetkého. Kamil Zbruž: Primitív. (Recenzie). In:
  BANČEJ, Maroš M.: Šamani a šašovia. Kubica – Čím Marián: Báseň bez všetkého. Kamil Zbruž: Primitív. (Recenzie). In: Romboid, roč. XLII, 2007, č. 5, s. 73 – 75.

  PASTIER, Oleg – KUBICA, Marián: Medzihra v seriáli ne/verbálnych snov. (Rozhovor). In: Romboid, roč. XLII, 2007, č. 5, s. 34 – 37.
  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

       Ľudská, čitateľská i autorská prax mi ukázala a vytvorila vo mne postupne s/pevné presvedčenie, že celá verbálna
       Ľudská, čitateľská i autorská prax mi ukázala a vytvorila vo mne postupne s/pevné presvedčenie, že celá verbálna komunikácia je umelá, je naučená, a je dohodou na jednej strane a na druhej strane, že potenciál jednoltivých slov, obzvlášť keď sa rozoberú na to, z čoho pozostávajú, je oveľa väčší ako ich bežné využitie. Inými slovami, že ľudský mozog je svojím výtvorom, je asociáciou asociácií a všetky slová sú dohromady len jedno veľké synonymum...
       Veľmi by som sa preto chcel dopísať k textom, ktoré priamo v hlavách čitateľov či poslucháčov aspoň v jednom jazykovom prostredí budú spolu so svojimi funkciami (slov) meniť funkcie ich (mozgov)... Až po všeobecné uvedomenie si tejto dohody a obojstranné zvnútornené oslobodenie sa...
       A som presvedčený vlastnou – vďaka veršom meniacou sa identitou o tom, že ak ide o poéziu, má tiež svoj kontext. Tento kontext sa šak obyčajne zamieňa s podobnosťou či odvodenosťou, a to až po postmodernu ne-podobných textov autorov ne-usilujúcich sa už ani na nič a na nikoho podobať.
       Myslím si, že celkom stačí, keď sa textúra podobá na svojho autora a naopak...

  PASTIER, Oleg – KUBICA, Marián: Medzihra v seriáli ne/verbálnych snov. In: Romboid, roč. XLII, 2007, č. 5, s. 37.
  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  – báseň – za všetkým...   – tu – za rohom – keď sa v zrkadlách domov – ob᾿ javila ulica –
  báseň – za všetkým...
   
  tu – za rohom – keď sa v zrkadlách domov – ob᾿
  javila ulica – všetkým čo v nej ožívalo – ponúkala
  ísť... láskavo – plná zmeny v slnku – dávala
  tvarom zmysel... farby – menila presne podľa
  osvetlenia... na každú krásu... stačilo len
  ísť... viedla do nálad – a hmlou sa nekončila...
  boli to svetlá domov – čo v diaľke mizli jeden
  za druhým... svetlá... tmou – prestávala hrať...
  až raz – keď nepresvietená prestávala hnať –
  pustil – som sa – dolu ruchom – ulice...
   
  nuž sa – s tmou vraciam... nepoznám svetlo
  pretože – v ňom – vidím – pouličný ruch...
  nemám svoj spôsob – ako merať – cestu –
  lebo sa mi svetlo – stále – zjavuje...
  ob᾿razu sa stáva – všetko jeho čarom –
  a okrem toho – už tu – nie je – nič...
  nuž sa – s dňom vraciam... myslím – že
  som už preč – odvtedy čo sa pamätám...
  ó – svetloplaché – potmehúdstvo – deti...
  maríš a učíš pamäti...
   
  horí – čím hasne... nik z ulice – sa nedostane viac
  do svetla – svojej sily... chce si – zapamätať –
  a musí predvídať... hľadá – súvislosť – len aby
  sa nebál... už nedokáže – vzplanúť – pre hocčo...
  keď k nemu vystrie tiene krása domov – dúhovo
  žmúri cez okuliare... nebyť – farboslepý – aj sa
  pominie... no a keď už ozaj – nemá prečo žiariť –
  postaví sa – na ruky – a zacloní – ten svet...
  ach – mesto – koľkí túžia ukončiť svoj život –
  v tvojej kopule... zmiznúť – do hodiniek...
   
  mrelo – ale nestal som sa – niečím... nemal
  som – na výber... zrazu – vždy bolo –
  celkom iné slnko... svet – svetla... stál som...
  zachádzal som sa... pozeral – ako medzi
  prsia – zapadá ženská tvár... a fajčil...
  boli tu – chvíle – keď si treba vypiť
  haslo mi – v očiach... iskra – sčernela...
  hľadal som – slová... a padal do blata...
  hľadal som – slová... a padal do jám vody...
  a nedokázal – volať – o pomoc...
   
  závislý – od slov – som si vždy zle – chytil –
  koňa... keď som tiež chcel – rozprávať – ako
  by som – cválal – menil sa mi na capa – a už
  ma viezol – had... ak som sa chcel – v reči –
  vydať – ku končiarom – roztancovala sa ako –
  indiánsky most... sadal som si – k poháru –
  do frontovej hmly – a pil – a čakal nahlas
  svojho – veliteľa... slza – je ako svetlica...
  začínali ma – pristavovať – tváre... a fosfo
  reskovali – a fosforeskovali – to isté – čo ja...
   
  hrýzli sa mi – slovoá... aby ma – neroztrhali –
  písal som – báseň... spomínal – kto – som...
  chcel len – povedať – ako svetlo – ľúbim...
  by t’ma – pochopila… ako som ju – spriahol –
  zadunel – rytmus… mihla sa krajina…
  ťahala – ale netušil som kam… že raz –
  budem štvať – štvať slová – až k hlasu…
  utekala mi… a – strašne – brechala…
  no tie – mrchy – mali moje oči… jak –
  udržali tempo – tak som – uvidel…
   
  tak – som sa – viezol… tvár
  na skle – prirovnania… a odsadal
  si… a – prisadal… kazil výhľad –
  už i – vlastným dychom… ako ľudia
  čo si neveria… alebo bol – rád…
  veď bez básne – bola by tu len
  ulica… hasnúcich… grimás…
  nepoznaných – ľudí…s vitalo –
  už len – po flame… zmrákalo –
  sa – po poháriku…
   
  a tak – keď tam stál – múr – ďalšej ulice –
  a nemohol som – ďalej… lebo ma – nebolo…
  kým ono – pre mňa – dotlievalo v mrakoch…
  neváhal som – sršať… a či – veršovať…
  nemajúc – kam ísť – iskril som to – i ono…
  blikal si – to i ono... a dvíhal – pri tom
  v básni – hore hlavu... poschodie – po
  poschodí.. až ku ďalšiemu – zmyslu...
  k pointe... k názoru... k svetlu –
  ako – zneniu – reklamy...
   
  (Obnovený text z 90-tych rokov; úryvok z pripravovanej zbierky.
   In: Romboid, roč. XLII, 2007, č. 5, s. 38 – 39.)
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013