Marián Bednár

Narodenie 20. 7. 1939 Veľká Maňa
Úmrtie 5. 10. 2002 Košice • Životopis autora

  Marián Bednár v r. 1953 – 56 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Zlatých Moravciach, 1956 – 57 na Vyššej pedagogickej

  Marián Bednár v r. 1953 – 56 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Zlatých Moravciach, 1956 – 57 na Vyššej pedagogickej škole v Banskej Bystrici, 1957 – 62 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách od r. 1963 pôsobil ako redaktor literárno-dramatického vysielania Čs. rozhlasu v Košiciach. Príslušník básnickej generácie vyrastajúcej z rúfusovskej poetiky a sústredenej okolo Mladej tvorby. Prvé básne publikoval okrem Mladej tvorby v Plameni, Kultúrnom živote, Predvoji, Slovenke, Kroku, Realite a i., ako aj v zborníkoch mladých autorov Dúfam, že vyrušujem, Eva (1963) a Dovolíte? (1964). Samostatne vydal zbierky V spánku sa nekričí (1965) a Na tŕni (1968). V rozhlasovej tvorbe, popri početných dramatizáciách a úspešných reláciách (Ma-ra-tón), sa sústreďuje na krátke satirické a humoristické žánre, prekladá z ruštiny, lužickej srbčiny a z maďarčiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • V spánku sa nekričí (1965)
  • Na tŕni (1968)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". I n: Slovenské pohľady , roč. IV + 135,
  KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 82 – 100.

  ŠAH: Marián Bednár – 65. (Pripomíname si – júl). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 315.

  ŠAH: Pripomíname si v júli. Marián Bednár. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 317.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013