Mária Rázusová-Martáková

Narodenie 28. 6. 1905 Liptovský Mikuláš-Vrbica
Úmrtie 5. 8. 1964 Bratislava • Pseudonym

  Ivo Medin, Moro, Teta Mariena
 • Životopis autora

  Manžel → Ján Marták, brat → Martin Rázus. R. 1919 – 23 študovala na učiteľskom ústave v Prešove. Po štúdiách

  Manžel → Ján Marták, brat → Martin Rázus. R. 1919 – 23 študovala na učiteľskom ústave v Prešove. Po štúdiách pôsobila r. 1923 – 31 ako učiteľka v Dolnom Srní, 1931 – 33 v Bratislave, 1933 – 39 v Martine, 1939 – 45 bola redaktorkou knižnej edície pre deti a mládež Dobré slovo, 1946 – 48 časopisu Slniečko v Martine, potom sa venovala literárnej tvorbe a prekladateľskej práci. K tvorbe pre deti začala inklinovať počas pôsobenia v Dolnom Srní a od r. 1928 pravidelne spolupracovala s časopisom Slniečko. Knižne debutovala zbierkou veršov Pestré kvety (1932). Ďalšie diela: zbierka Tri rozprávky z neba (1932), veršovaná poviedka Hrdinovia (1935), básnické zbierky Hore grúňom – dolu grúňom (1934), Od jari do zimy (1939); pre najmenšie deti napísala Na veselej posiedke (1946), Plamienočka (1948), Zverinček (1950), Zatúlané húsa (1953), Farebná záhradka (1953), knižky veršíkov Zvieratká deťom (1956), Hajaj – búvaj (1957); poézia pre dospelých – zbierky Pieseň o láske (1942, vydaná 1957), Svetlo nad horami (1948), Vyznanie (1956); próza pre deti V rozprávkovom svete (1940), Rozprávky o Jánošíkovi (1955), Chlapčekovo leto (1956), O medovníkovom domčeku (1961), Junácka pasovačka (1962), adaptácie literárneho folklóru Tri zakliate kniežatá (1945), Prvý venček (1954), Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas (1954), Ako išlo vajce na vandrovku, Druhý venček, Kozliatka, (všetky 1957), Starý Bodrík a vlk, Tri prasiatka (obe 1960), Koza odratá a jež (1968), Červená čiapočka (1969). Reprezentatívny výber z jej rozprávok a básní pre deti vyšiel pod názvom Zlaté zvonky (2009). Súčasne s vlastnou tvorbou prekladala z českej, francúzskej, nemeckej a ruskej literatúry. Spolu s manželom Jánom Martákom napísala veršovanú drámu Jánošík (1941) a sama niekoľko hier s rozprávkovou tematikou pre deti (Spoza rajskej brány, 1935; Gajdoš Filúz, 1946; Medovníkový domček, 1955; Soľ nad zlato, 1963 a i.) a zbierku ľudových detských hier Hoja, Ďunďa, hoja (1956).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Hrdinovia (1935)
  • Pieseň o láske (1942, vydaná 1957)
  • Svetlo nad horami (1948)
  • Vyznanie (1956)

  Dráma

  • Jánošík (1941, veršovaná dráma)

  Pre deti a mládež

  • Spoza rajskej brány (1935, rozprávková hra)
  • Gajdoš Filúz (1946, rozprávková hra)
  • Medovníkový domček (1955, rozprávková hra)
  • Hoja, Ďunďa, hoja (1956, zbierka ľudových detských hier)
  • Soľ nad zlato (1963, rozprávková hra)
  • Jarné vtáča (1980, výber z poézie i prózy)
  • Zlaté zvonky (2009, 2.vydanie, výber z poézie i prózy)
  • Ako šlo vajce na vandrovku/Tri prasiatka (2015, 1.vydanie)
  • Poézia

   Pestré kvety (1932)
  • Tri rozprávky z neba (1932)
  • Hore grúňom – dolu grúňom (1934)
  • Od jari do zimy (1939)
  • Na veselej posiedke (1946)
  • Plamienočka (1948)
  • Zverinček (1950)
  • Farebná záhradka (1953)
  • Pieseň o Váhu (1953)
  • Zatúlané húsa (1953)
  • Hajaj – búvaj (1957)
  • Lietajúci kvet (1959)
  • Do školy (2005, 8.vydanie)
  • Hojdalička, hojda (2005, 3.vydanie)
  • Zvieratká deťom (2013, 7.vydanie, 1956)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2,
  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 287.

  PETRÍKOVÁ, Martina: 110 rokov Márie Rázusovej-Martákovej, (nielen) poetky a prekladateľky. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 6 – 8.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIII.

  HUŤKOVÁ, Anita: Komplexný pohľad na M. Rázusovú-Martákovú. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 311 – 313.

  -mf-: Hrdinom môže byť aj autor (Mária Rázusová-Martáková: Od jari do zimy). In: Knižná revue, roč. XI, 18. 4. 2001, č. 8, s. 11.

  MORAVČÍK, Štefan: Buvik "varí" malých. Mária Rázusová-Martáková: Varila myšička kašičku. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 271.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013