Mária Oravcová

Narodenie 12. 8. 1893 Bečváry (Česko)
Úmrtie 7. 5. 1964 Bratislava • Pseudonym

  Marie Oravcová-Sehnalová; Marie Sehnalová
 • Životopis autora

  Študovala na stredných školách v Litomyšli a v Hradci Králové,v  r. 1918 absolvovala Filozoficku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Ako

  Študovala na stredných školách v Litomyšli a v Hradci Králové,v  r. 1918 absolvovala Filozoficku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Ako stredoškolská učiteľka pôsobila na viacerých miestach,v  r. 1920, 1939 – 40 a 1945 – 57 v Bratislave, v r. 1921 – 38 na dievčenskom reálnom gymnáziu v Košiciach, od r. 1957 žila na dôchodku v Bratislave. Autorka básní, poviedok a najmä zbierok autorských rozprávok pre deti v próze i vo veršoch. Knihy: Pohádky (1923), Poviedka o vodníkovi (1924), Pohádka o kvetoch (1927) a i. Drámy: Synovia Svatoplukovi (1928), jednoaktovka Úsvit (1929). V rkp. zanechala bábkové hry, ktoré uvádzali viaceré ochotnícke krúžky. Publikovala úvahu o torbe pre deti a mládež Úpadok sentimentality (1932); autorka rozhlasových hier Lačná mladosť (1936), Mŕtvi sa nevracajú (1936), Kométa (1945) a i. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Úpadok sentimentality (1932)

  Dráma

  • Synovia Svätoplukovi (1928)
  • Úsvit (1929)

  Pre deti a mládež

  • Pohádky (1923)
  • Poviedka o vodníkovi (1924)
  • Pohádka o kvetoch (1927)

  Rozhlasová tvorba

  • Lačná mladosť (1936, hra)
  • Mŕtvi sa nevracajú (1936, hra)
  • Kométa (1945, hra)

 

Obálka slniečka september 2013