Mária Jančová

Narodenie 25. 12. 1908 Oravský Podzámok-Dolná Lehota
Úmrtie 18. 8. 2003 Bratislava • Pseudonym

  Mária Jančová
 • Životopis autora

  Obč. m. Terézia Hečková, manžel → František Hečko. R. 1924 – 28 študovala na gymnáziách v Dolnom Kubíne a v Košiciach, 1928

  Obč. m. Terézia Hečková, manžel → František Hečko. R. 1924 – 28 študovala na gymnáziách v Dolnom Kubíne a v Košiciach, 1928 – 29 slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK (nedokončila), 1929 – 30 absolvovala kurz na učiteľskom ústave v Bratislave. R. 1930 – 39 pôsobila ako učiteľka na ľudových školách vo Vozokanoch, v Radošine, vo Veľkých Levároch a v Bernolákove, 1940 – 46 žila vo Svätom Jure a v Dolnej Lehote, 1946 – 48 opäť učiteľka na meštianskej škole, 1948 – 60 sa venovala literárnej tvorbe v Martine, 1961 – 66 redaktorka vo vydavateľstve Mladé letá v Bratislave, kde od r. 1966 žila na dôchodku. Prvé básne publikovala časopisecky, knižne vydala zbierky Blahoslavení (1940) a Kvet pri ceste (1947). Potom sa preorientovala na prózu - zbierky poviedok Bochník (1950), Divé husi (1960). Najvýraznejšie sa presadila v oblasti literatúry pre deti a mládež dielami Rozprávky starej matere (1953), O kapsičke, čo nechcela chodiť do školy (1964), Kojko hľadá rozprávku (1965), Carlucci (1966), Braček a sestrička (1973), Žofkine rozprávky (1979). Jej prozaické diela boli preložené do češtiny, lužickej srbčiny, maďarčiny, ruštiny a srbčiny. Venovala sa aj prekladateľskej činnosti z češtiny, ako publicistka uverejňovala spomienkové a literárne články v novinách, ale najmä v časopisoch (Slniečko, Slovenka, Slov. pohľady a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Bochník (1950)
  • Divé husi (1960)

  Poézia

  • Blahoslavení (1940)
  • Kvet pri ceste (1947)

  Pre deti a mládež

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Každému sa vracia to, čo sám dáva (Spomienka na Máriu Jančovú). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 149 –
  CABADAJ, Peter: Každému sa vracia to, čo sám dáva (Spomienka na Máriu Jančovú). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 149 – 151.

  RANKOV, Pavol: Dobrý klasický text (Mária Jančová: Rozprávky starej matere). In: Knižná revue, roč. XV, 7. 12. 2005, č. 25, s. 5.

  BALOGHOVÁ, Magda: Spev o slovenskosti. (Za Máriou Jančovou 25. 12. 1908 – 18. 8. 2003). In: Slovenské pohľady, roč. IV.+ 119, 2003, č. 10, s. 115 – 117.

  Autor neuved.: Omladnite s "mladoleťákmi"! (Jančová, Mária: Rozprávky starej matere). In: Knižná revue, roč. IX, 24. 11. 1999, č. 24, s. 15.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013