• Prekladá do jazykov

  Maďarský jazyk
  Slovenský jazyk
 • Prekladá z jazykov

  Maďarský jazyk
  Francúzsky jazyk
  Český jazyk
 • Stručne o autorovi

  Po maturite na popradskom gymnáziu (1965) pracovala ako úradníčka v cestovnej kancelárii Čedok (1966 – 1968). V r. 1968 sa vydala do Budapešti, kde
  Po maturite na popradskom gymnáziu (1965) pracovala ako úradníčka v cestovnej kancelárii Čedok (1966 – 1968). V r. 1968 sa vydala do Budapešti, kde vystriedala viaceré zamestnania: asistentka vo výskumnom ústave pre ochranu rastlín v Budapešti (1968 – 1982), učiteľka na slovenskom gymnáziu (1982 – 1984), referentka Cudzojazyčnej knižnice v Budapešti (1985 – 1991). Diaľkovo vyštudovala odbor slovenský jazyk a ruský jazyk na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne (1981 – 1985). Od r. 1991 žije opäť na Slovensku, kde pôsobí v slobodnom povolaní ako redaktorka, publicistka a prekladateľka.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Literárne začala tvoriť už v strednej škole, aktívne pôsobila aj v amatérskom divadelnom súbore pôsobiacom pri popradskom kultúrnom dome.
  Literárne začala tvoriť už v strednej škole, aktívne pôsobila aj v amatérskom divadelnom súbore pôsobiacom pri popradskom kultúrnom dome. Zúčastňovala sa na súťažiach začínajúcich autorov Wolkrova Polianka a Literárny Kežmarok. Po študentských literárnych začiatkoch sa na dlhší čas odmlčala a k vlastnej tvorbe sa vrátila až počas pôsobenia v Maďarsku. Verše pravidelne publikovala v Ľudových novinách, Našom kalendári, Novom prameni, v almanachu Zrod a štvrťročníku SME, ktorý zároveň spoluredigovala (1990 – 1991), v antológiách Chodníky (1984) a Čo nás spája (1994). Svoje práce publikovala aj v literárnych časopisoch na Slovensku (Literárny týždenník, Romboid, Slovenské pohľady, Nové slovo, Revue svetovej literatúry a i.). Knižne sa prezentovala básnickými zbierkami Vynútiť úsmevPereje radosti, ktoré zásadným spôsobom obohatili poetiku, obsahový rozmer i formálnu stránku slovenskej poézie v Maďarsku. V metaforicky hutných veršoch s jemným intelektuálnym nadhľadom reflektuje najvnútornejšie reakcie človeka na existenčné, metafyzické i každodenné podnety, v ktorých citlivo nachádza ich skrytý pôvab, netušené významy a príťažlivú hru. Popri poézii a krátkej próze – vydala ju pod názvom Vôňa Fidži s hamburgerom – sa systematicky venuje prekladateľskej práci. Prekladá z češtiny, slovenčiny a francúzštiny do maďarčiny a z maďarčiny a francúzštiny do slovenčiny.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Vôňa Fidži s hamburgerom (1991)

  Poézia

  Pre deti a mládež

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Mária Fazekašová – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 158. ŠAH: Mária
  ŠAH: Mária Fazekašová – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 4, s. 158.

  ŠAH: Mária Fazekašová – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 4, s. 160.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVIII.

  -lč-: Rozrávka je všade doma – Mária Fazekašová: Jazmínkine rozprávky. In: Knižná revue, roč. XIX, 18. 2. 2009, č. 4, s. 10.

  ŠAH: Mária Fazekašová – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 4, s. 159.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013