Manfred Jähnichen

Narodenie 26. 1. 1933 Ullersdorf (Nemecko) • Stručne o autorovi

  Študoval slavistiku, romanistiku a filozofiu na Inštitúte slavistiky na Humboltovej univerzite v Berlíne, kde po štúdiu pôsobil od r. 1956 ako asistent, od r. 1969 ako docent
  Študoval slavistiku, romanistiku a filozofiu na Inštitúte slavistiky na Humboltovej univerzite v Berlíne, kde po štúdiu pôsobil od r. 1956 ako asistent, od r. 1969 ako docent a od r. 1973 ako profesor slavistiky, neskôr ako emeritný profesor. V súčasnosti žije a pôsobí v Berlíne.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Patrí medzi popredných slovakistov. Ako slavista a slovakista sa venuje výskumu a prekladom českej a slovenskej literatúry, ako aj výskumu a prekladom juhoslovanských
  Patrí medzi popredných slovakistov. Ako slavista a slovakista sa venuje výskumu a prekladom českej a slovenskej literatúry, ako aj výskumu a prekladom juhoslovanských literatúr. Z tejto oblasti publikoval viaceré vedecké štúdie, preklady, zostavil zborníky a edície. Zo slovenskej literatúry sa orientoval predovšetkým na výskum a preklad poézie 20. storočie, z nej najmä diela I. Kraska, L. Novomeského, M. Rúfusa, M. Válka, V. Mihálika, Ľ. Feldeka a i., z prózy sa sústredil najmä na dielo D. Tatarku, L. Ťažkého, V. Šikulu a i. Pod názvom Weisse Nächte mit Hahn pripravil rozsiahlu antológiu zo slovenskej poézie 20. storočia. V súčasnosti pripravuje preklady z najnovšej slovenskej poézie (E. Lukáčová, N. Ružičková a i.). V odbornej prekladateľskej obci je kvalita jeho prekladov vysoko cenená.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Editorská činnosť

  • Weisse Nächte mit Hahn (1996)

 

Obálka slniečka september 2013