Magda Baloghová

Narodenie 30. 10. 1945 Nové Mesto nad Váhom

Foto © Peter Procházka
Foto © Peter Procházka
 • Životopis autora

  Magda BALOGHOVÁ v r. 1960 – 64 absolvovala Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Novom Meste nad Váhom, 1964 – 69 študovala

  Magda BALOGHOVÁ v r. 1960 – 64 absolvovala Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Novom Meste nad Váhom, 1964 – 69 študovala históriu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde od r. 1969 pôsobí  ako redaktorka pôvodnej tvorby vo vydavateľstve Mladé letá, od r. 1991 bola šéfredaktorka vydavateľstva. Popri sústavnom glosovaní detskej literatúry v odborných časopisoch vydavateľská práca ju podnecovala k vlastnej literárnej tvorbe pre deti, ktorým adresovala leporelá Kto pomáha mojej mame (1980), Ako  rastieme (1981), zostavila príbehy a rozprávky Na prváckom kolotoči (2000), Knižka pre radosť (2003). Okrem toho pre potreby literárneho vzdelávania vydala materiál o poézii pre deti Keď má básnik šťastnú chvíľu (1971). Dospelým čitateľom sa predstavila básnickou zbierkou Zrkadlenie (1983). Pripravila na vydanie výbery z tvorby pre deti J. Pavloviča, J. Navrátila, K. Bendovej, venuje sa aj prekladaniu detskej literatúry z češtiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Zrkadlenie (1983)

  Pre deti a mládež

  • Kto pomáha mojej mame (1980)
  • Ako rastieme (1981)
  • Na prváckom kolotoči (2000)
  • Knižka pre radosť (2003)
  • O macíkovi (2006, 1.vydanie)

  Literárna veda

  • Keď má básnik šťastnú chvíľu. O slovenskej poézii pre deti (1971)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CHUDA, Michal: Zimný sonet (Magda Baloghová). In: Postoj, 4. 2. 2018. https://www.postoj.sk/30408/zimny-sonet-magda-baloghova ŠAH: Pripomíname si. Magda
  CHUDA, Michal: Zimný sonet (Magda Baloghová). In: Postoj, 4. 2. 2018.
  https://www.postoj.sk/30408/zimny-sonet-magda-baloghova

  ŠAH: Pripomíname si. Magda Baloghová – 70. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 156.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIII.

  VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXX.

  TURAN, Andy: Magda Baloghová: Zrkadlenie. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 12, s. 122.

  MURGAŠOVÁ, Dagmar – BALOGHOVÁ, Magda: Ako z miesta na slnku urobiť dieru do sveta? (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. IX, 23. 6. 1999, č. 13, s. 12.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013