• Životopis autora

  Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Lučenci (1965) študovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (nedokončila), r. 1969 – 74

  Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Lučenci (1965) študovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (nedokončila), r. 1969 – 74 filmovú a televíznu dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. R. 1966 – 68 bola redaktorkou denníka Smena, od 1974 dramaturgičkou hraného filmu Slov. filmovej tvorby v Bratislave. Autorka próz Dymiace oblaky (1967), Mystérium (1971), Tvoja sila, moja trpezlivosť (1995); scenárov k celovečerným filmom Biela stužka v tvojich vlasoch  (1977), Postav dom, zasaď strom  (1980) a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Dymiace oblaky (1967)
  • Mystérium (1971)
  • Tvoja sila, moja trpezlivosť (1995)

  Scenáristika

  • Biela stužka v tvojich vlasoch (1977, scenár k filmu)
  • Postav dom, zasaď strom (1980, scenár k filmu)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Lýdia Ragačová – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 157.

 

Obálka slniečka september 2013