Ludvík Patera

Narodenie 10. 9. 1927 Hudlice (Česko)
Úmrtie 3. 7. 2003 Praha (Česko) • Životopis autora

  V r. 1942 – 45 študoval na odbornej kníhkupeckej škole v Prahe, r. 1949 – 50 absolvoval št. kurz na prípravu pracujúcich na vysoke

  V r. 1942 – 45 študoval na odbornej kníhkupeckej škole v Prahe, r. 1949 – 50 absolvoval št. kurz na prípravu pracujúcich na vysoke školy v Mariánskych Lázňach, r. 1950 – 55 študoval češtinu a estetiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V r. 1942 – 47 pracoval ako predavač a účtovník v kníhkupectve M. Ryndovej v Počaploch, r. 1947 – 50 u Šolca a Šimečka v Prahe, r. 1954 – 93 asistent, odborný asistent a napokon doc. slov. literatury na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity, od r. 1993 žil na dôchodku v Prahe. V čes. zborníkoch Acta facultatis Carolinae, Slavica  Pragensia a i., v časopisoch Česká literatúra, Tvorba, Kulturní tvorba, Plamen, Impuls, Literární měsíčník, Zlatý máj, Slov. listy, ako aj v slov. literárnych časopisoch publikoval štúdie, články a kritiky o slov. literatúre a literárnych tvorcoch hlavne 20. stor. V r. 1983 vydal výber zo svojich prác pod názvom Tradice a výboje slovenské literatury. Ako prvý vydal monografiu Alexander Matuška (1985). Výber  zo slovakistických prác 70. a 80. rokov predstavuje kniha Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry (1988), ktorá obsahuje doslovy, literárnohistorické štúdie a profily slov. literárnych tvorcov (Novomeský, Válek, Mihálik, Rúfus a i.). Okrem toho vydal literárne čítanky, antológie slov. poezie l9. a 20. stor., kapitoly z dejín českej a slov. literatúry, bibliografické prehľady a doslovy k prekladom slov. literatúry do češtiny. Editor výberov z tvorby L. Novomeského, M. Válka, V. Mináča, J. Kostru a V. Mihálika, ako aj antológie zo slov. esejí z r. 1948 – 82 V souřadnicích umění (1983) a publikácie Ze slovenského myšlení o literatuře (1987). Vačšinu textov týchto kníh sám preložil a ku každej napísal doslov.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Tradice a výboje slovenské literatury (1983, výber)
  • Alexander Matuška (1985)
  • Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry (1988, výber)

  Editorská činnosť

  • V souřadnicích umění (1983)
  • Ze slovenského myšlení o literatuře (1987)
  • Kontext české a slovenské literatury (1997, po česky, spoločné dielo: R. Chmel, L. Patera)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Ludvík Patera – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 9, s. 155.

 

Obálka slniečka september 2013