Foto©Peter Prochazka
Foto©Peter ProchazkaObrázky kníh


Povesti, príbehy a povedačky z východu Slovenska - 2018
Povesti, príbehy a povedačky z východu Slovenska - 2018 • Životopis autora

  R. 1964 – 67 študoval na gymnáziu a 1967 – 72 nemčinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, 1970

  R. 1964 – 67 študoval na gymnáziu a 1967 – 72 nemčinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, 1970 – 72 absolvoval študijný pobyt na univerzite v Rostocku. Po štúdiách pôsobil r. 1973 – 77 ako odborný pracovník Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 1977 – 80 redaktor Východoslov. vydavateľstva v Košiciach, 1980 – 85 v slobodnom povolaní, 1985 – 90 pracovník Št. vedeckej knižnice, od 1990 pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, resp. Prešovskej univerzity. Autor próz V tomto meste v tejto chvíli (1979), Náhodní okoloidúci (1987) a románu Lanské snehy (2009). Ten je komponovaný ako spomienky Karola Manika, rodáka z horného Šariša, zachytávajúce dôležité dejinné medzníky posledných rokov. Petraško prekladá z nemčiny a angličtiny, je autorom televíznej hry V tomto meste v tejto chvíli (1983), viacerých rozhlasových hier a adaptácií divadelných hier pre rozhlas. Početné preklady, literárne, odborné a publicistické články publikoval v súčasných periodikách (Romboid, Revue svetovej literatúry, Slov. pohľady, Literárny týždenník, Javisko a i.). Zostavil beletristický zborník V krajine (1981), pripravil Súpis kníh z pozostalosti PhDr. Jozefa Repčaka (1986).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • V tomto meste v tejto chvíli (1979)
  • Náhodní okoloidúci (1987)
  • Lanské snehy (2009, 1.vydanie)

  Dráma

  • V tomto meste v tejto chvíli (1983)

  Pre deti a mládež

  Literatúra faktu

  • A svetlo bolo ako vo dne : v Prešove na konci vojny (2016)

  Literárna veda

  • Súpis kníh z pozostalosti PhDr. Jozefa Repčáka (1986)
  • Blízki vzdialení : slovensko-nemecké (nielen) literárne vzťahy (2013)
  • Cez jazyk k skutočnosti : vybrané recenzie nemeckej literatúry (2017)

  Editorská činnosť

  • V krajine (1981)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Literárna tvorba - preklad

  Ludwig Bechstein: Zlatý srnec, Východoslovenské vydavateľstvo, 1980. Lieselotte Düngel-Gillesová: Knud Rasmussen, Východoslovenské vydavateľstvo,
  Ludwig Bechstein: Zlatý srnec, Východoslovenské vydavateľstvo, 1980.

  Lieselotte Düngel-Gillesová: Knud Rasmussen, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1981.
  Lieselotte Welskopfová-Henrichová: Synovia Veľkej Medvedice: Harka (1. diel), Východoslovenské vydavateľstvo Košice, 1986. Cesta do vyhnanstva (2. diel), Východoslovenské vydavateľstvo Košice, 1987, Jaskyňa v Čiernych horách (3. diel), Východoslovenské vydavateľstvo Košice, 1988, Návrat k Dakotom (4. diel), Východoslovenské vydavateľstvo Košice, 1988.
  Friedrich Reinhold Kreuzwald: KráľovnáJahôdka Východoslovenské vydavateľstvo Košice, 1987.
  Burt N. Silva: Arnold Schwarzenegger – cesta k úspechu, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1992.
  Konsalik: Zlato v Červených horách. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1993.
  Magdalena Lipscherová: Moje sny (predslov a časť prekladu), Printpress Košice 2002.
   Daniel Furrer: Kam aj kráľ chodí pešo – krátka kultúrna história záchodu, Kalligram 2006.
  Esther Vilar: Muž v zajatí žien, vyd. Botond Tkačik-Celok, Košice 2008.
  Esther Vilar: Polygamné pohlavie, vyd. Botond Tkačik-Celok, Košice 2011.
  Mŕtvy hosť – 13 tajomných príbehov z nemeckej klasiky, Pectus 2011.
  Výstrel z kazateľnice – 4 kriminálne novely z nemeckej klasiky, Pectus 2017.
  Zobraziť všetko
 • Literárna tvorba - editorská činnosť

  P. O. Hviezdoslav: K svetlu (výber z nepublikovanej pozostalosti), zostavenie, predslov a poznámka, Osveta 1979 V krajine (1981) Mária Kočanová: S Perúnom na
  P. O. Hviezdoslav: K svetlu (výber z nepublikovanej pozostalosti), zostavenie, predslov a poznámka, Osveta 1979 V krajine (1981) Mária Kočanová: S Perúnom na štíte (2014, z pozostalosti) Mária Kočanová: Mojmírov syn (2016, z pozostalosti)
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  MORAVČÍKOVÁ, Marta: Strážca jazera. (Recenzia). In: Knižná revue , roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, s. 8 – 9. HALVONÍK, Alexander:
  MORAVČÍKOVÁ, Marta: Strážca jazera. (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, s. 8 – 9.

  HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VII.

  ČAKANEK, Ján: Sneh, ktorý sa neroztápa. (recenzia). MRÁZ, Peter: Hviezdoslav v interpretáciách. In: Knižná revue, roč. XX, 19. 1. 2010, č. 2, s. 4.

  ŠAH: Ľudovít Petraško – 55. (Pripomíname si – august). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 318.


  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013