Ľudovít Okánik

Narodenie 15. 8. 1869 Skalica
Úmrtie 21. 3. 1944 Bratislava • Životopis autora

  Študoval na gymnáziách v Skalici a v Ostrihome, teológiu v Ostrihome a na univerzite v Budapešti (r. 1891 bol vysvätený za kňaza). Od r. 1891 pôsobil ako prebendár arcibiskupa a kapitulný

  Študoval na gymnáziách v Skalici a v Ostrihome, teológiu v Ostrihome a na univerzite v Budapešti (r. 1891 bol vysvätený za kňaza). Od r. 1891 pôsobil ako prebendár arcibiskupa a kapitulný kaplán, do 1896 učiteľ nemčiny na učiteľskom ústave v Ostrihome, po 1899 bol farárom a dekanom v Skalici, 1919 – 20 nitrianskym županom, 1921 kanonikom, 1930 – 39 mestským farárom, 1923 – 29 starostom Bratislavy. Popri pastoračnej a pedagogickej práci sa intenzívne venoval náboženskej publicistike a dramatickej tvorbe. Napísal hry: Vianoce dietok, Príchod Spasiteľa, Víťazstvo Mesiáša, Štedrý večer, Narodenie Pána, Dedinský kovár, Mária zvíťazila, Katolíckym Slovákom, Pan richtár a i.; jediné prozaické dielo Povesti hradu nitrianskeho (1921). Venoval sa aj nábožensky a politicky motivovanej publicistikej tvorbe, knižne vydal štúdiu z kanonického práva.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Povesti hradu nitrianskeho (1921)

  Dráma

  • Príchod Spasiteľa
  • Štedrý večer
  • Vianoce dietok
  • Víťazstvo Mesiáša

 

Obálka slniečka september 2013