Ľudo Zelienka

Narodenie 5. 12. 1917 Zvolen
Úmrtie 8. 8. 1977 Bratislava • Pseudonym

  Ľudovít Radimovský, Ľudo Zelienka-Akela, Ľudo, Zelienka-Detvan, Ľudo Zelienka-Hron, Ujo z Detvy, Zvolenský
 • Životopis autora

  Päť tried gymnázia navštevoval v rodisku, 1935 – 39 študoval na učiteľskej akadémii v Banskej Bystrici. Po externom štúdiu etnografie bol roku 1968 promovaný na Filozofickej fakulte UK v

  Päť tried gymnázia navštevoval v rodisku, 1935 – 39 študoval na učiteľskej akadémii v Banskej Bystrici. Po externom štúdiu etnografie bol roku 1968 promovaný na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Ako učiteľ pôsobil v Zolnej a v Budči, zúčastnil sa na SNP, po vojne pracoval na Povereníctve školstva a kultúry, od 1950 až do smrti v Slov. pedagogickom nakladateľstve v Bratislave. Písať začal ako študent, po vojne prispieval črtami, fejtónmi, poviedkami, recenziami do časopisov. Debutoval divadelnou hrou so spevmi a tancami pre deti Detvanček a Hopsasa vo svete nestratia sa (inscenáia 1944, knižne 1950), pokračoval ďalšou hrou s návom Figliari spod Poľany (inscenáia 1951, knižne 1952). Podľa nej napíal libreto pre prvú detskú operu Rozprávka pri praslici (1954). Ďalej napísal veselohru Živý kútik (1951), bábkovú hru Tragédia prvých letcov (1959). Pre potreby detských divadelných súborov napísal scénky, dramatizoval klasické a ľudové rozprávky. Pre mládežnícke organizácie zostavil praktické príručky so spevníkom. Písal humoristické poviedky určené dospelým, ktoré sú literárnym dopracovaním jeho estrádnych vystúpení ľudového rozprávača „Uja z Detvy“. Autor humorných kníh Detvianska nátura (1962), Poľovnícke smiechoty (1972), Rybárske smiechoty (1974). Posmrtne mu vyša prozaická kniža Športové smiechoty (1978). Pokúsil sa o kriminálnu hru Vo vyšetrovacej väzbe, je autorom veselohry so scénkami a tancami Žinčica kontra infarkt (1975), viacerých kabaretov, 5-dielneho televízneho seriálu Chválenkári a pod. Zostavil zborníky satirických próz zo sovietskej a maďarskej tvorby.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Detvianska nátura (1962)
  • Poľovnícke smiechoty (1972)
  • Rybárske smiechoty (1974)
  • Športové smiechoty (1978)

  Dráma

  • Vo vyšetrovacej väzbe
  • Žinčica kontra infarkt (1975, veselohra)

  Pre deti a mládež

  • Detvanček a Hopsasa vo svete nestratia sa (1944, inscenácia, knižne 1950)
  • Figliari spod Poľany (1951, inscenácia 1951, knižne 1952)
  • Živý kútik (1951, veselohra)
  • Rozprávka pri praslici (1954, libreto detskej opery)
  • Tragédia prvých letcov (1959, veselohra)

  Scenáristika

  • Chválenkári (5-dielny televízny seriál)

 

Obálka slniečka september 2013