Ľudo Lašán

Narodenie 20. 8. 1909 Ratková
Úmrtie 18. 1. 1994 Bratislava • Životopis autora

  R. 1924 – 28 študoval na učiteľskom ústave v Lučenci, 1956 absolvoval popri zamestnaní Vysokú školu pedagogickú v Bratislave. R. 1928 – 36 pôsobil ako učiteľ v Hnúšti, 1936 – 39 v

  R. 1924 – 28 študoval na učiteľskom ústave v Lučenci, 1956 absolvoval popri zamestnaní Vysokú školu pedagogickú v Bratislave. R. 1928 – 36 pôsobil ako učiteľ v Hnúšti, 1936 – 39 v Rimavskej Sobote, 1939 – 50 riaditeľ meštianskej školy v Ratkovej, od 1951 bol redaktorom Učiteľských novín, 1953 – 56 Slov. pedagogického nakladateľstva, 1956 – 60 odborným asistentom na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, 1960 – 64 vysokoškolským učiteľom na Pedagogickom inštitúte, 1964 – 77 na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, od 1977 na dôchodku. Autor básnických zbierok Kontúry Rudohoria (1933), Poblúdené dni (1943). R. 1980 vyšiel výber z jeho básnického diela Plody času. Ako profesionálny historik sa zaoberal novšou regionálnou históriou, o čom svedčí viacero vydaných knižných monografií (Mesto Trnava a jej samospráva v rokoch 1918 – 1938, Župa Bratislavská a činnosť župného zastupiteľstva 1919 až 1928 a i.). V pedagogickej oblasti sa podieľal na tvorbe viacerých aj celošt. učebníc dejepisu pre základné školy.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Plody času (1908, výber)
  • Kontúry Rudohoria (1933)
  • Poblúdené dni (1943)

  Odborná literatúra

  • Mesto Trnava a jej samospráva v rokoch 1918 – 1938
  • Župa Bratislavská a činnosť župného zastupiteľstva 1919 až 1928

 

Obálka slniečka september 2013