Ľudmila Šinalová-Kopecká

Narodenie 14. 10. 1954 Beňuš • Životopis autora

  Ľudmila ŠINALOVÁ-KOPECKÁ po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Banskej Bystrici absolvovala r. 1978 štúdium na

  Ľudmila ŠINALOVÁ-KOPECKÁ po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Banskej Bystrici absolvovala r. 1978 štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1978 – 92 pôsobila ako učiteľka na Strednom odbornom učilišti služieb a Strednom obchodnom učilišti, od 1992 je pedagogičkou na obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Debutovala knihou Strom splnených želaní (1993), inšpirovanou motívmi indických rozprávok. Napísala zbierku rozprávok Jahodníček a iné rozprávky (2000). Poviedky a rozprávky publikuje časopisecky (Život,  Smer a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Strom splnených želaní (1993)
  • Jahodníček a iné rozprávky (2000)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Zo sveta víl a škriatkov. Ľudmila Šinalová-Kopecká: Jahodníček a iné rozprávky (V harmónii s prírodou, v
  Autor neuved.: Zo sveta víl a škriatkov. Ľudmila Šinalová-Kopecká: Jahodníček a iné rozprávky (V harmónii s prírodou, v súlade so životom). In: Knižná revue, roč. X, 11. 10. 2000, č. 21, s. 11.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013