• Životopis autora

  Ľudmila ŠIMKOVÁ po maturite študovala r. 1973 – 78 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1978 – 80 pracovala v Krajskom osvetovom stredisku v Bratislave,

  Ľudmila ŠIMKOVÁ po maturite študovala r. 1973 – 78 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1978 – 80 pracovala v Krajskom osvetovom stredisku v Bratislave, od 1980 žije v Holandsku, kde sa venuje pedagogickej činnosti a výtvarnému umeniu.  Poéziu začala písať až v Holandsku a svoje verše publikovala vo viacerých tamojších časopisoch (Westfries Weekblad, Zondag, Weekend Uit Nieuvs a i.). Po r. 1989 sa jej básnická tvorba začala objavovať aj v slov. periodikách (Slov. pohľady, Tvorba, Slov. národné noviny, Ružomberský hlas a i.). Knižne debutovala dvojjazyčnou zbierkou Gedichten voor mijn beul – Básne pre kata (1984).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Gedichten voor mijn beul – Básne pre kata (1984)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  DRAGANOVÁ, Andrea: Maťovčík, Peter – ŠImková, Ľudmila – BAlková, Iveta: Agusutín Maťovčík osemdesiatročný. Bio-bibliografia.
  DRAGANOVÁ, Andrea: Maťovčík, Peter – ŠImková, Ľudmila – BAlková, Iveta: Agusutín Maťovčík osemdesiatročný. Bio-bibliografia. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 6, s. 482 – 484.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013