Ľubomír Smrčok

Narodenie 13. 4. 1919 Pohranice
Úmrtie 1. 8. 1970 Bratislava

Foto © Anton Šmotlák - 1961
Foto © Anton Šmotlák - 1961
 • Pseudonym

  Ladislav Slavko; Milan Oravec
 • Životopis autora

  Obč. m. Ladislav Mészáros. R. 1934 – 37 študoval na obchodnej škole v Nitre. R. 1937 – 38 herec v kočovnom Slov. komornom divadle, 1938 –
  • Obč. m. Ladislav Mészáros. R. 1934 – 37 študoval na obchodnej škole v Nitre. R. 1937 – 38 herec v kočovnom Slov. komornom divadle, 1938 – 39 v zájazdovej Stredoslov. divadelnej spoločnosti, 1939 – 41 v Slov. ľudovom divadle v Nitre, 1941 – 45 umelecký vedúci jeho činohry, režisér v Nitre, 1945 – 46 režisér SND a 1946 – 52 Novej scény v Bratislave, súčasne prednášal hereckú prípravu na Vysokej škole múzických umení a Št. konzervatóriu, 1952 – 54 bol na tvorivej dovolenke, 1954 – 58 externý redaktor pražského časopisu Divadlo, 1958 – 61 profesionálny spisovateľ, 1961 – 70 šéfredaktor časopisu Film a divadlo v Bratislave. Počas štúdia účinkoval ako ochotník na rôznych scénach a režíroval, z divadelnej praxe knižne vydal poznámky k vlastným inscenáciám pod názvom Príprava režiséra (1949), štúdiami obohatil teatrologickú prax a teóriu. Autor próz Vrah za oponou (1940), Spoza humna (1958), Prosté hrdinstvá, Prebudená zem (obe 1961); hier Úsvit (1942), Knieža Rastic (1951), Dobrodinci (1952), Búrlivé leto (1954, s J. Špitzerom), Puknutý mliečnik (1955), Dobrá duša (1956), Keď chlebom vonia zem (1956), Návrat (1956), Magda Burčová (1957), ďalších drám Plyšová kanapa (1960), Belasé obrúčky (1964), Sestry Márie Magdalény (1970); monológy a scénky zaradil do knihy Sťahovaví vtáci (1965). Venoval sa úpravám hier našich klasikov (J. Chalupka: Juvelír..., 1949; J. Záborský: V Chujave, 1954), spolupracoval s rozhlasom a televíziou.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Vrah za oponou (1940)
  • Spoza humna (1958)
  • Prebudená zem (1961)
  • Prosté hrdinstvá (1961)

  Dráma

  • Úsvit (1942)
  • Knieža Rastic (1951)
  • Dobrodinci (1952)
  • Búrlivé leto (1954, spoločné dielo: Ľ. Smrčok, J. Špitzer)
  • Puknutý mliečnik (1955)
  • Dobrá duša (1956)
  • Keď chlebom vonia zem (1956)
  • Návrat (1956)
  • Magda Burčová (1957)
  • Plyšová kanapa (1960)
  • Belasé obrúčky (1964)
  • Sťahovaví vtáci (1965)
  • Sestry Márie Magdalény (1970)

  Odborná literatúra

  • Príprava režiséra (1949)

  Editorská činnosť

  • J. Chalupka: Juvelír... (1949, úprava hry)
  • J. Záborský: V Chujave (1954, úprava hry)

 

Obálka slniečka september 2013