Ľubomír Schramek

Narodenie 4. 10. 1944 Trenčín
Úmrtie 17. 11. 2007 Dolný Kubín • Životopis autora

  Po gymnaziálnych štúdiách r. 1967 absolvoval novinárstvo na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave. R. 1967 – 70 pôsobil ako

  Po gymnaziálnych štúdiách r. 1967 absolvoval novinárstvo na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave. R. 1967 – 70 pôsobil ako zástupca šéfredaktora okr. novín Cieľ v Žiline, r. 1970 – 89 kurič, neskôr fotograf a výtvarný redaktor v Oravskej galérii, r. 1989 – 90 šéfredaktor regionálnych novín Orava, od r. 1990 publicista v slobodnom povolaní, od r. 1991 predseda a aktivista mimovládneho občianskeho združenia Spoločnosť pre netradičné vzťahy a technológie Homo erectus, žil v Dolnom Kubíne. V období normalizácie bol perzekvovaný a mal zákaz publikovať, venoval sa iba tvorbe samizdatovej literatúry, v ktorej kritizoval súvekú spoločnosť a tzv. výdobytky reálneho socializmu. Po novembri 1989 sa včlenil medzi popredných slov. publicistov, množstvo esejí, fejtónov, reportáží aj poviedok uverejňoval najmä ako stály spolupracovník Literárneho  týždenníka, Slov. pohľadov a Oravy, pričom sa v nich zaoberal aktuálnou spoločenskou, politickou, ekonomickou, ekologickou, kultúrnou i literárnou problematikou doma a vo svete. Autor publicistických kníh Poruchy civilizácie alebo Chlieb, hry a hlúposť, Dedo a kôň v období reálneho socializmu, (všetky 2000), Paromská republika (2002). Pre Slov. rozhlas pripravoval umelecko-publicistické pásma, fíčre a komediálne hry. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Publicistika

  • Dedo a kôň v období reálneho socializmu (2000)
  • Poruchy civilizácie alebo Chlieb, hry a hlúposť (2000)
  • Z@vináč (2000)
  • Paromská republika (2002)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BEŇO, Ján: Od návratov k prevratom. Ľubomír Schramek: Poruchy civilizácie alebo chlieb, hry a hlúposť. (Recenzia). In: Slovenské pohľady , roč. IV. +
  BEŇO, Ján: Od návratov k prevratom. Ľubomír Schramek: Poruchy civilizácie alebo chlieb, hry a hlúposť. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 12, s. 103 – 105.

  BARANCOVÁ, Barbora: Katastrofa je možo už to, že sme... (Ľubomír Schramek: Poruchy civilizácie). In: Knižná revue, roč. XI, 8. 8. 2001, č. 16 – 17,  s. 5.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena prednostu Krajského úradu v Žiline za najvýznamnejší literárny počin roka (2001)  za knihu Poruchy civilizácie

 

Obálka slniečka september 2013