• Životopis autora

  Manžel → Dalimír Hajko. R. 1961 – 64 študovala na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Spišskej Novej Vsi, 1964 – 69 dramaturgiu na

  Manžel → Dalimír Hajko. R. 1961 – 64 študovala na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Spišskej Novej Vsi, 1964 – 69 dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. R. 1969 – 82 pracovala ako redaktorka Literárno-dramatickej redakcie Čs. rozhlasu, 1982 – 91 dramaturgička pre deti a mládež v Slov. filmovej tvorbe, od 1992 vydavateľská pracovníčka a spolumajiteľka vydavateľstva H & H v Bratislave. Prvé poviedky publikovala časopisecky, v prózach sa zaoberala medziľudskými, najmä rodinnými vzťahmi, pozornosť venovala tiež vzťahu súčasných ľudí k životnému prostrediu. Autorka prózy S láskou na  začiatku slova (1988), novely Veľa slnka, málo lásky (1991), ďalších próz Nikto ma nemá rád (1994), Drž ma za ruku (1994). Prispela do antológie poviedok Ženy a fjordy (2001). V spoluautorstve s D. Kuželom napísala rozhlasovú hru Liahne (1970), samostatne hru Feauture (1990). Autorka rozhlasových poviedok Júnové ráno (1983), Večer v mŕtvom ramene (1984), Nedorozumenie (1986), 10-dielnej rozhlasovej prózy Obrat proti vetru (1988). Zostavila viac dramatických kompozícií a pásiem z diel iných tvorcov, dramaturgicky participovala na filmoch pre deti a mladež Letný strom radosti (1984), Sýkorka (1986), R. S. C. (1989) a Drotárska pieseň (1991).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • S láskou na začiatku slova (1988)
  • Veľa slnka, málo lásky (1991)
  • Drž ma za ruku (1994)
  • Nikto ma nemá rád (1994)
  • Ženy a fjordy (2001, antológia nórskych a slovenských autoriek)

  Rozhlasová tvorba

  • Liahne (1970, hra, spoluautor D. Kužela)
  • Júnové ráno (1983, rozhlasová poviedka)
  • Večer v mŕtvom ramene (1984, rozhlasová poviedka)
  • Nedorozumenie (1986, rozhlasová poviedka)
  • Obrat proti vetru (1988, 10-dielna rozhlasová próza)
  • Feauture (1990, hra)

  Iné

  • Letný strom radosti (1984, dramaturgia filmu pre deti a mládež)
  • Sýkorka (1986, dramaturgia filmu pre deti a mládež)
  • R. S. C. (1989, dramaturgia filmu pre deti a mládež)
  • Drotárska pieseň (1991, dramaturgia filmu pre deti a mládež)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Ľuba Hajková – 60. (Pripomíname si v auguste). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 318. Autor neuved. –
  ŠAH: Ľuba Hajková – 60. (Pripomíname si v auguste). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 318.

  Autor neuved. – HAJKOVÁ, Ľuba: Hajko & Hajková, knižné vydavateľstvo (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 27. 4. 2005, č. 9, s. 8.

  ŠAH: Ľuba Hajková. (Pripomíname si v auguste). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 318.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013