Libuša Mináčová

Narodenie 3. 10. 1925 Rimavská Sobota
Úmrtie 10. 7. 2006 Bratislava • Životopis autora

  V r. 1936 – 44 študovala na gymnáziách v Tisovci, Rimavskej Sobote a v Martine, r. 1945 – 49 francúzštinu a telesnú výchovu na

  V r. 1936 – 44 študovala na gymnáziách v Tisovci, Rimavskej Sobote a v Martine, r. 1945 – 49 francúzštinu a telesnú výchovu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, r. 1949 na Sorbonne v Paríži. V r. 1945 – 46 pracovala ako referentka na Povereníctve informácií v Košiciach a v Bratislave, r. 1948 – 49 redaktorka a šéfredaktorka študentského časopisu Borba, r. 1950 – 57 reportérka a redaktorka Pravdy, r. 1957 – 59 Módy, r. 1959 – 62 redaktorka Kultúrneho života, r. 1962 – 63 Slovenky,r.  1964 – 70 Predvoja a Nového slova, r. 1970 – 87 šéfredaktorka Slovenky, od r. 1987 žila na dôchodku v Bratislave. Debutovala knihou poviedok Červená zástava (1954). Napísala cestopisné črty Pri brehoch Atlantiku (1957), zbierku poviedok Blato na ceste (1961), dvojnovelu Kvet v ohni (1962), romány Úspešný muž (1965), Úspešný muž – Úspešná žena (1967), črtu Dvadsať rokov v ruksaku (1965), úsmevný príbeh Koniec automobilistky (1968), knihu venovanú pamiatke K. Šmidkeho Muž z obrazu (1971), cestopisy Všade stretnúť človeka (1973) a Hľadam ťa, mladosť (1977); autobiografický charakter ma Putovanie za nežnosťou (1975). Autorka knihy poviedok Súcit (1998), biografických príbehov Kamienky z Rimavy (2006). Ako novinárka napísala množstvo článkov, reportáží a rozhovorov.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Červená zástava (1954)
  • Blato na ceste (1961)
  • Kvet v ohni (1962)
  • Dvadsať rokov v ruksaku (1965)
  • Úspešný muž (1965)
  • Úspešný muž – Úspešná žena (1967)
  • Koniec automobilistky (1968)
  • Muž z obrazu (1971)
  • Všade stretnúť človeka (1973)
  • Putovanie za nežnosťou (1975)
  • Hľadam ťa, mladosť (1977)
  • Súcit (1998)
  • Kamienky z Rimavy (2006, 1.vydanie)

  Publicistika

  • Pri brehoch Atlantiku (1957)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BÁTOROVÁ, Mária: Ľútoriadky za Libušou Mináčovou. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 10, s. 116 – 117. VRBICKÁ,
  BÁTOROVÁ, Mária: Ľútoriadky za Libušou Mináčovou. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 10, s. 116 – 117.

  VRBICKÁ, Eva – MINÁČOVÁ, Libuša: Vždy s túžbou po nežnosti, ľudskej blízkosti a súcite. Rozhovor s Libušou Mináčovou – spisovateľkou a publicistkou. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 3, s. 79 – 88.

  ŠAH: Libuša Mináčová – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 10, s. 156 – 157.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Príbehy o osamelých (Libuša Mináčová: Súcit). In: Knižná revue, roč. VIII, 25. 11. 1998, č. 24, s. 5.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013