Lenka Dedinská

Narodenie 18. 3. 1916 Tomášovce
Úmrtie 29. 10. 2003 • Pseudonym

  Lea Goralská
 • Životopis autora

  Študovala na gymnáziu a na učiteľskom ústave v Lučenci, kde r. 1936 maturovala. Po štúdiách pôsobila r. 1936 – 52 ako učiteľka na

  Študovala na gymnáziu a na učiteľskom ústave v Lučenci, kde r. 1936 maturovala. Po štúdiách pôsobila r. 1936 – 52 ako učiteľka na základných školách v Polichne, Hrabove, Hornej Zubrici v Poľsku, potom v Kačanove, Michalovciach, Malachove, Lučenci a inde. Od r. 1952 bola odbornou pracovníčkou vo Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave. Rozprávky, poviedky a divadelné scénky uverejňovala v detských časopisoch (Prameň, Slniečko, Materská škola, Včielka, Zornička), v čítankách pre základne školy a v zborníkoch pre deti (Detský rok, Zlatá brana, Kniha pre najmenších). Samostatne vydala scénky a úpravy ľudových rozprávok pre bábkové hry: Saša a Micka (1950), Hráme maličkým (spoluautor I. Zelienka, 1955), Veselá záhrada (1956), Červená čiapočka (1958), úpravy rozprávok robila aj pre rozhlas a televíziu. Venovala sa aj otázkam bábkového divadla, školského čítania a prednesu i metodike vyučovania literatúry a výsledky svojich výskumov využila pri tvorbe čítaniek pre základne školy.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Saša a Micka (1950)
  • Hráme maličkým (1955, spoluautor I. Zelienka)
  • Veselá záhrada (1956)
  • Červená čiapočka (1958)

 

Obálka slniečka september 2013