Ladislav Zvěřina

Narodenie 29. 10. 1891 Praha (Česko)
Úmrtie 26. 6. 1980 Praha (Česko) • Pseudonym

  Lomnický, Ľubietovský, Narcis
 • Životopis autora

  Ladislav ZVĚŘINA v r. 1902 – 10 študoval na gymnáziu, 1910 – 15 na filozofickej fakulte českej univerzity v Prahe. R. 1915 – 19 úradník Zemského výboru v Prahe, 1919 spočiatku

  Ladislav ZVĚŘINA v r. 1902 – 10 študoval na gymnáziu, 1910 – 15 na filozofickej fakulte českej univerzity v Prahe. R. 1915 – 19 úradník Zemského výboru v Prahe, 1919 spočiatku úradník, neskôr prof. slov. a českého jazyka na gymnáziu v Levoči, 1920 – 23 kontrolór Št. detského Šrobárovho ústavu v Dolnom Smokovci, 1923 – 35 jeho tajomník a zástupca správcu, 1935 – 38 správca Št. nemocnice v Bratislave, 1939 – 48 úradník Štatistického úradu mesta Prahy, od 1948 Okr. národného výboru v Prahe 6. Slovenského človeka a prírodu ospieval v básnických zbierkach Slovenské písně (1919) a Zelené ticho (1926). Z prozaických prác vydal autobiografický román Levoča (1926), knihu noviel a poviedok S tatranských brál (1931), životopisnú prácu Milan Rastislav Štefánik 1 – 9 (1928 – 34); pre deti prózu Tri rozprávky zeleného ticha (1923); prácu Noc na Krásné Horce (1944). Po česky napísal šesť básnických zbierok, sedem kníh noviel a poviedok, román a štyri knihy pre deti a mládež. Publikoval štúdie o A. Sládkovičovi a J. Gregorovi-Tajovskom i o viacerých českých autoroch. Zostavil antológiu Slovenská literatúra popřevratová (1932), do češtiny preložil Sládkovičovu báseň Mikuláš Šubič Zríňsky na Sihoti, Šoltésovej Moje deti (1957), Hviezdoslavovu Hájnikovu ženu (1958), napísal publicistické práce O Milanovi Rastislavovi Štefánikovi (1936) a Milan Rastislav Štefánik a jeho mravní odkaz (1947). V slov. i českých periodikách uverejňoval referáty, umelecké kritiky, recenzie a politické komentáre. Spolupracovník rozhlasu v Košiciach, Bratislave i v Prahe.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Levoča (1926)
  • S tatranských brál (1931)
  • Noc na Krásné Horce (1944)

  Poézia

  • Slovenské písně (1919)
  • Zelené ticho (1926)

  Pre deti a mládež

  • Tri rozprávky zeleného ticha (1923)

  Literatúra faktu

  • Milan Rastislav Štefánik 1 – 9 (1928 – 48)

  Publicistika

  • O Milanovi Rastislavovi Štefánikovi (1936)
  • Milan Rastislav Štefánik a jeho mravní odkaz (1947)

  Editorská činnosť

  • Slovenská literatúra popřevratová (1932)

  Prekladateľská činnosť

  • Mikuláš Šubič Zríňsky na Sihoti (1957)
  • Moje deti (1957)
  • Hájnikova žena (1958)

 

Obálka slniečka september 2013