• Životopis autora

  Ladislav ŤAŽKÝ sa narodil 19. septembra 1924 v Čiernom Balogu. Vo Vojenskom zemepisnom ústave v Bratislave sa vyučil za kartografa. Ako
  Ladislav ŤAŽKÝ sa narodil 19. septembra 1924 v Čiernom Balogu. Vo Vojenskom zemepisnom ústave v Bratislave sa vyučil za kartografa. Ako devätnásťročný bol poslaný na východný front ako vojak Slovenskej armády. Jeho pokus o útek pri ústupe v Rumunsku sa skončil v zajateckom tábore najprv v Maďarsku, potom v rakúskom Kaisersteinbrucku. Po vojne prešiel niekoľkými zamestnaniami. V rokoch 1948 – 1952 študoval v Prahe politické a hospodárske vedy, v rokoch 1957 – 1960 robil vedeckú ašpirantúru v Inštitúte spoločenských vied v Prahe. V rokoch 1952 – 1957 a 1963 – 1964 pracoval v ústredných orgánoch v Bratislave, v rokoch 1967 – 1969 ako redaktor denníka Smena. Za politické názory, nesúhlas so vstupom armád Varšavskej zmluvy a publikované články stratil zamestnanie a nesmel publikovať. V rokoch 1972 – 1979 bol zamestnaný v Ústredí ľudovej umeleckej výroby. Po odchode do dôchodku v roku 1984 sa venoval výlučne literatúre. Roku 1993 neprijal kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky ani kreslo ministra kultúry a predsedu Matice slovenskej. Zomrel 20. januára 2011 v Bratislave.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Esej

  Dráma

  • Hriešnica žaluje tmu (1966)

  Literatúra faktu

  • Horúce témy. Slovensko v ringu (1991)
  • Testament svedomia (1996)
  • Vykopaná pravda (1997, L. Ťažký, L. Zrubec)
  • Čierny Balog (2003, spoločné dielo: L. Ťažký, P. Kováčik)
  • Porazení víťazi (2009)

  Odborná literatúra

  Scenáristika

  • Kľakni a pros (1962)
  • Namiesto veršov o láske (1963)
  • V páse zlomená (1966)
  • Zbehovia, Pútnici, Dominika (1968, filmový triptych)

  Rozhlasová tvorba

  • Za frontom (1959)
  • No passaran (1962)
  • Vojenský zbeh (1962)
  • Runa (1965)

  Publicistika

  • Zastavte paľbu! Prosím (1996)
  • Amor anti moloch (1997, 1997, kniha rozhovorov)
  • Ľudia nie sú anjeli (1998)
 • Charakteristika tvorby

  Ladislav Ťažký patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti povojnovej generácie slovenských spisovateľov. Na osobnej skúsenosti z druhej svetovej
  Ladislav Ťažký patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti povojnovej generácie slovenských spisovateľov. Na osobnej skúsenosti z druhej svetovej vojny v literárnom diele vypovedá o neľudskej podobe vojny, správaní a konaní človeka na frontoch a v zajateckom tábore, ale aj v povojnovom období a v mierovom živote. Jeho dielo je protestom proti vojnovým útrapám, brutalite strachu, deformáciám citových dimenzií a pokrivenému morálno-hodnotového svetu ľudí. Súčasne je hľadaním zmyslu osobných postojov vo vypätých a hraničných situáciách, keď sa život premení na otrasné divadlo a svet je hore nohami, svet, v ktorom sú všetci proti všetkým, ale všetci sa chcú zachrániť a žiť svoj život s naplnením predstáv a túžob po láske, šťastí a spravodlivosti. A hoci vnútorný svet človeka je rozbitý a dostavujú sa pocity ničoty, úzkosti, márnosti a absurdity, Ťažkého literárni hrdinovia ani vtedy neprestávajú veriť v spravodlivosť a možnosť vlastnými silami a schopnosťami dostať sa z tohto pekelného marazmu poníženia. V týchto situáciách nadobúdajú svoj ľudský zmysel česť, dôstojnosť, kamarátstvo, krivda, hanba, potupa a pod. Všadeprítomná smrť, túžba po živote, spravodlivosti, láske a šťastí, morálne postoje a ľudské dimenzie hodnôt sú základné motívy jeho literárneho diela. Prvé dve knihy čerpajú z prvej svetovej vojny. Román Amenmária. Sami dobrí vojaci autora vyzdvihol medzi najlepších slovenských prozaikov 60. rokov. Podal v ňom svedectvo o osudoch slovenských vojakov nahnaných do bojov na východnom fronte a neslávnej ústupovej ceste domov. Z vojnového prostredia čerpajú aj jeho diela Kŕdeľ divých Adamov, Pochoval som ho nahého, Evanjelium čatára Matúša I a II, čiastočne aj Márie a Magdalény, v ktorom vzdal aj úctu životnému poslaniu žien. K februárovým udalostiam roku 1948 v Československu sa vracia románom Kto zabil Adama, ktorý je psychologickou sondou do vzťahu ľudí s detektívnou zápletkou. V Pivnici plnej vlkov zobrazuje násilné praktiky združstevňovania. Román Pred potopou zachycuje pomery a vzťahy ľudí na stavbe vodného diela Gabčíkovo. Kniha Aj v nebi je lúka je o heroizme a pokore obyčajného človeka. Výzvou mladým ľuďom je kniha Smrť obchádza štadióny. Posledné tri knihy (Fantastická Fidra, Dvanásť zlatých monarchov, Maršalova dcéra) čerpajú z osudov slovenských emigrantov.
  Viktor Timura
  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Amenmária (1965 po česky, 1967 po maďarsky, 1970 po poľsky, 1970 po rumunsky, 1989 po nemecky) Kŕdeľ divých Adamov (1966 po česky) Dunajské hroby (1970

  Amenmária (1965 po česky, 1967 po maďarsky, 1970 po poľsky, 1970 po rumunsky, 1989 po nemecky)

  Kŕdeľ divých Adamov (1966 po česky)

  Dunajské hroby (1970 po poľsky; 2001 po rumunsky – s podporou Komisie SLOLIA LIC)

  Evanjelium čatára Matúša (2004 po nemecky – s podporou Komisie SLOLIA LIC)

  Maršalova dcéra (2005 po bulharsky – s podporou Komisie SLOLIA LIC)

   

  Zobraziť všetko
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAJDOVÁ, Ľuba: Vojakove lásky (Rozhovor s Ladislavom Ťažkým; zo súkromného archívu Ľ. Šajdovej). In: Slovenské pohľady , roč. IV.
  ŠAJDOVÁ, Ľuba: Vojakove lásky (Rozhovor s Ladislavom Ťažkým; zo súkromného archívu Ľ. Šajdovej). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 71 –77.

  BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

  JURÍK, Ľuboš: Odkaz Ladislava Ťažkého (z pietnej spomienky pri hrobe slovenského spisovateľa L. Ťažkého v Starom Klíži, 30. 9. 2017). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 18. 10. 2017, č. 35 – 36, s. 14.

  POSPÍŠIL, Ivo: Dva slovenské toposy prozaické poetiky na českém pozadí (Ladislav Ťažký a Rudolf Sloboda). In: Myšlienkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 133 – 147.

  KERNÝ, Dušan: Nemecký svedok Ladislava Ťažkého. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 5, s. 30 – 139.

  -báb-: Za spisovateľom Ladislavom Ťažkým. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 2. 2011, č. 3, s. 11.


  PARENIČKA, Pavol: Za Ladislavom Ťažkým. In: Knižnica, roč. 12, 2011, č. 1, s. 94.

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Ladislav Ťažký: Očami pútnika. In: Knižná revue, roč. XX, 1. 9. 2010, č. 18, s. 11.

  HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. IV.

  RYBANSKÝ, Peter: Majstrovský román (Ladislav Ťažký: Pivnica plná vlkov). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 26. 5. 2010, č. 11, s. 5.

  FERKO, Miloš – ŤAŽKÝ, Ladislav: Vojnové romány ako vajíčka (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 21. 5. 2008, č. 11, s. 12.

  KAČALA, Ján: Literárny jazyk Ladislava Ťažkého. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 2, s. 48 – 58.

  TOMÁŠ, Radoslav: Obyčajní ľudia si zlatou nižou gombíky neprišívajú... (L. Ťažký: Aj v nebi je lúka; M. Urban: Za vyšným mlynom; I. Horváth: Európa koktail; J. Gregor Tajovský: Maco Mlieč a iné). In: Knižná revue, roč. XV, 30. 3. 2005, č. 7, s. 3.

  BODACZ, Bohuš: Ladislav Ťažký: Pred potopou. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 116 – 117.

  ČÚZY, Ladislav: Ťažkého najlepšia knižka. Ladislav Ťažký: Amenmária (Samí dobrí vojaci). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 278 – 281.

  HÁBER, Stanislav: Jedna životná kniha. Ladislav Ťažký: V kráľovstve zelenej bohyne. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 2, s. 118 – 119.

  HUDÍK, Pavol – ŤAŽKÝ, Ladislav: Matúš Zraz Hrebenda (Trochu oneskorený rozhovor s osemdesiatročným jubilantom Ladislavom Ťažkým). In: Knižná revue, roč. XIV, 24. 11. 2004, č. 24, s. 12.

  HÁBER, Stanislav: Spoveď donaha (Ladislav Ťažký: V kráľovstve zelenej bohyne). In: Knižná revue, 27. 10. 2004, č. 22, s. 5.

  JANÍK, Pavol: K jubileu Ladislava Ťažkého. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 12, s. 149 – 150.

  VRBICKÁ, Eva: Neúnavný hľadač pravdy (Hovoríme so spisovateľom Ladislavom Ťažkým). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 6, s. 28 – 37.

  ČERVEŇÁK, Andrej: Kniha spomienok a ponorov. Ladislav Ťažký: Slzy neplačú. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 131 – 132.

  ČÚZY, Ladislav: Monografia o žijúcom klasikovi. Viliam Obert: Próza Ladislava Ťažkého. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 2, s. 113 – 115.

  SVETOŇ, Ľuboš: Vráskavé ťažoby. Ladislav Ťažký: Literárne vrásky (spomienkové eseje). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. V. + 115, 1999, č. 12, s. 96 – 98.

  GÁLIS, Vladislav: Ťažký, Ladislav. Ukážka hesla zo Slovníka slovenských spisovateľov, ktorý pripravuje kolektív autorov pod ved. V. Mikulu. (Rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 1, s. 57 – 58.

  JAVORKOVÁ, Monika: Čo je normálne? (Ladislav Ťažký: Útek z Neresnice). In: Knižná revue, roč. IX, 4. 8. 1999, č. 16 – 17, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Ťažkého tvorba pozná bolesť, tragickosť, zúfalstvo, osamotenosť, ale nepodlieha cynizmu, nihilizmu a rozkladu... Svojou hĺbkovou podstatou vyjadruje
  Ťažkého tvorba pozná bolesť, tragickosť, zúfalstvo, osamotenosť, ale nepodlieha cynizmu, nihilizmu a rozkladu... Svojou hĺbkovou podstatou vyjadruje základné – existenciálne a esenciálne – polohy človeka v prelomových chvíľach jeho dejinného a individuálneho života.
  Andrej Červenák
   

  Novosť Ťažkého zorného uhla je v tom, že v jeho zámere nie je v prvom rade dejinné poznanie a uplatnenie historickej koncepcie, ale práve výpoveď o vlastnom poznávaní sveta, o tom, ako sa dejiny robili aj z tisícov nedejinných detailov a osudov, udalostí a činov, ako sa v nich často až na nepoznanie pokrivene odrážali.

   

  Július Noge
  Svojimi vojnovými prózami priniesol do slovenskej, ale aj európskej prózy pozoruhodný prvok autentickosti a emotívnych obrazov bez pátosu.
  Gustáv Murín
  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  V prvom článku Ústavy svojho svedomia píše: „Napriek tým najfantastickejším lákadlám možnej kariéry, musím zostať
  V prvom článku Ústavy svojho svedomia píše: „Napriek tým najfantastickejším lákadlám možnej kariéry, musím zostať verný literárnej tvorbe, nedať ju ničím zatlačiť do úzadia inou, pozlátkovou, láskavou činnosťou... Byť na seba tvrdý, slovo a literu používať najprv ako stavebninu krásy a lásky, ľudskosti a až potom, aj to v najkrajnejšom prípade ako obrannú zbraň, ako útočnú zbraň slovo a literu použiť len v tom prípade, keď mi niekto... mieni zničiť rodinu, národ, keď chce zničiť ľudstvo."
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Zväzu slovenských spisovateľov (1965) Cena Ministerstva národnej obrany (1966) Štátna cena K. Gottwalda (1968) Cena Nadácie Matice

  Cena Zväzu slovenských spisovateľov (1965)

  Cena Ministerstva národnej obrany (1966)

  Štátna cena K. Gottwalda (1968)

  Cena Nadácie Matice slovenskej (1994)

  Cena Ľudovíta Štúra (1995)

  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013