Ladislav Lajcha

Narodenie 15. 8. 1932 Malacky
Úmrtie 16. 6. 2018 Bratislava • Stručne o autorovi

  Ladislav Lajcha (1932) po štúdiách divadelnej vedy na DAMU v Prahe pôsobil ako redaktor v rozhlase, v denníkoch Smena a Pravda a ako kritik
  Ladislav Lajcha (1932) po štúdiách divadelnej vedy na DAMU v Prahe pôsobil ako redaktor v rozhlase, v denníkoch Smena a Pravda a ako kritik spolupracoval s viacerými časopismi. Stál pri počiatkoch Divadelného ústavu v Bratislave (1962–1965), od roku 1970 až do roku 2003 pracoval v Umenovednom ústave SAV. Okrem odborných statí aj pre zahraničné časopisy publikoval obsiahlu historiografickú prácu najskôr ako účelový náklad v rokoch 1971–1975 Zápas o zmysel a podobu SND I–III, ktorá knižne vyšla v Divadelnom ústave roku 2003: Zápas o zmysel a podobu SND 1920–1938 (1. zv.) Divadlo v rokoch vojny 1939–1945. Dokumenty SND (2. zv.); Súčasná slovenská scénografia (1977); monografie o scénografoch: Helena Bezáková (1971), František Tröster (1983, spolu s Jiřím Hilmerom a Alešom Zachom)a Ladislav Vychodil (1980). K dielu tohto scénografa z pohľadu vzájomnej spolupráce a inšpirácie s režisérmi sa znovu vrátil v monografii Ladislav Vychodil, (2003) ktorú  vydal Divadelný ústav s vydavateľstvom Slovenský Tatran.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Helena Bezáková (1971)
  • Súčasná slovenská scénografia (1977)
  • Dokumenty SND Zápas o zmysel a podobu SND 1920 – 1945 / Divadlo v rokoch vojny 1939 – 1945, I. a II. zv. (2000)
  • Ladislav Vychodil (2003)
  • Silueta generácie. Osobnosti činohry SND (2013, 1.vydanie)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BÁBIKOVÁ, Marta – LAJCHA, Ladislav: Dialóg o hodnotách so scénografom. In: Knižná revue , 4. 8. 2004, č. 16 – 17,  s. 20.
  BÁBIKOVÁ, Marta – LAJCHA, Ladislav: Dialóg o hodnotách so scénografom. In: Knižná revue, 4. 8. 2004, č. 16 – 17,  s. 20.

  BÁBIKOVÁ, Marta: Ladislav Lajcha: Ladislav Vychodil (Výtvarné svety v knihách). In: Knižná revue, roč. XIV, 4. 2. 2004, č. 3, s. 3.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013