• Životopis autora

  Absolvovala pedagogické gymnázium v Bratislave, kde r. 1953 maturovala, potom začala študovať na Vysokej škole pedagogickej (nedokončila). Od r. 1954 pôsobila

  Absolvovala pedagogické gymnázium v Bratislave, kde r. 1953 maturovala, potom začala študovať na Vysokej škole pedagogickej (nedokončila). Od r. 1954 pôsobila sústavne v Bratislave, najprv ako pedagogická pracovníčka na Stanici mladých prírodovedcov a technikov, od 1959 v redakcii Pionierskych novín a od 1961 ako redaktorka a zodpovedná redaktorka vo vydavateľstve Mladé letá, po 1989 redaktorka v Arche, r. 1991 založila vydavateľstvo Q 111. Po literárnych začiatkoch v detských časopisoch a rozhlase sa popri redakčnej práci venovala tvorbe v oblasti literatúry faktu, určenej detskému príjemcovi. Debutovala knižkou Slnko v konzerve (spoluautor J. Pantoflíček, 1963), deťom predškolského veku adresovala knižky Domčeky, domy (1980) a Milión krokov bez nehody (1984). Ďalšie diela: Slová z dovozu (1982), Urob si tlačiarničky (1985), Zvieratá nie sú také, Deti v kožúškoch (obe 1991), Vymaľuj ako chceš, vymaľuj ako vieš (1995), Všetky moje zvieratá (2001), Pipo, Vankúšik, Nitka a ich zvierací kamaráti (2005), Básničky z gombíkovej dierky (2009) a i. Ako dlhoročná redaktorka má na mysli jednotu textových a graficko-výtvarných zložiek knihy a v tomto zmysle je spolutvorkyňou viacerých vydaní, o. i. knihy Ľ. Fullu Okamihy, J. Fraňa Zem zostúpila z trónu (obe 1973), ale hlavne najnovších kníh vydavateľstva Q 111.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si v auguste. Kveta Dašková – 80. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 317 – 318.
  ŠAH: Pripomíname si v auguste. Kveta Dašková – 80. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 317 – 318.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIV.

  SVETOŇ, Ľuboš: Vzájomní pomocníci (Kveta Dašková: Pipo, Vankúšik, Nitka a ich zvierací kamaráti). In: Knižná revue, roč. XVI, 12. 4. 2006, č. 8, s. 5.

  ŠAH: Kveta Dašková – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 317.

  Autor neuved. – DAŠKOVÁ, Kveta: Vydavateľstvo Q111 (Rozhovor). In: Knižná revue, 16. 9. 2004, č. 19, s. 8.

  GAJDOŠ, Martin: Cesty komunikácie a poznávania (Kveta Dašková: Slová z dovozu). In: Knižná revue, roč. XIII, 5. 3. 2003, č. 5, s. 5.

  Autor neuved.: Dobrodružstvo dospievania (Kveta Dašková: Všetky moje zvieratá).In: Knižná revue, roč. XI, 30. 5. 2001, č. 11,  s. 11.

  BÁBIKOVÁ, Marta – DAŠKOVÁ, Kveta: Ako rozstrieľaný terč (O vydavateľských skúsenostiach hovorí Kveta Dašková). Rozhovor. In: Knižná revue, roč. X, 2. 8. 2000, č. 16 – 17, s. 20.

  HUDÍKOVÁ, Jana – DAŠKOVÁ, Kveta: Rozhovor s majiteľkou vydavateľstva Q111 Kvetou Daškovou.
  MIKLUŠČINOVÁ, K. – MAŤAŠÍK, A.: Predstavujeme vydavateľstvo Tália-press (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 12. 4. 1995, č. 6, s. 6.

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Trojruža 2016 za iniciatívny prínos do modernej literatúry faktu a obohacujúcu beletristickú tvorbu s prihliadnutím na edičné aktivity vo
  Cena Trojruža 2016 za iniciatívny prínos do modernej literatúry faktu a obohacujúcu beletristickú tvorbu s prihliadnutím na edičné aktivity vo Vydavateľstve Q111.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013