Kristína Krnová

Narodenie 22. 8. 1952 Rimavská Sobota • Životopis autora

  Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Prednáša dejiny slov. literatúry na Fakulte humanitných a

  Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Prednáša dejiny slov. literatúry na Fakulte humanitných a spoločenských vied Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa problematike vývoja súčasnej slov. prózy po r. 1945. Spočiatku uverejňovala recenzie v Slov. pohľadoch a v Romboide, neskôr štúdie v Slov. literatúre. Život a dielo moderných slov. prozaikov analyzovala vo viacerých účelových metodických príručkách (Peter Karvaš, 1992; Próza Ladislava Ťažkého v kontexte modernej slovenskej literatúry, 1993; Prozaik Dušan Mitana, 1995; Osobnosť a dielo Petra Karvaša; Vojnová tematika v tvorbe Vladimíra Mináča, obe 1996; Z novšej slovenskej prózy – Lyrická próza Andreja Chudobu, 1997; Poviedky Jozefa Puškáša; Prejavy umeleckej nekonformnosti v próze Ivana Hudeca, obe 1998). Vydala knihu spomienok na P. Karvaša Spriaznení duchom (2000), zostavila zborníky Literárne dielo L. Balleka (2003), Osobnosť a dielo L. Ťažkého (2005).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Spriaznení duchom (2000)

  Literárna veda

  • Peter Karvaš (1992)
  • Próza Ladislava Ťažkého v kontexte modernej slovenskej literatúry (1993)
  • Prozaik Dušan Mitana (1995)
  • Osobnosť a dielo Petra Karvaša (1996)
  • Vojnová tematika v tvorbe Vladimíra Mináča (1996)
  • Z novšej slovenskej prózy – Lyrická próza Andreja Chudobu (1997)
  • Poviedky Jozefa Puškáša (1998)
  • Prejavy umeleckej nekonformnosti v próze Ivana Hudeca (1998)

  Editorská činnosť

  • Literárne dielo L. Balleka (2003, zborník)
  • Osobnosť a dielo L. Ťažkého (2005, zborník)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Kristína Krnová – 65 (Pripomíname si v auguste). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 318 – 319. ŠAH:
  ŠAH: Kristína Krnová – 65 (Pripomíname si v auguste). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 318 – 319.

  ŠAH: Kristína Krnová – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 314.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013