Koloman Kolomi Geraldini

Narodenie 24. 10. 1908 Terchová
Úmrtie 27. 10. 1994 Miramar (Argentína) • Pseudonym

  Ivan Gustáv Čajka
 • Životopis autora

  Koloman Kolomi Geraldini r. 1921 – 29 študoval na gymnáziu v Nitre, 1932 – 37 na Právnickej fakulte UK v Bratislave, 1936 absolvoval študijný pobyt

  Koloman Kolomi Geraldini r. 1921 – 29 študoval na gymnáziu v Nitre, 1932 – 37 na Právnickej fakulte UK v Bratislave, 1936 absolvoval študijný pobyt na právnickej fakulte v Ľubľane. R. 1936 – 37 redigoval časopis Prameň, od 1937 pracoval ako administratívny referent Matice slov. v Martine, na jar 1945 odišiel do emigrácie, žil v Rakúsku, Bavorsku, 1946 – 48 v Taliansku (Rim, Assisi), od r. 1948 v Argentíne (Buenos Aires, Cordóba, Miramar), kde prešiel viacerými zamestnaniami. Knižne debutoval knihou veršov Na ceste k démonom (1932), po ktorej nasledovala zbierka Rosa v kalichu (1936). V poézii dominuje láska k žene, rodičom, súrodencom, spomienky na rodný kraj, priateľov. Výsledkom jeho viacročného záujmu o slovinskú literatúru boli  knihy prekladov (Kaplán Martin Čedermac od P. Sedmaka, antológie Piesne spod Triglava, obe 1940; Za krížom, 1942), v ktorých predstavil tvorbu popredných slovinských básnikov a prozaikov.Preložil tiež román Čudné príbehy učňa Chlapčeka chorvátskej spisovateľky I. B. Mazuraničovej (1938). V exile sa v dôsledku ťaživej existenčnej situácie literárne odmlčal. R. 1991 vyšiel výber z jeho celoživotnej literárnej tvorby Démonov návrat.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Na ceste k démonom (1932)
  • Rosa v kalichu (1936)
  • Démonov návrat (1991, výber)

  Prekladateľská činnosť

  • Mazuranič, I. B.: Čudné príbehy učňa Chlapčeka (1938)
  • Piesne spod Triglava (1940, antológia)
  • Sedmak, P.: Kaplán Martin Čedermac (1940)
  • Za krížom (1942, anatológia)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 14.
  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 14.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013