Katarína Patočková

Narodenie 15. 10. 1971 Trnava • Životopis autora

  Obč. m. Katarína Mrázová. Absolvovala Stredné odborné učilište obchodné v Trnave. R. 1994 – 98 bola generálnou tajomníčkou

  Obč. m. Katarína Mrázová. Absolvovala Stredné odborné učilište obchodné v Trnave. R. 1994 – 98 bola generálnou tajomníčkou Kultúrneho združenia národností a etník, spolupracuje s Katedrou rómskej kultúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Predstaviteľka rómskej literatúry na Slovensku. Autorkra básnických zbierok Som Cigánka (1992), Najradšej ťa mám v posteli (1994), Posledné dni (2001), Údel poriadneho človeka (2004). Poéziu, prózu, ako aj tvorbu pre deti publikuje v rozličných zborníkoch a časopisoch. Okrem literatúry sa venuje aj karikatúre a knižným ilustráciám. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  PUCHALA, Vlado: Poézia ako pohyb bokmi (Katarína Paatočková: Najrašej ťa mám v posteli). In: Knižná revue, roč. V, 14. 6. 1995, č. 10, s. 5.

 

Obálka slniečka september 2013