Katarína Koláriková Koňariková

Narodenie 2. 11. 1982 Bratislava • Stručne o autorovi

  Autorka získala viacero ocenení na literárnych súťažiach, publikovala časopisecky (Slovo, Prekvapenie, Kultúra, Dotyky). Knižne debutovala

  Autorka získala viacero ocenení na literárnych súťažiach, publikovala časopisecky (Slovo,Prekvapenie, Kultúra, Dotyky). Knižne debutovala básnickou zbierkou Hľadanie lásky  (2002), nasledovala kniha veršov  Motýle a maky (2008). Prozaicky debutovala v roku 2016 zbierkou poviedok Medzi riadkami a koncom roka 2016 vydala druhú zbierku poviedok Na periférii priateľstva.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

 • Monografie a štúdie o autorovi

  GALLIK, Ján: V zajatí smrti. Katarína Koláriková Koňariková: Na periférii priateľstva. (Recenzia). In: Romboid , roč. LIII, 2018, č. 1 – 2,
  GALLIK, Ján: V zajatí smrti. Katarína Koláriková Koňariková: Na periférii priateľstva. (Recenzia). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 1 – 2, s. 166 – 167.

  REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. IX.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013