Katarína Habovštiaková

Narodenie 18. 5. 1929 Jasov
Úmrtie 16. 10. 2016 Bratislava • Životopis autora

  Manžel → Anton Habovštiak. R. 1939 – 47 študovala na gymnáziu v Bratislave, kde 1947 – 51 absolvovala aprobáciu slovenčina,

  Manžel → Anton Habovštiak. R. 1939 – 47 študovala na gymnáziu v Bratislave, kde 1947 – 51 absolvovala aprobáciu slovenčina, francúzština a ruština na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, 1948 slavistiku na univerzite v Belehrade. R. 1951 – 53 pôsobila ako redaktorka v Slov. pedagogickom nakladateľstve, 1953 – 74 pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave, 1974 – 91 prednášala dejiny slov. jazyka, dialektológiu a slavistiku na Katedre slov. jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre, od r. 1991 žije na dôchodku v Bratislave. Venuje sa výskumu dejín slov. jazyka a lexikológii, ako aj otázkam jazykovej kultúry. Autorka vyše 20 monografií, príručiek a učebníc, na tvorbe ďalších sa podieľala spoluautorsky. Autorka kníh: Niekoľko poznámok o Bernolákovej spisovnej slovenčine (1958), Bernolákovo jazykovedné dielo (1968), Anton Bernolák (1972), Jazyk a literatúra (1977), Slovenčina známa i neznáma (1996) a i., spolu s E. Krošlákovou pripravila knihu úvah Človek v zrkadle frazeológie (1990), antológiu Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov (1993) a Frazeologický slovník (1996). V oblasti detskej literatúry spoločne so Z. Bošáckou vydala zbierku pranostík Svätí a počasie (1994), s A. Habovštiakom rozprávkový súbor Remeslo má zlaté dno (1998), autorka rozprávkových kníh V núdzi poznáš priateľa (1996), Ako sa chcel kráľ naučiť múdro kraľovať a iné rozprávky (2002), Tanečnice pri plese (2005), Zbojník Paľo Pätoprstý… (2006), Krásna je naša reč (2011). V r. 2009 vydala knihu spomienok z manželského aj profesionálneho života s jazykovedcom a spisovateľom A. Habovštiakom Môj život s Antonom Habovštiakom.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  • Človek v zrkadle frazeológie (1990, spoločné dielo K. Habovštiaková, E. Krošláková)

  Pre deti a mládež

  • Svätí a počasie (1994, pranostiky)
  • V núdzi poznáš priateľa (1996)
  • Remeslo má zlaté dno (1998, spoločné dielo A. Habovštiak, K. Habovštiaková)
  • Ako sa chcel kráľ naučiť múdro kraľovať a iné rozprávky (2002)
  • Tanečnice pri plese (2005)
  • Zbojník Paľo Pätoprstý… (2006)
  • Krásna je naša reč (2011, 1.vydanie)
  • Rok má svoj krok a iné rozprávky o toku času (2015, 1.vydanie)

  Literatúra faktu

  Odborná literatúra

  • Niekoľko poznámok o Bernolákovej spisovnej slovenčine (1958)
  • Bernolákovo jazykovedné dielo (1968)
  • Anton Bernolák (1972)
  • Jazyk a literatúra (1977)
  • Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov (1993)
  • Frazeologický slovník (1996)
  • Slovenčina známa i neznáma (1996)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č.
  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 299.

  SZENTÉSIOVÁ, Lenka: Katarína Habovštiaková: Môj život s Antonom Habovštiakom. In: Knižná revue, roč. XX, 1. 9. 2010, č. 18, s. 11.

  SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXIV – XXXV.


  GONDA, Milan – HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína: Nezvyčajní manželia spojení tvvorbou. O tvorbe jazykovedca a spisovateľa Antona Habovštiaka hovorí jeho manželka Katarína Habovštiaková (Rozhovor). In: Knižná revue, 23. 6. 2004, č. 13,  s. 12.

  MELICHER, Jozef: Frazeológia utajená v rozprávkach (Katarína Habovštiaková: V núdzi poznáš priateľa). In: Knižná revue, roč. VI, 14. 8. 1996, č. 16 – 17, s. 7.

  ČERNÁ, Mária: Svätí a počastie. Pranostiky. Omaľovánky (text K. Habovštiaková). In: Knižná revue, roč. V, 25. 1. 1995, č. 1, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013