Katarína Ballová

Narodenie 3. 9. 1921 Piešťany
Úmrtie 13. 3. 2010 Paríž • Rodné meno

  Winterová
 • Životopis autora

  Katarína Ballová - prekladateľka, ktorá od r. 1968 trvalo žila v Paríži. V spolupráci s francúzskym básnikom Charlesom Moissom

  Katarína Ballová - prekladateľka, ktorá od r. 1968 trvalo žila v Paríži. V spolupráci s francúzskym básnikom Charlesom Moissom preložila do francúzštiny Hviezdoslavove Krvavé sonety (1964), Sládkovičovu Marínu (1969) a pripravila doslovné preklady viacerých slovenských básní. Na prekladoch článkov o umení (z maďarčiny, nemčiny a slovenčiny do francúzštiny) spolupracovala aj so svojím manželom Fedorom Ballom. Na Slovensku naposledy vyšiel jej preklad hry M. Durasovej Celé dni na stromoch v súbore Hry v Divadelnom ústave (2003).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Prekladateľská činnosť

  • Krvavé sonety (1964)
  • Marína (1969)
  • Celé dni na stromoch (2003, v súbore Hry)
  • Hry (2003)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Odišli: Katarína Ballová, rod. Winterová. In: Knižná revue, roč. XX, 14. 4. 2010, č. 8, s. 11.

 

Obálka slniečka september 2013