Karol Tomiš

Narodenie 6. 10. 1929 Bratislava
Úmrtie 7. 3. 2013 • Životopis autora

  Karol TOMIŠ r. 1950 maturoval na gymnáziu v Bratislave, 1950 – 55 študoval literárnu vedu a estetiku na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v

  Karol TOMIŠ r. 1950 maturoval na gymnáziu v Bratislave, 1950 – 55 študoval literárnu vedu a estetiku na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. Po štúdiách s výnimkou r. 1964 – 65, keď pracoval vo Zväze slov. spisovateľov, pôsobil ako vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry, resp. Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave. Svoj vedecký záujem sústredil na medzivojnových a súčasných spisovateľov (Hečko, Jilemnický, Švantner), venoval sa interpretácii umeleckého textu, najmä prózy, maďarskej literatúre a literárnej vede na Slovensku. Štúdie z tejto oblasti (Priame rozprávanie v súčasnej slovenskej próze, Sujet v monologických prozaických formách, Švantnerova rozprávačská technika v novele Aťka, Spoločenský aspekt a románová postava a i.) vyšli výberovo v knižnej publikácii O štýle slovenskej prózy (1975). Autor práce Časovosť literatúry (1986), spoluautor monografie Maďarská literatúra v ČSSR (1983), knihy Szlovák tükörben (1997), dizertačnej práce Hodnoty a recepcia (1999) a monografie Maďarská literatúra v slovenskej kultúre 1 (1860 – 1918) (2000).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • O štýle slovenskej prózy (1975)
  • Maďarská literatúra v ČSSR (1983)
  • Časovosť literatúry (1986)
  • Szlovák tükörben (1997)
  • Hodnoty a recepcia (1999)
  • Maďarská literatúra v slovenskej kultúre 1 (1860 – 1918) (2000)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si. Karol Tomiš. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 10, s. 159.

 

Obálka slniečka september 2013