Karol Strmeň

Narodenie 9. 4. 1921 Palárikovo
Úmrtie 16. 10. 1994 Cleveland (OH, USA) • Životopis autora

  Karol STRMEŇ , obč. m. Karol Bekényi, študoval na gymnáziách v Nových Zámkoch a v Šuranoch, kde r. 1940 maturoval, 1940 – 42 absolvoval

  Karol STRMEŇ, obč. m. Karol Bekényi, študoval na gymnáziách v Nových Zámkoch a v Šuranoch, kde r. 1940 maturoval, 1940 – 42 absolvoval teológiu v Ostrihome, od 1942 študoval slovenčinu a filozofiu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, 1953 – 54 pedagogické vedy na John Carroll University, 1954 – 56 románsku filológiu na Western Reserve University v Clevelande. R. 1943 – 44 bol vedúcim kultúrnej rubriky denníka Gardista, od jari 1945 žil v emigrácii, najskôr v Rakúsku a v Nemecku, 1945 – 49 v Taliansku (Rím) a od 1949 v USA. V exile pôsobil ako redaktor Slov. obrany v Scrantone, Slov. novín, bol učiteľom francúzštiny a latinčiny na vyššej benediktínskej škole v Clevelande, od r. 1957 redaktorom časopisu Ave Maria, po 1966 prof. francúzštiny, taliančiny, latinčiny a komparatívnej literatúry na univerzite v Clevelande. Knižne debutoval zbierkou veršov Výžinok života (1943). Pred odchodom do emigrácie vydal básnickú skladbu Testament (1944). Autor zbierok básní Strieborná legenda (1950), Čakajú nivy jar (1963), Znamenie ryby (1969), Preblahoslavená (1977) a i.  Výber z jeho celoživotnej básnickej tvorby vyšiel na Slovensku až r. 1991 pod názvom Sfinga spieva pri jasličkách a Testament 1 (2000), ďalší pod názvom Poézia 1 – 3 (1999 – 2001).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Esej

  Editorská činnosť

  • Sfinga spieva pri jasličkách (1991, výber z poézie exilového básnika Karola Strmeňa)

  Prekladateľská činnosť

 • Literárna tvorba - preklad

  V prekladateľskej tvorbe začínal antológiami poézie M. Eminesca (1943) a R. M. Rilkeho (1944), ako aj Poeovho Havrana (1944). Jeho bohaté prekladateľské
  V prekladateľskej tvorbe začínal antológiami poézie M. Eminesca (1943) a R. M. Rilkeho (1944), ako aj Poeovho Havrana (1944). Jeho bohaté prekladateľské dielo patrí k vrcholom slov. prekladovej literatúry. V antológii svetovej lyriky Návštevy (1972), prezentuje slov. čitateľovi 226 preložených textov od kráľa Dávida cez Villona, Holderlina, Verlaina až po modernú poéziu 1. polovice 20. stor. (Ungaretti, Blok, Lorca, Achmatovova a i.).  Ďalšie prekladové diela: Danteho Peklo (1965), rozsiahly výber z Petrarcovho Spevníka Vavrín (1974), Eliotova Vražda v katedrále (1979), Claudelova Kantáta pre tri hlasy (1986), Tu Fuova Stokvetá rieka (1998), Jammesove Čistiny v nebi (1999) a i.
  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7, 8, 14, 15, 16. CABADAJ, Peter:
  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7, 8, 14, 15, 16.

  CABADAJ, Peter: Ponáranie sa do tajomných hlbín seba semého. Pred 90 rokmi sa narodil Karol Strmeň (Biografistika). In: Knižnice, roč. XII, 2011, č. 4, s. 52 – 57.

  RÁCOVÁ, Veronika: Prekladateľská cesta svetovou lyrikou. Karol Strmeň: Návštevy (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 5. 11. 2008, č. 23, s. 5.

  JAVORKOVÁ, Monika: Putovanie nad neobjavenými priestormi (Karol Strmeň: Sstrieborná legenda). In. Knižná revue, roč. XI, 4. 4. 2001, č. 7, s. 5.

  MORAVČÍK, Štefan: Smrteň. (Báseň). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 27.

  CABADAJ, Peter: Básnik Karol Strmeň alebo ostala pravda v nedopitom víne. (Venované nedožitej básnikovej osmedesiatke). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 22 – 26.

  BARTALSKÁ, Ľubica: STRMEŇ, Karol, univ. prof. Ph.D. (Jubileá slovenských spisovateľov a dejateľov v zahraničí). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 157 – 158.

  BELKOVÁ, Zuzana: Nechýbala mu energia trpezlivosti (Spomienkový rozhovor s blízkymi básnika a prekladateľa Karola Strmeňa). In: Knižná revue, roč. X, 5. 1. 2000, č. 1, s. 16.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Ceny Jána Hollého za rok 2007 za umelecký preklad in memoriam (Paul Claudel: Hry)

 

Obálka slniečka september 2013