Karol Sidor

Narodenie 16. 7. 1901 Ružomberok
Úmrtie 20. 10. 1953 Montreal (PQ Kanada) • Životopis autora

  Študoval na piaristickom gymnáziu v Ružomberku, r. 1919 vylúčeny zo všetkých stredných škôl v ČSR pre štrajk v prospech

  Študoval na piaristickom gymnáziu v Ružomberku, r. 1919 vylúčeny zo všetkých stredných škôl v ČSR pre štrajk v prospech uväzneného A. Hlinku, 1920 súkromne zložil maturitu na gymnáziu v Ružomberku, potom študoval 3 semestre právo na Karlovej univerzite v Prahe a 5 semestrov na UK v Bratislave (nedokončil). Od 1919 sa venoval redakčnej práci: 1919 zakladateľ a redaktor časopisu Vatra, 1922 člen redakčnej rady literárneho týždenníka Slov. svet, 1928 člen redakčného kruhu časopisu Budúcnosť, spolupracovník časopisu Nový svet, od 1929 hlavný redaktor denníka Slovák, 1931 časopisu Ohlas (príloha Slováka), od 1935 týždenníka Slovák, od 1931 zodpovedný redaktor Slov. Pravdy, od 1932 jej hlavný redaktor. R. 1938 – 39 vedúci tlačových zariadení Hlinkovej slov. ľudovej strany, 1938 veliteľ Hlinkovej gardy, predseda Ústredného národneho výboru, 1938 – 39 minister čs. vlády v Prahe, marec 1939 predseda slov. autonómnej vlády, marec – apríl 1939 minister vnútra Slov. štátu, z tejto funkcie rezignoval a prešiel do pasívnej opozície, apríl 1939 – jún 1945 mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister vo Vatikáne. Po vojne žil v emigrácii v Taliansku, od 1950 v Kanade. Už ako študent prispieval do Národných novín, po 1919 sústredil mladých tvorcov okolo literárneho časopisu Vatra, venoval sa prozaickej i dramatickej tvorbe. Debutoval knihou noviel Kliatba nenarodených (1922), napísal historickú hru Kysuca (1925), dokumentárnu knižku Cestou po Poľsku (1927), dokumentárno-historickú prácu Slováci v zahraničnom odboji (1928). Autor reportáží Na Podkarpatskej Rusi (1933), zápiskov z väzenia Sedem týždňov (1935), obsiahlej biografie Andreja Hlinku (1934), diel Černová (1937) a Masakra v Černovej (1947), 2-zv. diela  Slovenská politika na pôde pražského snemu 1918 – 1938 (1943), knihy spomienok Šesť rokov pri Vatikáne (1947). V rkp. zanechal štúdie Moje poznámky k historickým dňom a Slovenský národný socializmus (vyšli 1971). Venoval sa aj prekladateľskej činnosti. Napísal viacero politicky zameraných publikácií a polemických prác, venoval sa aj praktickemu písomníctvu (proklamácie, deklarácie atď.) doma i v exile.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Kliatba nenarodených (1922)

  Dráma

  • Kysuca (1925)

  Literatúra faktu

  • Cestou po Poľsku (1927)
  • Andrej Hlinka (1934)
  • Sedem týždňov (1935)
  • Černová (1937)
  • Masakra v Černovej (1947)
  • Šesť rokov pri Vatikáne (1947)
  • Denníky 1930 - 1939 (2010, 1.vydanie)
  • Vatikánsky denník I. (2011, 1.vydanie)
  • Vatikánsky denník II (od júla 1940 do decembra 1941) (2012, 1.vydanie)

  Odborná literatúra

  • Slováci v zahraničnom odboji (1928)
  • Slovenská politika na pôde pražského snemu 1918 – 1938 (1943)
  • Moje poznámky k historickým dňom (1971)
  • Slovenský národný socializmus (1971)

  Publicistika

  • Na Podkarpatskej Rusi (1933)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  GALLIK, Ján: Česko-slovenské súvislosti v tvorbe autorov katolíckej moderny. In: Eds: Evo Pospíšil, Anna Zelenková: Myšlenkové toposy
  GALLIK, Ján: Česko-slovenské súvislosti v tvorbe autorov katolíckej moderny. In: Eds: Evo Pospíšil, Anna Zelenková: Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost), Brno: Tribun EU, 2014, s. 111 – 120.

  Z denníka Karola Sidora (dokončenie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 10, s. 69 – 86.

  Z denníka Karola Sidora (5. V. 1917 – 16. VI. 1918). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 83 – 100 (pokrač.).
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013