Karol Pém

Narodenie 29. 9. 1942 Košice
Úmrtie 23. 4. 1993 Košice • Životopis autora

  Karol PÉM sa v r. 1959 – 60 vyučil za mechanika kancelárskych strojov v Datasystéme v Košiciach, r. 1983 zmaturoval na gymnáziu pre

  Karol PÉM sa v r. 1959 – 60 vyučil za mechanika kancelárskych strojov v Datasystéme v Košiciach, r. 1983 zmaturoval na gymnáziu pre študujúcich popri zamestnaní v Bratislave. Pracoval ako mechanik meracích prístrojov v Slovnafte, r. 1967 – 70 a 1972 – 73 sanitár vo Fakultnej nemocnici, v r. 1970 – 72 a 1973 – 90 mechanik kancelárskych strojov v Datase, v r. 1972 vodič električky v Dopravnom podniku mesta Bratislava, od r. 1991 žil v Košiciach, kde sa profesionálne venoval literatúre. Básnické miniatúry, rozprávky a krátke prózy zverejňoval od r. 1974 v Ľude, Zorničke, Slniečku, neskôr v Novom slove, Smene na nedeľu, Slov. pohľadoch, Romboide, Dotykoch, Kultúrnom živote, Katolíckych novinách a i. Debutoval knihou autorských rozprávok Malá víla (1991). Ďalšie dve knižné práce mu vyšli až posmrtne Lístok na státie (1994) – obsahujúca reflexívne verše a krátku prózu, a Rozprávky pre dobré deti (1997).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Lístok na státie (1994)

  Pre deti a mládež

  • Malá víla (1991)
  • Rozprávky pre dobré deti (1997)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOČÍK, Tibor: Básnik s hermelínom na duši. Spomienková reflexia k nedožitým šesťdesiatinám básnika a rozprávkara Karola
  KOČÍK, Tibor: Básnik s hermelínom na duši. Spomienková reflexia k nedožitým šesťdesiatinám básnika a rozprávkara Karola Péma. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 10, s. 101 – 110.

  AMRICHOVÁ, Jana: Stretnutie s Karolom Pémom. In: Knižná revue, roč. VIII, 11. 11. 1998, č. 23, s. 8.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013