Karin Lászlová

Narodenie 18. 2. 1922 Varín
Úmrtie 10. 1. 2014 Leoben (Rakúsko)

© Peter Procházka
© Peter Procházka
 • Stručne o autorovi

  Po absolvovaní gymnázia v Žiline (1941) študovala na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (štúdium nedokončila). Pracovala ako
  Po absolvovaní gymnázia v Žiline (1941) študovala na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (štúdium nedokončila). Pracovala ako úradníčka Československých stavebných závodov, v r. 1950 – 1955 vedúca sociálno-právneho oddelenia a redaktorka vydavateľstva Pravda v Bratislave, od 60. rokov 20. storočia externe spolupracovala s redakciami rozličných časopisov, s rozhlasom i s televíziou.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Literárne začala tvoriť už počas štúdií – poviedky, reportáže, fejtóny a črty publikovala vo viacerých slovenských
  Literárne začala tvoriť už počas štúdií – poviedky, reportáže, fejtóny a črty publikovala vo viacerých slovenských novinách a časopisoch. Knižne debutovala poviedkových súborom Ja a tí druhí, v ktorom rovnako ako v nasledujúcich dvoch knihách poviedok Nenašla som ťaNechoď mi do snov síce tematicky vychádzala z vlastných zážitkov z Povstania i z deportácie do koncentračného tábora, avšak ich hlavnou líniou je dramatický vzťah muža a ženy. Hoci tieto knihy nedosahujú kvality niektorých dobových reflexií o mieste človeka v histórii a v bytí, sú svojím kladením si otázok „ženského srdca“ často len jednostranných, niekedy až naivných, jednými zo základov nového sebauvedomovania žien, a tým aj novej ženskej línie v našej próze. V období normalizácie sa autorke podarilo vyhnúť exponovaniu typických socialistickorealistických tém (predovšetkým tém budovateľských úspechov a práce) poukázaním na dôležitosť intelektuálnejších povolaní, konkrétne lekárskeho, v knihách literatúry faktu Ženský lekárSkalpel a krása. Nasledujúca kniha Stroskotanci života čerpá námet zo psychiatrickej liečebne, kniha Zhubné ilúzie zachytáva životné príbehy alkoholikov a narkomanov, próza Životné križovatky predkladá široké spektrum ľudských osudov, s ktorými je človek neustále konfrontovaný. Psychologický román z čias kultu osobnosti Väzenie bez mreží vykresľuje rozvrat a tragický zánik rodiny intelektuála, novela Manželstvo je lotéria hovorí o príčinách partnerského súladu i nesúladu. V knihách poviedok Akú chuť má život, V bludnom kruhuV rajskom zátiší zvýrazňuje dramatické pnutie medzi mužom a ženou v súčasnosti. V románe Rozmarná hra osudu sa vrátila k zachyteniu osudov ľudí za komunistickej totality, ktorú tentoraz predstavila cez komorný príbeh univerzitného profesora. Podobne aj v románe Šero na scéne života hovorí o životných peripetiách nadaného vynálezcu a jeho rodiny po februárových udalostiach, keď upadol do nemilosti. Aj v nasledujúcich prozaických knihách sa sústredila predovšetkým na zachytenie zážitkovo bezprostredne vnímanej súčasnosti; neprekročila v nich však rámec svojho expresívneho sentimentalizmu. Platí to nielen o knihách poviedok Vyzliekanie z kože, Premenlivé lásky, Odvrátená tvár lásky, Únik zo samoty či Aj duša volá SOS, v ktorých ponúkla čitateľom ďalšie krátke príbehy obyčajných ľudí, celým srdcom prahnúcich po naplnení túžby po láske a porozumení, ale aj o románoch Príbeh jedného manželstva, A žiť sa musí ďalej, Srdce v tiesni, Kaleidoskop osudov, Pritúľ ma, šťastie a Všetkému vládne Eros. Je autorkou televíznych hier PovíchricaZázračné prsty, pre rozhlas pripravila viacero literárno-dramatických pásiem.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Literatúra faktu

  • Ženský lekár (1972)
  • Skalpel a krása (1973)

  Scenáristika

  • Povíchrica (1973)
  • Zázračné prsty (1974)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s.
  HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VI.

  MATEJOV, Radoslav: Na noži (Karin Lászlová: Aj duša volá SOS). In: Knižná revue, roč. XVI, 22. 11. 2006, č. 24, s. 5.

  GAJDOŠ, Martin: Strnulo a trpne. Karin Lászlová: Únik zo samoty. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 1, s. 117 – 119.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena Spolku slovenských spisovateľov za rok 2005 za román Pritúľ ma, šťastie Posledná aktualizácia: 31. 7. 2008

  Cena Spolku slovenských spisovateľov za rok 2005 za román Pritúľ ma, šťastie

  Posledná aktualizácia: 31. 7. 2008

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013