Foto Peter Procházka
Foto Peter Procházka
 • Životopis autora

  Narodil sa 7. júna 1964 v Bratislave. Po maturite študoval na Lekárskej fakulte, potom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
  Narodil sa 7. júna 1964 v Bratislave. Po maturite študoval na Lekárskej fakulte, potom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (štúdium nedokončil). V 90. rokoch vystriedal viacero zamestnaní, naposledy pôsobil ako novinár v denníku Práca. V súčasnosti pôsobí v slobodnom povolaní.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Odborná literatúra

  Iné

 • Charakteristika tvorby

  Kamil Zbruž debutoval v roku 1993 zbierkou heterogénnych básnických textov imitujúcich a parodujúcich žánre populárnej a vysokej

  Kamil Zbruž debutoval v roku 1993 zbierkou heterogénnych básnických textov imitujúcich a parodujúcich žánre populárnej a vysokej literatúry Spitý imidž. Napriek „škandalóznej“ povahe kniha vtedy i dnes pôsobí ako pomerne nevydarený pokus zaujať naivnou sebaštylizáciou autora v polohe básnika vydedenca pohybujúceho sa na okraji spoločnosti. Retro grafiku publikácie vhodne dopĺňa podtitul knihy „magazín pre dolných 10 000“. Práve grafická a formálna stránka poézie sa stáva dominantou neskorších Zbružových textov. Sémantika je zámerne narúšaná alebo dekonštruovaná. V básnickej zbierke Sírius (1998) Zbruž naplno využíva textuálno-vizuálne experimenty (screen saver, kozmos, písací stroj, ručne písané entity) s formou a rozsahom tlačenej strany. Časť textu sa pohybuje za jej fyzickými možnosťami, čím sa autor dostáva na územie vytláčania slova do sféry ne-bytia. Ešte výraznejšie sa tento postup prejavuje v „dadaistickej“ Oddychovke (1998), kde hra s frázami z kreslených seriálov o Pepkovi námorníkovi prerastá do absurdnosti a „prznenia“ bielych strán. Zbružovo básnenie sa končí v spoločnom projekte barbarskej generácie Barbar(u)ská ruleta (1998), kde Zbruž uverejňuje už len čisté strany. Po roku 1998 sa autor odmlčal.

  Z odstupu niekoľkých rokov možno Zbružove texty považovať za umelecké artefakty či textové inštalácie generácie, ktorá do veľkej miery podľahla importovanému ezoterizmu západnej proveniencie snažiaceho sa vzbudiť akýkoľvek (aj negatívny) záujem o duchovno a duchovný život. Povrchné využívanie východnej (orientálnej) mystiky a indickej filozofie bolo základným integrujúcim prvkom textov dnes už neexistujúcej barbarskej generácie (J. Litvák, A. Turan, R. Bielik, K. Zbruž). Okrem iného sa prejavuje aj v Zbružovej zbierke Sírius a v neskorších pokusoch o publikovanie prázdnych strán. V Zbružových knihách sa nachádza niekoľko základných textov barbarskej generácie: koncepciu ticha a koncepciu literatúry ako mlčania (Teória ticha) obsahuje Barbar(u)ská ruleta. Manifest barbarskej generácie sa nachádza v zbierke Spitý imidž.

  Patrik Oriešek

  Zobraziť všetko
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HOSTOVÁ, Ivana – ZBRUŽ, Kamil: Azoth: Krátky rozhovor Ivany Hostovej so spisovateľom Kamilom Zbružom. In: Vertigo , špeciál 2016, s. 2 – 3.

  HOSTOVÁ, Ivana – ZBRUŽ, Kamil: Azoth: Krátky rozhovor Ivany Hostovej so spisovateľom Kamilom Zbružom. In: Vertigo, špeciál 2016, s. 2 – 3.

  HOSTOVÁ, Ivana: 2014 – vzbružujúci rok? Kamil Zbruž: Barbarská generácia; Notes; Sothis. (Recenzie). In: Romboid, roč. L, 2015, č. 4, s. 62 – 65.

  MACSOVSZKY, Peter: Odpoveď na vžité stratégie písania. (Kniha týždňa). In: Pravda, roč. XXV, 9. – 10. 5. 2015, č. 105, s. 30.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/354668-kniha-tyzdna-odpoved-na-vzite-strategie-pisania/ 12. 5. 2015.

  BILÝ, Peter: Každý systém sa dá rozvrátiť smiechom. (Rozhovor). In: Sme, roč. 23, 10. 3. 2015, č. 57, s. 15.
  http://kultura.sme.sk/c/7687903/kamil-zbruz-kazdy-system-sa-da-rozvratit-smiechom-rozhovor.html

  RÁCOVÁ, Veronika: Zbružov Grimoár. Kamil Zburž: Primitív. (Recenzia). In: RAK, roč. XIII, 2008, č. 2, s. 44 – 46.

  VLNKA, Jaroslav: Na na ná, na na ná... Kamil Zbruž: Primitív: (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 10, s. 114 – 116.

  BANČEJ, Maroš M.: Šamani a šašovia. Kubica – Čím Marián: Báseň bez všetkého. Kamil Zbruž: Primitív. (Recenzie). In: Romboid, roč. XLII, 2007, č. 5, s. 73 – 75.

  MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Kalligram a Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005.

  MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. LIC, Bratislava 2004.

  ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

  BIELIK, R.: Pohyb k Duchu. In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 12.

  CIVÁŇOVÁ, Kamila: Kauza: Nevyliečiteľní gambleri slov. Robert Bielik – Ján Litvák – ANDRIJAN Turan – Kamil Zbruž: Barbar(u)ská ruleta. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 134 – 136.

  MACSOVSZKY, P.: Do posledného (od)dychu. In: RAK, 4, 1999, č. 1.

  MARŠÁLEK, Ján: Bratstvo hľadajúcich. Robert Bielik – Ján Litvák – ANDRIJAN Turan – Kamil Zbruž: Barbar(u)ská ruleta. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 133 – 134.

  MORAVČÍK, Štefan: Papoézia. In: Literika, 4, 1999, č. 1.

  MATEJOV, Radoslav: Na treťom brehu (Kamil Zbruž: Oddychovka). In: Knižná revue, roč. VIII, 10. 6. 1998, č. 12, s. 5.

  ROĽKO, P.: Kŕčovitá oddychovka. In: Dotyky, 10, 1998, č. 7.

  KOLLÁR, J.: Ticho je o posune v pohľade. In: Knižná revue, 7, 1997, č. 8.

  BANČEJ, Maroš M.: Hravosť až na kosť. In: Literika, 1, 1996, č. 3 – 4.

  FERKO, Andrej: Hrejivé hry. In: Literika, 1, 1996, č. 3 – 4.

  TURAN, A.: Sonátka pre vykĺbené prsty. In: Literika, 1, 1996, č. 3 – 4.

  HEVEŠIOVÁ, Jana: Závisťou sa neradno zapodievať (So siedmimi slovenskými spisovateľmi hovoríme o dvoch dominantných ľudských postojoch: K. Zbruž, D. Dušek, V. Šikula, A. Ferko, M. Rúfus, L. Ballek, P. Jaroš). In: Knižná revue, roč. VI, 31. 1. 1996, č. 2, s. 16.

  Zobraziť všetko
 • Autor o sebe

  Som večným dlžníkom, a nielen preto, že som stále iba na začiatku. Myslím, že najuznávanejší básnici (ľubovoľní držitelia
  Som večným dlžníkom, a nielen preto, že som stále iba na začiatku. Myslím, že najuznávanejší básnici (ľubovoľní držitelia Nobelových cien za literatúru) sú tiež iba tí, ktorí ešte nedozreli v básnikov, lebo skutočný Básnik už nepotrebuje písať. Vrcholom umenia je vzdať sa umenia. Vrcholom básnenia je teda prestať písať, ale žiť čisté verše, čo sa mi, zdá sa, zatiaľ nepodarilo. V tomto zmysle boli a možno aj zostali pre mňa básnikmi s veľkým B Rimbaud a Valéry, aspoň v období, keď sa tvorby dobrovoľne vzdali. Pretože nech je tvorba akákoľvek, vždy bude nedokonalá.
  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  SPITÝ IMIDŽ (úryvky) Sibyla rozťahuje bravčové záclony!             Pôjde o knihu

  SPITÝ IMIDŽ (úryvky)

  Sibyla rozťahuje bravčové záclony!

              Pôjde o knihu SLONOVRATU...

              Na počiatku boli sloni, ktorí všetko, čo sa dalo rozdupali a rozmliaždili, aby na Zemi, pod zemou a na Nebesiach zavládol trvalý mier a pokoj. Ale pozor!

              Z toho, čo sa slonom nepodarilo zničiť, povstala ako z popola Fénix kniha proroka Kamila. Táto kniha, Óm, vertel, bude dlhé tisícročia ozdobou v rukách hladujúcich. Takže pokojne...

              Raz, keď ľudia dôstojne prežujú, čo je v Knihe napísané, vrátia sa sloni, a deň sa zleje s nocou!

                                                                                    (Sibyla, Zobrané spisy III. diel, str. 213)

  Trubirožná chvíľa

              Vysoko nadránom, keď vznešená nehybnosť sovieho oka zráža chodcov k zemi, vyplazil tajomne môj dobrý otec, Odysseus, svoju prostonárodnú hlavu z pralesa. Na temene mu vypučal konský chvost. Šikovne preskočil žabu s korunkou na hlave a prial si úspech. Kráľovský grošovaný päťdesiatnik!

              Chvíľu sa zložito zakrádal za kríkmi a zdĺhavým vetrením zisťoval, či je pre jeho misiu v ostrovnom malomestečku DOBRÁ KARMA čistý vzduch. Rozšírenými nozdrami pozorne triedil výpary. Keď dotriedil, spokojne zavrčal. Potom si pretiahol svaly, tlmene vykríkol, vyštartoval a prales sa za ním zavrel.

              Pod nosom mu zahučala ČERVENÁ RIEKA. Cop sa mu šmykol po pleci. Strhol sa. Ale jediná šelma, ktorá tu mohla naňho zaútočiť, bola nešťastná náhoda. A tá v tejto trubirožnej chvíli ešte tvrdo spala kdesi pod lopúchom.

              Padací most k DOBREJ KARME bol spustený. Gardisti z DÓMOBRANY spali na zemi pred strážnou búdkou s dlaňami ukrytými hlboko v hovädzích vestách.

              V diaľke sa jagal ÚSTAV PRE DEMONŠTRÁCIU MONŠTIER.

                                                                                    Télemachos

  Rokokový Bordel

              Rokokové okenice klopili zrak pred dvadsaťprstými dôvernosťami. Zelené svetlo sa nebezpečne vyplazilo z horného poschodia, vtrhlo do svokriných jazykov a rytmicky im obžieralo vierolomné korene. Na stene bolo ružovou nasprejované KOKOT.

              Prachom ciest k Bordelu kráčali traja defekti.

              Winnetou každú vetu­-perlu pointoval pravoverným severozápadným výkrikom.

              Old Shatterhand sa so zápalkou v ruke chladnokrvne snažil poškrabať si svrbiace zubné korene. Západ slnka v rokokovom okne sledoval s plnokrvným skautským úsmevom.

              Samovi Hawkensovi bolo trápne predstúpiť pred klasikov s neostrihanými fúzami, preto sa zatiaľ rozumne držal stranou.

              V okne zafosforeskovala slečna na vydaj, zodvihla ruky a zamávala im. Volajte ma Sibyla, znie to tak anticky. Stehná mala hladné a vrúcne. Hladné ako vianočné kapry a vrúcne ako pozvánky na chlpatú večeru. Pod pazuchami mala vytetované MEMENTO MORI.

              Dom, ktorý ich prehltol, ich pri odchode prosil, aby nikomu neopisovali jeho špinavé vnútornosti. Kedysi, v čase vrcholnej slávy, mu z visutého balkóna ako sopeľ visel richtár. Dnes jeho osadenstvo žilo už iba z túžby po zázraku.

   

  Fúúú

              Odysseus, poháňaný hladom po poznaní a plnými semenníkmi, riskantne prerúčkoval pod padacím mostom. Zložitými nožnými manévrami si bravúrne zavystrájal nad jedovatou červenou hladinou, kým doprial svojim dobrodružne rozhojdaným chodidlám ten túžobný, dôverne známy pocit vratkej istoty na klzisku predmestských dlaždíc, zmäkčených zelenkastým ranným slizom. Chvíľu s vedeckým odstupom štvornožky skúmal okolie. Potom sa šikovne vopchal za výklenok Rokokového Bordelu, urobil fúúú a odľahčene sa pobral ďalej. Napätie odletelo s čiernym kŕdľom vreštiacich vtákov.

  Télemachos

   

  Uáááu! Uáááu!

              „Po zhliadnutí UÁÁÁU! UÁÁÁU! by sa ľudia s veľkou fantáziou mali pozerať na svet iba zatvorenými očami.“                                                         

  Cicka

              V televízii vystúpila predvolebná kápia. Po kápii reklama. Po reklame UÁÁÁU! UÁÁÁU!

              POLLY CAJT mal tesilky hlboko zapečené v zadku, chlpaté ruky na volante. V ústach dobrá ranná mentolka.

              Keď bočil, úsmev sa mu viezol po opačnej polovici tváre. Pod očami tiky tikali. Na náplecníkoch mu sviežo svietili volské oči.

              Pri pohľade na Sama Hawkensa sa mu prudko zdurila kápia.

              PRIDAL!!!

              Pod vyfúknutou ofinou mu v strede mastného čela rytmicky žmurkalo tretie oko. Ústa sa nedali zahanbiť: mäkké UÁÁÁU! UÁÁÁU!

              Samovi Hawkensovi sa v žalúdku zdesila ryža. Letel pred motoorgánom.

              Na krku sa mu zúfalo ako kliešte držali štyri krkolomné vrásky. Medzi nohami mu v šialenom protirytme skákali kajadlá.

              Ľavo a pravoruké prsty a palce nad hlavou vyplašene žmýkali neviditeľné gumené krúžky...

  *

              Pichnutý? Smiala sa slečna na vydaj, keď Samovi Hawkensovi pri večeri pod obrusom vyberala z rozopnutých nohavíc žihadlo. V chlpatých ústach mu ponížene šumelo šimpanzské. Sibylááá...

              A tak sa v závere tej skvelej indiánky slečna na vydaj chvíľu rozpustilo venovala ústami žihadlu. Potom sa jej spotil úsmev a zapichla sa, pyšná od hlavy po päty, hlbšie do divochových rozstrapkaných nohavíc.

              Na streche Rokokového Bordelu clico vyhrávali Ufóni na svojich mimozemských spermatofónoch.

              Rozkročeným gazdinkám v rozsvietených oknách trčali z rúk divo súťažiace žehličky.

              Na jogurtovej oblohe chutne karamelizoval západ slnka.

   

  Besná inscenácia!

              Televízor by si zaslúžil skopať zo schodov, ale mám ešte povinnosti. Z dukátových dôvodov nádenníčim pre týždenník Zápisník vaginátora, známy tiež ako Playboy pre zoofilov.

              Deti OMÁMIE sú bledé, vycivené, svetlé oči na stopkách a cigoška za uchom. Pre osvietenie. Muzička im deň-noc dupe do hlavy. Fízli si za ne pripínajú odznačiky. Bezmocní krotitelia šeliem, ktorí už dávno zabudli, koľko zubov ešte majú v ústach, nech si vylúpnu oko!

              Tu, v DOBREJ KARME, celý život prežívame v čakaní na SLONOVRAT. Každého štvrťroka s nádejou oslavujeme triumfálny návrat slonov, ktorí čo sa dá rozdupú a rozmliaždia, aby všetko bolo ako na počiatku. Aby na Zemi, pod zemou aj na Nebesiach zavládol trvalý mier a pokoj. Tak to do omrzenia stojí v každých novinách, aj vo Vaginátorovi!

              Počas slávnosti jesenného SLONOVRATU boli deti OMÁMIE smutné, nechty zarezané hlboko do mäsa. Patetická kvílivosť ožranských piesní nutkala na vracanie. Hniloba emócií. Pivo horké, predražené. Rady ako had zahryznutý do vlastného konca. Beznádej. A smrad.

              VŠIVAVEC je malé špinavé jazierko v DOBREJ KARME, na brehu ktorého sa, zdá sa, výborne darí žabo-myším štátnickým cirkusom, ktorých pyšným cieľom je dôverčivé deti OMÁMIE rafinovane popliesť podhodením koláča pseudokultúry s červivými hrozienkami a skysnutou šľahačkou, vyklieštiť ich predstavivosť a zdegenerovať ich pravú podzemnú vášeň. Chýba nám to pravé arcikacírske plesnenie, ktoré neváha vtiahnuť do vojny proti napúdrovanej kravskej morálke, ktorá tu, v DOBREJ KARME, bude dojiť aj z prázdnych strukov. Chýba nám omámenie, ktoré nič nechce bezbolestne!

              Deti OMÁMIE nevedia, čo chcú, a to im slúži ku cti. Sú to trúfalí hľadači, exemplárni pochybovači a zápalistí nepriatelia autorít, uchvacujúci si moc nad svetom, nad ilúziou, ktorú z kĺbov vykývali peniaze. Ich mená nenájdeš na poštových známkach, ani na rozčarovaných, swingovo sa pohupujúcich fialových bokoch električiek. Sú to polotváre, ktoré pohŕdajú uznaním. Čin je ich jediným vierovyznaním!

              Deti OMÁMIE vedia, že nesmú vytriezvieť.

              Na všivaveckej slávnosti SLONOVRATU boli deti OMÁMIE smutné, obsiahnuteľné jediným pohľadom. Neskrotiteľné vlasy a zmätený, polytematický výraz. Roztekané, sflámované pohľady. Sklopené viečka. Ešte včera hrdelným, zvestovateľským hlasom volali po pravej vášni. Do smrti nevyliečiteľní! Vyfasovať barokové obleky! Chceli odcestovať a hodiť všetko za hlavu, ale hviezdy sa im obrátili chrbtom. Čmárali odkazy po stenách, ale ani jeden ich predok sa neozval.

              Ležali pridlho v priveľkom pohodlí...

  *

              Ani oslavy jesenného SLONOVRATU nevyšli, ako sa očakávalo. Obloha mlčí. Sloni neprichádzajú. Život v malomestečku sa povinne odvíja ďalej.

              Začiatok románu je vpredu! »

   

   

  PO ROZRUCHU, ktorý vznikol na verejnosti okolo mojej karmickej minulosti, ma redakcia Zápisníka vaginátora ako svojho stabilného vaginátora požiadala o krátky beletrizovaný životopis. Čo by som nespravil pre vlasť, nie?

              Kláštorný obed. Vidina hydiny. Chlpatá ruka masíruje ucho misy s polievkou, tááák. Pláva rozvarený vták. Aj bežcovi raz rupne kolienko.

              Pred vchodom do Kláštora sv. sebavedomiánov neďaleko bitúnku v DOBREJ KARME ešte donedávna pokrivkával špicatooký poľovník, prefukujúci sírovú zapekačku. Dlhý červený jazyk si prehadzoval z pleca na plece ako blšku, spokojne, vietor tu fúka iba vo sviatok. Pravá čižma z pravej kože sa končila kopytom, opätok ľavej bol hladko vyholený, orosený ako nakučeravené panenské líčko. S vidlami v ruke čakal, kým zložia hnoj. To všetko prikryl čas, ktorého večnou prítomnosťou je odmietanie.

              Budúcnosť potrebuje dôkazy. Kráčame pod fialky. Najprv sa trápime, potom príde uľahčenie. Dôsledok dávnej slabosti. Pokus vopred odsúdený na to, že sa nepodarí.

              V labyrinte kláštornej pivnice, so sviečkou na kameni vyvolávam astrálne telo Veľkého Mága. Pomaly sa zhmotňuje, vystupuje spoza pavučín. Vyzbrojený kyjakom a francúzskou výchovou ma jemne chytá za rukáv a tanečným krokom, akoby tancoval menuet, ma vedie trikrát okolo sviečky.

              Chôdza do kruhu predstavuje magický rituál, ktorého riziko je občas privysoké, hovorí. Kňuč, len ak sa bojíš!

              Vraciame sa v nepretržitom čase.

              Stmieva sa v kaplnke, v ktorej sa kedysi ubytovali požiare. Ňou prichádzame do záhrady, v ktorej dišputuje mladý scholasticus s učeným majstrom Magistrom.

              Nebyť dusného rehoľníckeho habitu a mohutnej stredovekej haciendy, ktorá sa mníchom kláti za chrbtami, sa na mňa scholasticus až príliš nápadne podobá. Starému sa život po tvári už niekoľkokrát živo poprechádzal a nikdy si nezabudol rydlo.

              Mladý pučista je nápadne dlhovlasý, ako dieťa opakuje po starom kľúčové rituálne pohyby: ruka pod bradu, druhá za ucho. Ľavá noha vpred, koleno... švih... a skok. A hneď druhá noha.

              Do trávy si sadajú osviežení.

              Óm, Majstre, nahlas ventiluje scholasticus, jeme rovnaký chlieb a pre sluhov máme rovnaké mená. Vidím vás v spánku, vidím vás pokropeného krvou ovečiek. Tej som uveril. Ako vy strácam čas, ako vy sa snažím byť nenásytný. Ako vy som sám a dusím sa. Prosím vás, zmilujte sa! Viem, že pri vás nikdy nebudem doma, ale slúžiť vám nebudem. Nech zomrie v nás to bratovražedné, čo z dvoch vždy vytvorí jedného!

              Čistota vecí je proces, priateľu, extáza, rehlí sa starý rehoľník. Nebátie sa, že prídeš o oči. O duševný zrak. Pozri, napríklad, čo mám v ústach. Zuby? Priateľu, len dobré slovo o nich!

              Majstre, trikrát Majstre, nalieha vlasatý. Nech sedem vodopádov očistí moje nehodné slová, ktoré by sa chceli, ako dieťa do matky, oprieť do vašich. Ale prosím...

              Zanechaj, priateľu, žarty, áno?!!, napomenie ho starý vztýčeným ukazovákom. Spev ťa prejde. Keď prežiješ to, čo ja, keď sa do tých vôd, ako ja, omočíš. Až každá z nich bude ešte plakať, že je živá!

              Tu sa nám s Veľkým Mágom priamo pred očami scholasticus hlavato odtrhol z reťaze:

              Myslite, Majstre, na to, že kto pije vašu vodu, nemusí mať aj váš žalúdok! Ja som si tu už dosť vytrpel pri vašich artritických kolenách. Nakoňadosť! S kutňou končím!!!

              Veľký Mág na mňa ponad plece sprisahanecky zažmurkal:

              Priateľu, keď skrútiš hlavou tak rýchlo, že budeš počuť svišťanie, spomenieš si na mňa!, pokúsil sa skusmo prehodiť výhybku. Viem o tebe viac, ako si myslíš. Tvoja ruka by sa rada dostala až na dno, kam jej len siahajú žily. Tam sa už prst nedotýka, len ukazuje. Ale keď sa potom, ak to dokážeš, pozrieš na seba, už to nebudeš ty... Čím, myslíš, je rosa proti dažďu? Uveríš, lebo uvidíš, ale nepochopíš. Častice sa predbiehajú v úcte k celku, k jedinému, ktorý sa im ponúka. Netrhaj život po sebe. Nepáľ! Kto sa rozvinie, kto sa cez Slovo dostane až ku mne, nebude zrolovaný. Len využi príležitosť!

              Nemôžem ďalej, hoci by som mohol, zlomil som sa. Som úctivý. A čo som si za to vytrpel. Ja viem. Obete. Ale človek zatrpkne a jeho noha už nikdy nevykročí. Nie Boh!

              Poznať a zostať čistá dokáže iba HLAVA POHLAVÁRA, bezrozmerná nádej, poúča ma Veľký Mág, vstúpi mi do výhľadu a zastrie mi ďalšie pokračovanie môjho dávno minulého života. Veru, veru, hovorím ti, hovorí mi, minulosť je aj v čase, ktorého sa nedočkáš.

   

  Rozprávka HLAVY POHLAVÁRA, fanúšika detí: PENIAZE 

              Milé moje obete, vypočujte si túto roz-pa-ráv-ku:

              Bežiaci pás mal otrocky zreťazené nohy, aby sa do oblaku pary, potu a vzdychania zahrýzal pomaly, pomalšie ako Stegosaurus-micka do medu.

              Na chrbte mu nadskakoval zabudnutý biely pliešok, vytiahnutý z mastných vnútorností.

              Šialená atómová mriežka rýchlo sa preskupujúcich galaxií mu dala do vienka silu súdržnosti: prežiť v divočine organizovaného zločinu, mrazenej malinovej peny a egrešových cukríkov.

              Na konci pásu, s hlbokým vzdychnutím, bol pliešok vypľutý pod lis. Aj tak dobre.

              Okrúhlosť zapadla do matrice, z ktorej o pol milimetra prečnievala tvár matky a dátum vydania. Lis prudkým úderom na hornú stranu pliešku vyrazil tvár možného otca.

              Potom bol pliešok nešetrne vrhnutý do vane syčiacej kyseliny, aby tieto spomienky zmizli. Aby zostal iba dátum.

              A potom: vodný kúpeľ, s plesnivými následkami.

              Mnoho rokov vystrelí do povetria a rozprskne sa v pestrofarebných kyticiach. Niečo sa ustáli, deti, niečo zmizne. Ako babkine zlaté hodinky. Portréty rodičov začínajú vystupovať do popredia.

              Jeden môže byť viditeľnejší ako žaba na komíne.

              Niekedy je namiesto možného otca iba nemožný sval, namiesto matky náplasť na ústa. Lebo ciele, z ktorých sú mince razené, nie sú rovnako ušľachtilé.

              Niekto je vyrazený na čiernom zlate, v samote predčasne dodýcha, niekto je cínový ako z krčmy vykopnutý generál, ale na obidvoch lícach sa mu usmievajú veselé rodičovské tváričky.

              Hnedé zuby času skúmajú jeho pevnosť, jeho odolnosť, a vyhladzujú mu na krvilačnej dýke vrúbkovanie.

              Deti, deti na staré mince zabúdajú. Niektoré ich hádžu za seba pre šťastie, niektorým sa pri platení prekĺznu medzi šmykľavými prstami, ale nezohnú sa po ne, viťúzi!

              Zato pre vnukov, pravnukov, je ešte stále numizmatika náboženstvom!

              Toto sú naše mince, platidlá, za ktoré si kupujeme a predávame jeden druhého.

   

  Lásku si nevytrucuješ, Kamil. Kto ju nemá, musí si ju vymyslieť.

  (Jurij Gagarin)

                                      

  ODDYCHOVKA (úryvok)

                

              Pokúsme sa o hlasnejšie čítanie a spievanie nasledujúcich textov...

   

   
   
  SÍRIUS (úryvky)
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PRIMITÍV (úryvky)

   

  (SVETLO)

              YEAH! YEAH! YEAH!

              MODLITBOU DUŠA OSVIETENÁ

              Ó MAKARENA

              SPIRITUS SANCTI

   

              Všetko je možné Makarena

              No nie je všetko dovolené

              Ó Makarena

   

              POZNAJ CHCI SKÚS A MLČ JAK PENA

              VZBURA JE SVETLOM VYSVETLENÁ

              Ó MARAKENA

              SIRIUS SANCTI

                                                                         13. 10. 2006. PIATOK

                                                                         DVADSAŤTRI DESAŤ

                                                                         IDEME NA TO?!

                                                                         PRIMITÍV

                                                                         PETRUS RECORDS

                                                                                    YEAH!

   

   

              VIEM ŽE SI DUŠA OBNOVENÁ

              NA VYŠŠÍ LEVEL NASTAVENÁ

              Ó MAKARENA

              SPIRITUS SANCTI

   

              Na monitoroch zobrazená

              Modemom k webu pripojená

              Ó Makarena

   

              VIEM ŽE SI DUŠA OBNOVENÁ

              NA VYŠŠÍ LEVEL NASTAVENÁ

              Ó MAKARENA

              SIRIUS SANCTI

   

   

              V MÚZEU UROBORA KRONA

              FLIRTUJÚ ZEUS GNÓM A LENA

              OBNOVENÁ

              Ó MAKARENA

              SPIRITUS SANCTI

   

              Z dupárne Rubineta Chrena

              Trimalchiónom vyhostená

              Ó Makarena

   

              ROMULUS S REMOM CHLÍPU ŠPENÁT

              ICH BRADA JE NÍM POZNAČENÁ!

              Ó MAKARENA

              SIRIUS SANCTI

   

   

              NA MONITOROCH ZOBRAZENÁ

              MODEMOM K WEBU PRIPOJENÁ

              Ó MAKARENA

              SIRIUS SANCTI

   

              Bohovským vínom napojená

              Do akčnej telky zapojená

              Ó Makarena

   

              NA MONITOROCH ZOBRAZENÁ

              MODEMOM K WEBU PRIPOJENÁ

              Ó MAKARENA

              SPIRITUS SANCTI

   

   

              AENEOM DIDO PONÍŽENÁ

              V KARTÁGU ZRADNE OPUSTENÁ

              Ó MAKARENA

              SPIRITUS SANCTI

   

              „Nech je Rím prekliaty!“ prosí žena

              Nebesá – z dymu vyklonená

              Ó Makarena

   

              ZA LÁSKU KĽAČÍ NA KOLENÁCH

              RIMANOM TRÓJAN PÍŠE SCENÁR!

              Ó MAKARENA

              SIRIUS SANCTI

   

   

              BOHOVSKÝM VÍNOM NAPOJENÁ

              DO AKČNEJ TELKY ZAPOJENÁ

              Ó MAKARENA

              SPIRITUS SANCTI

   

              Vo vyšších kruhoch vychytená

              Na božský výmak pripravená

              Ó Makarena

   

              BOHOVSKÝM VÍNOM NAPOJENÁ

              DO AKČNEJ TELKY ZAPOJENÁ

              Ó MAKARENA

              SIRIUS SANCTI

   

   

              AENEAS PREBERÁ PRADENÁ

              STAVIA CHRÁM S VINICOU NA STENÁCH

              Ó MAKARENA

              SIRIUS SANCTI

   

              Sviniatka spočíta dá im mená

              Zasvätí Junone fŕka špenát

              Ó Makarena

   

              NEBUDE RIMANOM ROBIŤ CHRENA

              USTAJNÍ V MESTE MIEST PRAPRASENÁT!

              Ó MAKARENA

              SPIRITUS SANCTI

   

   

              VO VYŠŠÍCH KRUHOCH VYCHYTENÁ

              NA BOŽSKÝ VÝMAK PRIPRAVENÁ

              Ó MAKARENA

              SIRIUS SANCTI

   

              Poď dupáreň je naparená

              Bonusmi brána otvorená

              Ó Makarena

   

              VO VYŠŠÍCH KRUHOCH VYCHYTENÁ

              NA BOŽSKÝ VÝMAK PRIPRAVENÁ

              Ó MAKARENA

              SPIRITUS SANCTI

   

   

              PANNA JE BOHOM ZNÁSILNENÁ

              KRÁĽOVSKÁ ČESŤ JE POTUPENÁ

              Ó MAKARENA

              SPIRITUS SANCTI

   

              Vlčica vidí na brehu stenať

              Romula s Remom v košíčku v penách

              Ó Makarena

   

              BRATOVRAH DOJEDÁ REMOV ŠPENÁT?!

              VLČICI DLHUJE ZLATÝ DENÁR

              Ó MAKARENA

              SIRIUS SANCTI

   

   

              POĎ DUPÁREŇ JE NAPARENÁ

              BONUSMI BRÁNA OTVORENÁ

              Ó MAKARENA

              SPIRITUS SANCTI

   

              Láska chce lásku v štyroch stenách

              Para sa plazí po kolenách

              Ó Marakena

   

              POĎ DUPÁREŇ JE NAPARENÁ

              BONUSMI BRÁNA OTVORENÁ

              Ó MAKARENA

              SIRIUS SANCTI

   

   

              SABINKA ROMULOM UNESENÁ

              DO PRANIA V POTOKU ZASVÄTENÁ

              Ó MAKARENA

              SIRIUS SANCTI

   

              Vojaci striehnu skrytí v senách

              Kým bude Sabinka predklonená

              Ó Makarena

   

              DOVČERA MÄDLILI BRADY FENÁM

              DNES TÚŽIA PO SKUTOČNÝCH ŽENÁCH!

              Ó MAKARENA

              SPIRITUS SANCTI

   

   

  LÁSKA CHCE LÁSKU V ŠTYROCH STENÁCH

              PARA SA PLAZÍ PO KOLENÁCH

              Ó MAKARENA

              SIRIUS SANCTI

   

              Mládež je voľne popárená

              Tancuje celá nočná zmena

              Ó Makarena

   

              LÁSKA CHCE LÁSKU V ŠTYROCH STENÁCH

              PARA SA PLAZÍ PO KOLENÁCH

              Ó MAKARENA

              SPIRITUS SANCTI

   

   

              TANGÁČE JASKYNNÉHO VENA!

              ZLÍ SÚ TÍ DRUHÍ FILOMÉNA

              Ó MAKARENA

              SPIRITUS SANCTI

   

              Zápasí v bahne Filoména

              Pod pseudonymom Makarena

              Ó Makarena

   

              REKLAMA BLIKÁ DO ZBLÁZNENIA

              KERBEROS? PITBUL Z PRESVEDČENIA!!

              Ó MAKARENA

              SIRIUS SANCTI

   

   

              MLÁDEŽ JE VOĽNE POPÁRENÁ

              TANCUJE CELÁ NOČNÁ ZMENA

              Ó MAKARENA

              SPIRITUS SANCTI

   

              Úspešným ľuďom predstavená

              Veď vôbec nie si unavená!

              Ó Makarena

   

              MLÁDEŽ JE VOĽNE POPÁRENÁ

              TANCUJE CELÁ NOČNÁ ZMENA

              Ó MAKARENA

              SIRIUS SANCTI

   

   

              ŽI A NECHAJ ŽIŤ FILOMÉNA

              V KOZMICKOM TANCI UVOĽNENÁ

              Ó MAKARENA

              SIRIUS SANCTI

   

              Môžeš byť kým máš byť Blažena

              Buď jasným vedomím blažená

              Ó Makarena

   

              OSLOBOĎ ENERGIU XENA

              MÔŽEŠ BYŤ BOHYŇOU BOŽENA!!!

              Ó MAKARENA

              SPIRITUS SANCTI

   

   

              ÚSPEŠNÝM ĽUĎOM PREDSTAVENÁ

              VEĎ VÔBEC NIE SI UNAVENÁ!

              Ó MAKARENA

              SIRIUS SANCTI

   

              Možno si večerala špenát

              V hoteli Urobora Krona

              Ó Makarena

   

              ÚSPEŠNÝM ĽUĎOM PREDSTAVENÁ

              VEĎ VÔBEC NIE SI UNAVENÁ!

              Ó MAKARENA

              SPIRITUS SANCTI

   

   

              HEJ ČO SA JEŽÍŠ MAKARENA?!

              TECHNO JE STRAVA NEDELENÁ

              Ó MAKARENA

              SPIRITUS SANCTI

   

              Ľudia sú rodina Helena

              Globálnym jazykom nadšená

              Ó Makarena

   

              VŠETCI SME RODINA ELENA

              YEAH! ELEKTRONICKY SPOJENÁ

              Ó MAKARENA

              SIRIUS SANCTI

  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013