• Prekladá z jazykov

  Ruský jazyk
  Anglický jazyk
 • Životopis autora

  Juraj Kalnický sa narodil 21. februára 1951 v Turčianskej Štiavničke. Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole vo Vrútkach (1968)

  Juraj Kalnický sa narodil 21. februára 1951 v Turčianskej Štiavničke. Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole vo Vrútkach (1968) pracoval v Divadle SNP Martin ako stavač kulís. Venoval sa ochotníckemu divadlu v rodnej obci a umeleckému prednesu poézie a prózy. V rokoch 1972 – 1977 absolvoval vysokoškolské štúdium v odbore výchova a vzdelávanie dospelých na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Až do roku 2006 pracoval v rôznych edukačných inštitúciách v Bratislave, naposledy na Ministerstve školstva ako generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných vzťahov a európskej integrácie. Od roku 1981 externe prednášal na viacerých vysokých školách (FIF UK Bratislava, FIF UPJŠ Prešov, City University Belevue USA – pobočka Bratislava). V rokoch 2002 – 2006 pôsobil v diplomatických službách – 1. tajomník ZÚ SR v RF pre kultúru a riaditeľ Slovenského inštitútu v Moskve. Od septembra 2006 pracuje ako docent – vedúci oddelenia andragogiky na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave. Prednáša aj na Sliezskej univerzite v Opave a pražskej súkromnej Univerzite J. A. Komenského. Je autorom 17 odborných kníh (monografie, vysokoškolské učebnice), vyše 100 odborných štúdií a viac ako 40 výkladových hesiel z oblasti vzdelávania dospelých, ktoré boli publikované v našich i zahraničných časopisoch, zborníkoch a slovníkoch.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Čau, stretneme sa na kare – Privet! Na pominkach vstrétimsja (2002)
  • Sibírsky Kichot a konedráči – Sibirskij Kichot i škuraďjori (2003)
  • Aľjoška, alebo ako som sa stal antifeministom – Aľjoška, ili kak ja stal antifeministom (2004)

  Poézia

  Odborná literatúra

  Editorská činnosť

  • Iz veka v vek – Slovackaja poézija. Antológia slovenskej poézie 2. pol. 20. storočia (2006, spoločné dielo: J. Kalnický, S. N. Glovjuk)
 • Charakteristika tvorby

  Juraj Kalnický zvláda svoje neisté remeslo s pomerne veľkou istotou. Stavia svoje básne zväčša na viazanom verši. To je pre každého

  Juraj Kalnický zvláda svoje neisté remeslo s pomerne veľkou istotou. Stavia svoje básne zväčša na viazanom verši. To je pre každého básnika výzva, ale aj istým spôsobom zväzujúca záležitosť. Kalnický však viazanie veršov zvláda so samozrejmou ľahkosťou. Svet básnika je širokospektrálny. Keď práve nie je oddaným lyrikom, obdivovateľom a hlásateľom krásy, lásky, empatie, či neprehovára k žene, vie pár vetami vykresliť temer impresionistický obrázok prchavej chvíle. Tej, ktorá sa už možno nikdy nebude opakovať, a preto je dôležitá a jedinečná. Kalnického básne sú časozberné, obsahujú široký diapazón tém. Horúcu súčasnosť, ale i nedávnu minulosť. Dávny závan mladosti, zamyslenie sa nad grafikou alebo odkazom gréckeho filozofa. Básnik vyzdvihuje na piedestál verša aj jednoduché veci, krásne každodennosti, čo už zostávajú mnohými nepovšimnuté, keďže tí tak zúfalo nemajú na nič čas. Aj voda, záhrada, ráno, ruky a chlieb môžu byť nositeľmi zázraku. V skratke a jednoduchosti je Kalnického sila. Kalnický totiž dokáže napísať báseň, ktorá je uzavreto presná. Pekná a dokonale vybrúsená ako plôška briliantu. Má však na rozdiel od drahého kameňa iné (po)klady. Je teplá, úprimne ľudská, nežná a čitateľne autentická.

  Andy Turan

  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Preklady z jeho tvorby vyšli v ruštine, maďarčine, angličtine, taliančine a francúzštine.

 • Literárna tvorba - preklad

  Osepjan, L. O.: Krik (2003, poézia), Moja Golgota (2004, poézia), Tambovceva-Širokova, E. V.: Šepot (2004, poézia), Antológia ruskej poézie

  Osepjan, L. O.: Krik (2003, poézia), Moja Golgota (2004, poézia), Tambovceva-Širokova, E. V.: Šepot (2004, poézia), Antológia ruskej poézie (ed. & vlastný preklad, 2012); Pismennyj, M. A.: Človek končiaci (2004, próza)

  Zobraziť všetko
 • Literárna tvorba - editorská činnosť

  Iz veka v vek. Antologia slovackoj poezii XX.-XXI. (eds. s. S. N. Glovjukom, 2006)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  -tlsss-: Noví čestní, mimoriadni a riadni členovia SSS. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 15. ŠAH:

  -tlsss-: Noví čestní, mimoriadni a riadni členovia SSS. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 15.

  ŠAH: Juraj Kalnický – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 159 – 160.

  -lč-: Juraj Kalnický: Obrazy zo života Ignáca Kolčáka. In: Knižná revue, roč. XVIII, 16. 1. 2008, č. 2, s. 11.

  MACHALOVÁ, D.: Juraj Kalnický: Obrazy zo života Ignáca Kolčáka. Dobrý člověk už nežije. In: Literárny (dvoj)týždenník, 21, 27. 2. 2008, č. 7 – 8.

  MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

  PISMENNYJ, M. A.: Udačnyje knižnyje projekty. Juraj Kalnickij: Kartíny iz žízni Ignaca Kolčaka. In: Mecenat i mir, 2008, No 37 – 40.

  BALÁK, Š.: Náš literát žne úspechy v Rusku. Hosť týždňa: Juraj Kalnický, básnik, prozaik, prekladateľ. In: Roľnícke noviny, 23. 3. 2007.

  KUZOVLEVA, T.: V objektive „Koľca A“ slovackije poety i prozaiky: Pavol Janik, Juraj Kalnickij, Etela Farkašova, Eva Maliti-Fraňova. Koľco „A“. In: Literaturnyj žurnal Sojuza pisatelej Moskvy, 2007, No 42.

  ŠVÉDOVA, N.: Poézia, ty vsjakája byváješ (o stichach Juraja Kalnickovo). In: Mecenat i mir. Literaturno-chudožestvennyj i kuľturologičeskij meždunarodnyj žurnal, 2007, No 33 –36.

  TURAN, A.: 3 x 30 riadkov. In: Dotyky, 19, 2007, č. 1.

  JANÍK, P.: Rating slovenskej poézie. In: Literárny dvojtýždenník, 19, 2006, č. 39 – 40.

  KUNOVSKÁ, V.: Básnik z Turca diplomat v Moskve. S Jurajom Kalnickým od prvotiny Ľan po Tŕnisté jablko. In: Nový Život Turca, roč. 15, 25. 7. 2006, č. 29.

  VÁLEK, Igor: Báseň nie je prach. Juraj Kalnický: Leto tvojej nehy. I(Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 267 – 268.

  VÁLEK Igor: Malý lexikón literárnych diel. Slovenskí autori. Žilina: Knižné centrum 2006.

  JANÍK, P.: 3 x Juraj Kalnický (Juraj Kalnický: Modlitba s tebou, Naše lásky, Sibírsky Kichot a konedráči). In: Literárny (dvoj)týždenník, 17, 2004, č. 6 – 7.

  DEMOVIČ, I.: Riedka riečica (Juraj Kalnický: Ľan). In: Romboid, 16, 1981, č. 12.

  VARGOVÁ, B.: Keď ľan zasvieti (Juraj Kalnický: Ľan). In: Nové slovo mladých, 4, 1981, č. 6.

  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Poézia Juraja Kalnického napĺňa evokujúci, priam umocňujúci odkaz Laca Novomeského v tom, že básnik by mal presvedčiť čitateľa, že

  Poézia Juraja Kalnického napĺňa evokujúci, priam umocňujúci odkaz Laca Novomeského v tom, že básnik by mal presvedčiť čitateľa, že básnikom je vlastne ON – sám čitateľ.

  Peter Štilicha

  Zrkadlom autorovej eruptívnej invenčnosti a unikátnej obraznosti je aj obsah zbierky Tŕnisté jablko, pretože už názvy jednotlivých básní majú zväčša charakter lyrických miniatúr a prezrádzajú nesporné atribúty formálnej i myšlienkovej výnimočnosti.

  Pavol Janík

  Z hlboko precítených veršov Juraja Kalnického dýcha dobro, sú nasýtené neobyčajnými obrazmi, pretkané originálnymi rýmami, ale to hlavné čo nesú, je skutočné človečenstvo.

  Natália V. Švédová

  Skúsený autor sústreďuje dozreté plody dlhoročnej literárnej erudovanosti, keď na pomerne malom priestore sugestívnych a britkých textov prezentuje majstrovsky viaceré kreatívne techniky i schopnosť poetickej originality.

  Igor Válek

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Medaila A. S. Puškina (Moskva 2006)
 • Ukážka z tvorby

  ŠTENIATKO LYRIKA (zo zbierky Leto tvojej nehy )   kus drievka rozomeľ a potom doňho vpíš svoj verš nech zakotví v jej oku

  ŠTENIATKO LYRIKA (zo zbierky Leto tvojej nehy)

   

  kus drievka rozomeľ a potom doňho vpíš

  svoj verš nech zakotví v jej oku

  obrazec lyriky keď prezradia jej skrýš

  úprimne modlí sa len posledný deň v roku

   

  a ako prváčik opäť raz nevie presne

  odvisnúť na prepone či padnúť po odvesne

   

  nie je v tom nikdy doma

  šteniatko nevinné papuľka nevidomá

   

   

  CHLIEB NÁŠ (zo zbierky Leto tvojej nehy)

   

  taký chlieb nie je

  samá striedka

  u nás sa neje

  a keď – len zriedka

  aj to nie celý

  – iba po máličku

  keď nás dáš bože

  navzájom sa hlušiť

  čo budeš robiť bez nás

  veď aj ty sedíš iba na krajíčku

  a uštipuješ po kúsočkoch

  ten každodenný chlieb náš

   

   

  LETNÝ VEČER (zo zbierky Údolie včiel)

   

  poznám chvíle tesne pred zotmením

  keď aj jazva po zle zaniká

  vzácne chvíle v ktorých sám sa mení

  večerný zvon v pevca – básnika

   

  do dediny idú ľudia z polí

  a pod holým nebom z čiel pot zmyjú si

  do domu ma pozvú štipka soli

  po chlebe sa snežne roztrúsi

   

  harmónia zeme človeka a stajne

  pokorne tu sedí čosi nepredajné

  z úprimnosti priznám že sa vkročiť bojím

   

  štíhle trámy držia ťažký krov

  bojím sa že celým srdcom svojím

  neprenesiem zrazu toľko prostých slov

   

   

  SLNOVRATY (zo zbierky Údolie včiel)

   

  píšem vám tajne na úradný papier

  dúfam že váš vkus neutrpí šok

  dnes jarný lúč ma novou miazgou natrel

  je ta-tam bontón – som vlastným tieňom sok

   

  a moje slovo ako ostrý rapír

  čo ľahko skĺza po ušku

  je zrazu balvan prirastený na pýr

  a chce vám robiť mäkkú podušku

   

  je pani nádej čo sa slnovratí!?!

  hľa mládnik moja chlapská duša

  núka sa odvážne – možnože samé straty

   

  no každým krokom s novou vervou skúša

  zhojené jazvy – nech si zvyká koža

  šrámovať opäť ostrím štepárskeho noža

   

   

  EROS A PSYCHÉ (zo zbierky Údolie včiel)

   

  Som možno kat a zlosyn

  A kliatba krutosť klam

  Keď túžby moje tečú do serpentín

  Dvojraďák klobúk kry môj blud

  Teraz i navždy

  Šitý na mňa buď

  Ju lanár privej mám

  Namixuj smiech či vraždy

  Aj terpentín

  A napalm palmy

  Nech ma to čím skôr skosí

  Žiaľmi

  Alebo aspoň kvapku rosy

  Na duše púšte kaktusy

  Aj zo sto ostrých napáľ mi

  Len nech zas vidím

  Že tu si

  Miláčik zvrhlík vertikálny

  Páraj ma fľochmi ako laser

  Buď na mňa drsná

  Ako česť

  Rozleptaj lúhom kalmi

  Nenávisť zloba odpor hnus

  Ako tá najskalnejšia skala

  Ktorá sa musí zliezť

  Skús byť raz taká

  Samozápal

  Raz to skús

  I samu seba napáľ

  Pred vstupnou bránou do raja

  Kde priopitý obaja

  Len z iskier očí – ty a ja

  Zapáľme most

  Čo rozpája

  Tú biedu odmietania obohnanú lesou

  Mamu

  Čo živým ešte ostáva

  Viac okrem klamu?

  Červené portské citrón kraby

  A hadie mäso

  Piť z tvojich dlaní

  Z tvojich bokov

  Potom ma pošli do hája

  Alebo zabi

  Hlavou o kov

  To nie je make-up

  Ale ekzém-sketa

  Čo sa hanbí za styk

  A farizejsky ako smädný mních

  Si hojí dušu z triviálnych plastík

  Opierajúc sa tepom o tep

  Ja nechcem iba profitovať z nich

  Sťa korheľ – oťapený otep

  Extravagantný lifting

  Majstra kata

  Rína žľab stružka amen

  Piť tvoj slad radšej

  Nekonečný prameň

  A čo ty krásna peha-veršík-rmut

  Rozlúskneš

  Môj stoporený stud

  A večný oheň

  Zakódovaný v stope račej?

  Skús byť raz taká

  Skús a taká buď

  Zrak tvoj nech na mňa vraha

  Ďalej nestrieľa

  Nahoď sa prostosproste dobiela

  Skús a taká buď

  Stupídne konvencie vyhoď sťa háby

  Zotlite v ohni – odsúdencova košeľa

  Skús a taká buď

  Ty potom celá zaodetá v nahu

  Prosím ťa prejav aspoň snahu

  A sporadicky blesk-blesk o zábit

  Dostaň na mňa chuť

   

   

  V KRČME CMITER (zo zbierky Údolie včiel)

   

  noc obťažkaná

  nemilosťou dámy

  dohára na kremienku

  otočila sa

   

  sťa kôň kočiaru

  nad nedopitými spomienkami

  sedia tu nebožtíci

  v šenku

   

  cigánku by si prosil

  – pani počaruj

  ale aj v tejto krčme

   

  všetci sú len snami

  a vrchný skupáň

  leje pod čiaru

   

   

  ZÁHRADA (zo zbierky Leto tvojej nehy)

   

  milujem ako chodí

  zbožňujem jej vôňu

  záhradu vyššej chémie

  šesť najlepších piesní

  ktoré poznám

  sú ruky oči pery jej

  záhada záhrad

  semienko v uzlíčku

  akoby som bol

  jedným ťahom

  zviazaný pri líčku

  akoby mi to umožňovalo

  nezávisle myslieť

  na zajtrajší čaj o piatej

  príliš unavená na to

  aby so mnou už nerátala

  na tejto ceste

  ktorou idú všetci

  aj keď romantika ktorá musí prísť

  ako druhá šanca veku

  ako holá veta

  nesála iba tlie a dymí

  nevadí že ma nevidí

  ako záchrancu sveta

  odrazu je v nej plno krásnych vecí

  a ja prvýkrát neviem

  ako s nimi

   

   

  CHVÍLE KTORÝCH JE PÁR (zo zbierky Leto tvojej nehy)

   

  v živote sa to stane

  možno len raz

  keď nečakaná iskra preskočí

  ako tik mimovoľný z očí do očí

  no a ten mráz

  strnulý potom

  už nedopovie človek ani smietku

  ako lúč neskorý si sadne na omietku

  mysle

  a spať mu nedá

  – čo som mal vtedy s rukami?

  – či som si prispal zvisle

  že som sa z miesta nehol?

  – bol som tam vôbec – nebol

  vo chvíli čo trvala len krátko?

  – prečo je náhoda tak biedna?

  že takých chvíľ býva len pár

  možno len jedna

   

   

  LETO TVOJEJ NEHY (zo zbierky Leto tvojej nehy)

   

  čas už sa delí odmerane

  medzi tvoje

  a medzi moje dlane

  len pamäť bosá

  behá po pažiti dejov

  v ktorých si stále

  príťažlivo sladká

  navzdory predpovediam

  že jeseň prichádza

  a spŕchne i tvoja

  predzáhradka

  plná svedkov

  cítim to – som v niečom

  poriadne namotaný

  a ešte si viem priťažiť i tým

  že premýšľam tu

  o tom všetkom

   

   

  FILIPIKA UMUČENIA JEDNÉHO FILMU (publikované v Slovenských pohľadoch, roč. 4+120, 2004, č. 10)

   

  Posledná večera

  každý večer je.

  Klapka na pľaci je taká.

  Je deň, noc a je brieždenie

  a strašne veľa svetov.

  A toľko mesiášov

  koľko si ľudí stretol.

  Aj keď len iba jeden je.

  A Kajfáš v Tebe

  nespí,

  bdie

  a čaká.

  A Pilát v Tebe ľahko

  zriekne sa Ťa

  ako obete.

  Cti Otca svojho, Syna,

  Dcéru, Zaťa...

  A v každej láske na svete

  cti svoju Ženu, Máriu, Matku,

  Susedu, Sestru, Magdalénu,

  čo umyje Ťa z tvojej vlastnej krvi,

  keď budeš mimo záberu –

  vyvolene

  a zatratene prvý.

  Lebo už Všetci vieme

  čo činiť.

  – Nemáme pamäť krátku...

  – Ukázať Kto je bez viny

  a hodiť kameň

  miesto mince.

  Bič, krv, kríž...

  No a tiež veľké klince...

  Amen.

  Lebo vždy príde Niekto z Judey

  a Iný z Nazaretu.

  Možno len ako štatisti

  či ako kaskadéri.

  A to sa nechce vidieť svetu,

  že sa chce moci

  protiviť,

  možno i zbaviť

  Teba – zlosyna – Herodesa.

  A každý ľahko uverí,

  Tu alebo

  v Inom Jeruzaleme

  na svete.

  Fandia si, že majú naviac závit,

  že sú tak príma všetky Veľké noci...

  Nuž teda opäť spolu sedíme

  a presne podľa známeho už scenára

  poslednú večeru pojeme.

  Kým kohút

  trikrát nezaprie sa,

  koľkokrát ešte

  povieme:

  – čo sa s ním maznáte?!

  – zhrešte!

  – a potom akoby previnilý,

  pokorný pohľad na nebesá,

  čakajúci odpustenie – Božiu Tvár,

  alebo aspoň nežný pokyn...

  Márne by Ste sa obvinili,

  Vy nie ste „pravá star“ –

  a odpúšťanie nezačne sa,

  nuž pokánie sa nekoná...

  Spravodlivosť je taká –

  príliš lakomá.

  Svet je tak múdry

  – a sa nepoučí

  z utrpenia a zo spomienok,

  z opakovaných trapasov

  a kiksov...

  Akoby sa bol v škole

  flákal

  a rozum prepásol.

  A tak sa zase začne

  nový

  Nultý rok,

  a nový producentský Gibson,

  a nová

  Veľká noc...

  A za pár čias

  tak budeš opäť môcť

  blufovať

  ako v jeho veľkom snímku

  – hodinuapolbičovania –

  nijaký úvod, doslov,

  nič.

  Len bič a bič a zase bič...

  A diváci a všetci verní,

  stojaci ako papeky...

  – Viacej ťa zraní

  ľudský postoj.

  Láska je láskou. A je naveky...

  Dá život teda na výnimku

  a na filmové kotúče,

  mlyny, kolesá a kulisy,

  čo melú isto

  ale pomaly?

  – Tak Synku Boží – opäť uži si!

  – a poriadne hoď kostrou!

  Kríž – to sú dnes

  skutočné hrady, ťažké podvaly

  a dokrútka je dneska

  dokrútkou príliš ostrou.

  – „Christos voskres sja“

  a

  „Voístinno voskres sja“

  – v každom z nás zdá sa...

  – nevynímajúc Teba,

  Mňa ba ani Barnabáša...

  Pretože

  iba v tom je Jeho

  spása...

   

   

  RÁNO (zo zbierky Leto tvojej nehy)

   

  padá zhora v troškách

  ako budík

  sťa umrlec ma kostičkami budí

  a noc za sebou sa chystá stiahnuť roletu

  žijem

  mech garmošky naťahujem v hrudi

  aj keď nohy

  sa mi sem-tam v hlave popletú

   

   

  KORISTNÍCKY RISPET (zo zbierky Leto tvojej nehy)

   

  môj čas sa plní

  namiesto počúvania už i ja trápne radím

  teším sa z mála náklonnosti luny

  keď tečie okolo jej patetickej brady

   

  tak chcem s ňou i k vlastnej smrti podísť

  ako sa patrí na kráľovskú korisť

   

  múdrejší o znelky a bylinkové čaje

  keď funebráci priskrutkujú vrchnák – a je...

   

   

  VÔŇA DAŽĎA  (zo zbierky Zamatová vôňa dažďa)

   

  dni ako detskou rukou natiahnutý budík

  rutinou struna je čo poháňa môj tep

  nad haldou spisov lode staviam z nudy

  a viem že druhej strane to už skoro dôjde

   

  že z ilúzií ktorých stred je klam

  si pocit blaha nechám vo mne tlieť

  kým poznám že som na svoj osud sám

  no sám nie som schopný rozpoznať to hneď

   

  môžem sa chvíľu v tvojich stopách popásť

  raz cítim pevnú zem a raz ponáram sa po pás

  vraj takým bláznom láska prenajíma krídla

   

  a zahŕňa ich nehou aj keď stokrát sklamú

  lebo jej vôňa dažďa sadla na osídla

  a úspech za úspechom žne sťa diva z damu

   

   

  MÁGIA GIACOMA CASANOVU

  RYTIERA DE SEINGALT (zo zbierky Zamatová vôňa dažďa)

   

  keď skončím s tým

  tak možno pochopíš

  že vzdialenosť medzi nami

  nikdy nebola tak veľká

  ako osudová láska

  ako znelka

  aj by som mohol poodpúšťať tým

  ktorým som ublížil

  ale život ma učí

  a fakt je taký svet

  priznať si

  že na niektoré veci

  odpustenia niet

   

   

  SONET O ČISTEJ LÁSKE (zo zbierky Zamatová vôňa dažďa)

   

  si anjel

  duša čistá

  sladký ret

  antikrista

   

  celú noc do teba

  padali hviezdy

  a ja som ich

  pil až do dna

   

  iskričky nového dňa

  lebo všetko

  čo potrebujeme

   

  je iba láska

  no trochu pitiva a jedla

  pred a potom nevadí

   

   

  NÁVRATY (zo zbierky Zamatová vôňa dažďa)

   

  čas od času sa pristavíš

  na miestach kde ti roky

  bývavalo doma

  zacloníš oči

  a ako prvé zrak tvoj pohladí

  ten vŕšok naproti

  kde vynášajú svojich mŕtvych

  tvoji blízky

  aby dohliadali v bdelosti

  na nás všetkých

  ešte chvíľu živých

  lebo nikdy nie je ďaleko

  od smrti do kolísky

   

   

  ŽIVOT V IGELITKE (zo zbierky Zamatová vôňa dažďa)

   

  tu v rozhodnutí o idealite

  vnútornej hodnote nášho deja

  slovo je a nie je pre ľudí

  a výška pre oči

  a uši pre sebaklam

  lebo dnes nemusíme jeden druhého hľadať

  a ustupovať z pozícií

  netušiac že nám ktosi tajne

  z ruky háda

  rozoznať dobro a zlo

  nie je vôbec ťažké

  (obzvlášť keď žiješ v igelitovej taške)

  ťažšie je ale potom vybrať si

  ktoré zlo je menšie

   

   

  MILOSRDNÁ LOŽ BY BODLA (zo zbierky Zamatová vôňa dažďa)

   

  väčšinu času v tejto galaxii

  sme nič sme mŕtvi superživí

  prezrelí muži zostatkové svetlo

  budúcej a dávnej hmoty

  ich ale stále tkajú pre životy

  z tej istej látky ako moje sny

  hodvábne júlie v éterickom vnútri

  virtuálnej samby – každá sa napoprvé hanbí

  di caprio je krátky na ne ja príliš móresný

  na túto boľačku radia rozrazil

  žiť rýchlo umrieť veľmi mladý

  vychutnať venušine vnady

  z plných síl – to sa mne stať už nemôže

  niežeby gavalier pošiel po meči

  má iba scvrklý účet

  a s tým hore navýsosť je na nože

  nevinné plaché lane idú do rečí

  júľovo snové júlie ultraprierazne rúče

  za rómea ma nechce nijaká

  a milosrdná lož by tak bodla

  odporná je mi rola diváka

  možnože by to chcelo – mimo city

  výmenu identity – ale žiadna modla

  zbdieť jednu noc len v jedno telo

  no s kúzlami si roky netykám

  stoknutý do sutany lorenza som neriadenou strelou

  svištiacou rajským pendolínom do nikam

  mandľové julinky um umne mnú si

  na onej trati multi-intercity

  gavalier platí aj keď tratí

  pretože musí

  (mne sa to ale trochu hnusí)

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013