Juraj Fabian

Narodenie 26. 10. 1922 Dolný Lieskov • Životopis autora

  R. 1934 – 38 študoval na gymnáziu v Žiline, 1938 – 39 a 1942 – 44 na Vysokej škole ekonomickej, 1945 na Vysokej škole obchodnej v Bratislave. Po

  R. 1934 – 38 študoval na gymnáziu v Žiline, 1938 – 39 a 1942 – 44 na Vysokej škole ekonomickej, 1945 na Vysokej škole obchodnej v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1946 – 48 v redakcii Práce v Bratislave, 1952 – 64 v redakcii Pravdy v Bratislave a v Budapešti, 1965 – 69 pedagóg na Filozofickej fakulte UK, 1969 – 71 pracovník Historického ústavu SAV, 1971 – 89 Št. oblastného archívu, 1989 – 93 Politologickéo kabinetu SAV v Bratislave. V historickom bádaní sa venoval výskumu slov.-maďarských vzťahov, výsledky svojho štúdia popri časopiseckých a zborníkových príspevkoch uverejnil v samostatných knihách literatúry faktu: Prelom v Maďarsku (1963), Svätoštefanské tiene s podnázvom Telekiho zahraničná politika a Slovensko 1939 – 1941 (1966), Posledné dni Uhorska  (1990) a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Prelom v Maďarsku (1963)
  • Svätoštefanské tiene (1966)
  • Posledné dni Uhorska (1990)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  http://databazy.dejiny.sk/cgi-bin-kl/wxis.exe/?IsisScript=kl.xis&expression=Fabian%2C+Juraj%24&db=kl1&lang=sk&format=standard&from=11&to=20&pocet=10&rok=&search=Nasl
  http://databazy.dejiny.sk/cgi-bin-kl/wxis.exe/?IsisScript=kl.xis&expression=Fabian%2C+Juraj%24&db=kl1&lang=sk&format=standard&from=11&to=20&pocet=10&rok=&search=Nasleduj%FAcich+10+z%E1znamov

  ŠAH: Juraj Fabian – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 10, s. 158.

  ŠAH: Juraj Fabian – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 10, s. 157.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013