Július Noge

Narodenie 30. 1. 1931 Vidiná
Úmrtie 3. 10. 1993 Bratislava • Pseudonym

  Juraj Vidovenec
 • Životopis autora

  R. 1942 – 50 študoval na gymnáziách v Ružomberku a v Lučenci, 1950 – 55 slovenčinu a literárnu vedu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v

  R. 1942 – 50 študoval na gymnáziách v Ružomberku a v Lučenci, 1950 – 55 slovenčinu a literárnu vedu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. Od r. 1955 pracoval v Ústave slov. literatúry SAV v Bratislave. Popredný slov. literárny historik a kritik, venoval sa hlavne skúmaniu prózy 19. a 20. stor. V literárnohistorickom výskume publikoval štúdie o Timrave, Jégém, Zechenterovi-Laskomerskom, Vajanskom, ale najmä o M. Kukučínovi v 2-zv. práci Martin Kukučin tradicionalista a novátor (1962, 1975) a v knihe Martin Kukučín. Epik života – život v epike (1991). Diela: Slovenská romantická próza (1969), Prozaik Vladimír Mináč (1962), Próza Kláry Jarunkovej (1979), Ján Kalinčiak (1975), Hľadanie epickej syntézy (1980), Podoby realizmu v medzivojnovej próze (1983), Literatúra v pohybe (1968), Kritické komentáre (1974), Zlatý fond slovenskej literatury (1968). Spoluautorsky sa zúčastnil na tvorbe akademickej syntézy Dejiny slovenskej literatúry 5 (1984) a Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež (1978), autor publikácie Apercu de la Litterature Slovaque (1968) a knihy Literatúra v literatúre (1988). Ako editor pripravil návrhy a realizoval vydania spisov J. M. Hurbana, J. Kalinčiaka, G. K. Zechentera-Laskomerskeho a T. Vansovej, zostavil antólogiu zo slov. humoristickej literatúry Veselé prechádzky (1959), antológiu slov. ľúbostnych noviel z medzivojnového obdobia Nesmrteľní milenci (1977), antológiu slov. historických noviel 20. stor. Svadobná noc (1978) a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Martin Kukučin tradicionalista a novátor (1962, 1975)
  • Prozaik Vladimír Mináč (1962)
  • Apercu de la Litterature Slovaque (1968)
  • Literatúra v pohybe (1968)
  • Zlatý fond slovenskej literatúry (1968)
  • Slovenská romantická próza (1969)
  • Kritické komentáre (1974)
  • Ján Kalinčiak (1975)
  • Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (1978, spoluautor)
  • Próza Kláry Jarunkovej (1979)
  • Hľadanie epickej syntézy (1980)
  • Podoby realizmu v medzivojnovej próze (1983)
  • Dejiny slovenskej literatúry 5 (1984, spoluautor)
  • Literatúra v literatúre (1988)
  • Martin Kukučín. Epik života – život v epike (1991)

  Editorská činnosť

  • Veselé prechádzky (1959)
  • Nesmrteľní milenci (1977)
  • Svadobná noc (1978)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  MATEJOV, Radoslav: Zlatí Kollár s Kalinčiakom (Ján Kollár: Dielo I. Básne. Vybnral, zostavil, úvodnú štúdiu a edičnú
  MATEJOV, Radoslav: Zlatí Kollár s Kalinčiakom (Ján Kollár: Dielo I. Básne. Vybnral, zostavil, úvodnú štúdiu a edičnú poznámku napísal Cyril Kraus; Ján Kalinčiak: Dielo I a Dielo II. Vybral, zostavil a úvodnú štúdiu napísal Július Noge). In: Knižná revue, roč. XII., 20. 2. 2002, č. 4, s. 3.

  MIKULOVÁ, Marcela: Kontúry Nogeho literárnohistorickej koncepcie diela Martina Kukučína. In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 3, s. 248 – 254.

  KUSÝ, Ivan: Pamiatke Júliusa Nogeho. In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 3, s. 246 – 247.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013