Július Botto

Narodenie 24. 7. 1848 Rozložná
Úmrtie 29. 9. 1926 Revúca • Životopis autora

  Július Botto študoval na gymnáziaáh v Rimavskej Sobote, Levoči a v Spišskej Novej Vsi, teológiu skončil v Prešove (1869), potom bol výpomocnym prof. na slov. gymnáziu v Revúcej, r.

  Július Botto študoval na gymnáziaáh v Rimavskej Sobote, Levoči a v Spišskej Novej Vsi, teológiu skončil v Prešove (1869), potom bol výpomocnym prof. na slov. gymnáziu v Revúcej, r. 1871 – 72 absolvoval právnické štúdiá v Prešove. Celý život pôsobil v Revúcej: r. 1872 – 74 ako prof. gymnázia, po jeho zatvorení ako advokát, r. 1919 znova prof. a správca gymnázia, od 1922 verejný notár. Ako historik patril k tvorcom národnej koncepcie dejín Slovenska a Slovákov. V historických prácach Slováci, vývin ich národneho povedomia (1906, 1910) a Dejiny Matice slovenskej (1923) popri dejinnom priereze venoval pozornosť aj kultúrnohistorickým a literárnym problémom. Spracoval monografie významnych spisovateľov a národnych dejateľov: Michal M. Hodža (1911), Jonáš Záborský (1912), Ján Francisci (1922), Životopis Štefana Marka Daxnera (1922), Samuel Tomášik (1925).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Slováci, vývin ich národneho povedomia (1906, 1910)
  • Dejiny Matice slovenskej (1923)

  Literárna veda

  • Michal M. Hodža (1911)
  • Jonáš Záborský (1912)
  • Ján Francisci (1922)
  • Životopis Štefana Marka Daxnera (1922)
  • Samuel Tomášik (1925)

 

Obálka slniečka september 2013