Július Bodnár

Narodenie 8. 10. 1870 Lovinobaňa-Uderiná
Úmrtie 4. 7. 1935 Nové Mesto nad Váhom • Pseudonym

  Branko Bradlan, Uderiansky
 • Životopis autora

  Július Bodnár študoval na gymnáziách v Lučenci a v Banskej Štiavnici, od 1890 teológiu v Bratislave, vo Viedni a v Erlangene. Po štúdiách pôsobil ako vychovávateľ, od r. 1895 ako ev.

  Július Bodnár študoval na gymnáziách v Lučenci a v Banskej Štiavnici, od 1890 teológiu v Bratislave, vo Viedni a v Erlangene. Po štúdiách pôsobil ako vychovávateľ, od r. 1895 ako ev. duchovný v Báčskom Petrovci, Myjave, Bekešskej Čabe, Bukovci, vo Vrbovom, r. 1919 – 20 prof. histórie a dekan Slov. ev. bohosloveckej fakulty v Bratislave. Popri duchovnej a kultúrnej aktivite venoval sa folkloristickému a historickému bádaniu, publikoval národopisné materiály z rodného kraja, z prostredia dolnozemských Slovákov a i. oblasti. Najvýznamnejším dielom je historicko-etnografická monografia Myjava (1911). V historickom výskume sa venoval dejinám ev. cirkvi a biografiám slov. národnych a cirkevných dejateľov (J. M. Hurban, J. Papánek, M. R. Štefánik a i.). V edícii Knižnica školákov vydával beletristické práce pre deti Rozprávočky z Uderinej (1907), Prostonárodné povesti. Jaga a Vlkolak (1918), Nezbedovia (1922) a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Próza

   Rozprávočky z Uderinej (1907)
  • Jaga a Vlkolak (1918)
  • Prostonárodné povesti (1918)
  • Nezbedovia (1922)

  Odborná literatúra

  • Myjava (1911)

 

Obálka slniečka september 2013