Jozef Vyletel-Agin

Narodenie 21. 9. 1932 Kysucké Nové Mesto
Úmrtie 21. 10. 2001 Trstená • Pseudonym

  J. V. Agin
 • Životopis autora

  Jozef VYLETEL-AGIN (obč. m. Jozef Vyletel) stredoškolské štúdiá absolvoval v Žiline (1951), Chemickotechnologickú fakultu Slov. vysokej školy technickej v Bratislave, postgraduálne

  Jozef VYLETEL-AGIN (obč. m. Jozef Vyletel) stredoškolské štúdiá absolvoval v Žiline (1951), Chemickotechnologickú fakultu Slov. vysokej školy technickej v Bratislave, postgraduálne absolvent Vysokej školy národohospodárskej v Prahe. R. 1954 – 68 riaditeľ Št. inšpekcie akosti, 1968 – 75 vedúci výroby v mliekarňach Tvrdošín, 1975 – 93 vedúci úpravovne vody v Oraviciach, od 1993 na dôchodku. Angažoval sa proti vstupu vojsk r. 1968 na naše územie, začo bol v časoch normalizácie politicky a pracovne diskriminovaný. R. 1967 založil literárnoumeleckú spoločnosť Bója, ktorá vydávala almanach Svitanie slova, hneď v začiatkoch zanikla. Od 1954 publikoval verše v Kultúrnom živote, Slov. pohľadoch, Mladej tvorbe a Matičnom čítaní. Knižne vydal satirickú zbierku Histofóry, fóry a bájky (1963), básnické zbierky Sólo pre moju lásku (1990, pôvodne samizdat z r. 1973), Myšlienky na krivoľaké cesty (1992), Vianočné pastorále (1994), Ľúbostné pastorále; verše a aforizmy Pijanské verše. Hra Galileo a Galilei (1952) má humorný podtext. Kratšie literárne útvary prekladal z angličtiny, poľštiny a češtiny. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  • Ľúbostné pastorále
  • Pijanské verše
  • Histofóry, fóry a bájky (1963)
  • Galileo a Galilei (1975)
  • Sólo pre moju lásku (1990, 1990, pôvodne samizdat z r. 1973)
  • Myšlienky na krivoľaké cesty (1992)
  • Vianočné pastorále (1994)

 

Obálka slniečka september 2013