Jozef Veľký

Narodenie 29. 10. 1926 Nemšová
Úmrtie 22. 10. 2003 Bratislava • Životopis autora

  Jozef VEĽKÝ vyštudoval Meštiansku školu v Trenčianskej Teplej. Potom pracoval ako robotník, maturoval r. 1950 v Št. kurze pre prípravu

  Jozef VEĽKÝ vyštudoval Meštiansku školu v Trenčianskej Teplej. Potom pracoval ako robotník, maturoval r. 1950 v Št. kurze pre prípravu pracujúcich na vysoke školy v Trnave, 1950 – 55 študoval slovenčinu a literárnu vedu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil v Bratislave: 1952 – 57 asistent marxizmu-leninizmu na Slov. vysokej škole technickej, 1957 – 72 odborný pracovník Ústavu slov. literatúry SAV, 1972 – 79 riaditeľ Encyklopedického ústavu SAV, 1980 – 84 námestník generálneho riaditeľa Slov. filmu, neskôr pracovník Ústredia slov. filmovej tvorby a Slov. filmoveho ústavu. Zaoberal sa skúmaním ľavicovo orientovanej literatúry, v normalizačnom období sa sústredil na praktické a teoretické objasňovanie socialistickorealistických princípov a na obhajobu ideových normalizačných východísk literatúry najmä na stránkach komunistickej Pravdy. Výber jeho recenzistických a literárnokritických článkov vyšiel pod názvom Aktíva literatúry (1981). Vydal antológiu slov. literatúry v esperante Slovaca antologio (1977).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Aktíva literatúry (1981, výber)

  Editorská činnosť

  • Slovaka antologio (1977, antológia)

 

Obálka slniečka september 2013