Archív LIC -
Archív LIC - "Malý zúrivý Robinson"

Foto Peter Procházka Archív LIC


 • Životopis autora

  Jozef URBAN sa narodil 29. novembra 1964 v Košiciach. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, odbor ekonomika zahraničného obchodu. Bol
  Jozef URBAN sa narodil 29. novembra 1964 v Košiciach. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, odbor ekonomika zahraničného obchodu. Bol redaktorom časopisu Literárny týždenník (1988 – 1989), šéfredaktorom literárneho mesačníka Dotyky, neskôr šéfredaktorom týždenníka Mladé rozlety a riaditeľom galérie Bibiana. Zomrel tragicky 28. apríla 1999.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Malý zúrivý Robinson (1985)
  • Hluchonemá hudba (1989)
  • Výstrel z motyky (1990, spoločné dielo: M. Bančej, J. Litvák a J. Urban)
  • Kniha polomŕtvych (1992)
  • Snežienky & biblie (1996)
  • Voda, čo ma drží nad vodou (1999, posthum)
  • Dnes nie je Mikuláša (2000)

  Esej

  • Utrpenie mladého poeta (1999)
  • Blízko, ale čoraz ďalej (2001)

  Pre deti a mládež

  • Dobrodružstvá vranky Danky (1995)

  Literárna veda

  Rozhlasová tvorba

  • Poznáme svojich ľudí (1990)

  Iné

 • Charakteristika tvorby

  V roku 1985 knižne debutoval básnickou zbierkou Malý zúrivý Robinson , v ktorej sa predstavil ako básnik kontrastného videnia sveta v jeho

  V roku 1985 knižne debutoval básnickou zbierkou Malý zúrivý Robinson, v ktorej sa predstavil ako básnik kontrastného videnia sveta v jeho ustavičnom pohybe so všetkými nedostatkami, ale aj kladmi. Jeho básne sa vyznačujú humorom, iróniou, ba až sebairóniou a sarkazmom. Po formálnej stránke z jeho poézie zazvučal rytmus a živosť hovorového jazyka dnešnej mladej generácie, teda dynamika moderného básnického jazyka. Urbanova poézia vyvolávala, vyvoláva a bude vyvolávať na jednej strane literárnokritické polemiky, na druhej strane uhranutý čitateľský záujem. Jeho texty sú vo viacerých rovinách ambivalentné: spája sa v nich košatosť klasickej poézie s poptextovou jednoduchosťou, spája sa v nich sebareflexia (presnejšie sebazobrazenie) lyrického subjektu s príbehom popierania tohto image: Lyrická promotion hrdinu, škrípajúceho zubami v dave. Vizáž a skulptúra v novembrových hmlách námestí; jedno sa zlieva s druhým. Urban preto veľmi zaujal svojím debutom práve v roku 1985, keď fiktívna reforma sovietskej perestrojky zablokovala ostražitosť cenzorov. Urbanov lyrický hrdina, papuľujúci do tváre občanov, vzlietol slobodne a prekvapujúco ponad oficiálne definované komsomolské povinné bradlá. Tento príbeh poézie je podstatou tejto poézie. Je to software pre modus vivendi na konci osemdesiatych rokov, ktorý prekvapujúco vyčnieva spoza železnej opony. Aj keby Urban naozaj donekonečna opakoval tento motív, ako mu kritika vyčítala, zostane dokumentom o dobe, príbehom aj lyrickým memoárom, ku ktorému sa bude treba vracať o to hlbšie a častejšie, o čo viac budú blednúť spomienky na hodnotové svety a štruktúry rokov osemdesiatych. Jozef Urban je tiež autorom rozhlasovej hry Poznáme svojich ľudí a venoval sa intenzívne aj tvorbe textov populárnych piesní a kultúrnej publicistike.

  Peter Valček

  Zobraziť všetko
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAJDOVÁ, Ľuba: Školy básnické (rozhovor s Vojtechom Mihálikom, Vojtechom Kondrótom, Jozefom Urbanom a Marošom Bančejom). In: Slovenské
  ŠAJDOVÁ, Ľuba: Školy básnické (rozhovor s Vojtechom Mihálikom, Vojtechom Kondrótom, Jozefom Urbanom a Marošom Bančejom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 89 – 99.

  JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 75.

  ČERTÍK, Jozef: Jozef Urban: Život je frajer, ale ja som väčší. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 129 – 131.

  KARÁSEK, Ján: Jozef Urban. Básnik, ktorého nemala rada náhoda. (Pohnuté osudy). In: Hospodárske noviny, príloha Magazín, roč. 2, 22. – 24. 4. 2016, č. 16, s. 36 – 39.

  BANČEJ, Maroš M.: Niečo o Jožovi alebo Urban et orbi.  In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 53 – 64.

  KOČÍK, Tibor: O netuctovom mladíkovi (bez) frajerských póz. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 7 – 8, s. 153 – 158.

  ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

  -rm-: Hviezdičky na stole (Jozef Urban: Kniha polomŕtvych). In: Knižná revue, 28. 4. 2004, č. 9, s. 3.

  DOKTOR, Vladislav: S hluchonemou nápaditosťou. Jozef Urban: Hluchonemá hudba. (Recenzia). In: RAK, roč. VIII, 2003, č. 11 – 12, s. 98.

  ŠIKULA, Vincent: Malý zúrivý Robinson. In: Knižná revue, roč. XII, 20. 2. 2002, č. 4, s. 3.

  SVETOŇ, Ľuboš: Pozitívna energia slov. Jozef Urban: Blízko, ale čoraz ďalej. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 118, 2002, č. 1, s. 92 – 94.

  MATEJOV, Radoslav: Nevyhnutnosť osobného objavovania (Jozef Urban: Blízko, ale čoraz ďalej). In: Knižná revue, roč. XI, 11. 7. 2001, č. 14 – 15,  s. 5.

  ČÚZY, Ladislav: Dobre, že sa našla. Jozef Urban: Dnes nie je Mikuláša. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 273 – 275.

  MATEJOV, Radosalv: Jozef Urban: Dnes nie je Mikuláša. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XI, 21. 2. 2001, č. 4, s. 1.

  ANDRIČÍK, Marián: Bez patentu na pravdu. Jozef Urban: Utrpenie mladého poeta. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 3, s. 73.

  ANDRIČÍK, Marián: Hladina vkusu ustálená. Jozef Urban: Voda, čo ma drží nad vodou. Piesňové texty. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 3, s. 72.

  -sk-: Jozef Urban v nemčine (Gotheho inštitút v nových priestoroch). In: Knižná revue, roč. X, 30. 8. 2000, č. 18, s. 8.

  MATEJOV, Radoslav: Hlas z nás (Jozef Urban: Voda, čo nás drží nad vodou). In: Knižná revue, roč. X, 21. 6. 2000, č. 13, s. 5.

  HEVEŠIOVÁ, Jana: Radosť treba aj rozdávať. Spomienka na Jozefa Urbana. In: Knižná revue, roč. IX, 9. 6. 1999, č. 12, s. 12.

  TIMURA, Viktor: Náš tip – Jozef Urban: Snežienky & biblie. In: Knižná revue, roč. VI, 22. 5. 1996, č. 10, s. 1.

  PUCHALA, Vlado: Územie zázrakov (Jozef Urban – Ľubomír Guman: Dobrodružstvo vranky Danky). In: Knižná revue, roč. VI, 10. 4. 1996, č. 7, s. 5.

  JENČA, I. – URBAN, Jozef: Jozef Urban (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 26. 7. 1995, č. 13/14, s. 4.
  Zobraziť všetko
 • O autorovi

  Urban je básnik predovšetkým intelektu. Jeho emócie majú skôr podobu podchladených vášní (erotika, sex). Jozef Urban rovnako

  Urban je básnik predovšetkým intelektu. Jeho emócie majú skôr podobu podchladených vášní (erotika, sex). Jozef Urban rovnako cíti, že ním vytvorený portrét Doriana Urbana je mu už pritesný, ale obavy pred prehodnocovaním seba samého, pred opustením ulity sebapredstavy, ktorá úspešne žije v čitateľskej pospolitosti, skrátka, tento strach je silnejší. Bravúrne používanie viazaného verša, dobrovoľné navlečenie si oceľovej košele sonetového venca – to všetko je len analgetikum, dúhové dymové clony, ktoré majú zastrieť tento strach.

  Maroš Bančej

  Jozef Urban vstúpil do slovenskej poézie razantne: za básnický debut z r. 1985 dostal Kraskovu cenu. Razantne a zároveň paradoxne znel aj titul prvotiny: Malý zúrivý Robinson. Paradox zostal jeho pracovným nástrojom aj naďalej. V debute sa dvadsaťročný mladík lúči s farebným svetom detstva a vstupuje do sivej dospelosti... Urban poslednej básnickej knihy Snežienky a biblie ("symboly jari a viery", večne sa opakujúcej prírody a metafyziky kultúry) je už dospelým a všestranne vyspelým tridsiatnikom... Intelekt a racionalita vstúpili do Urbanovej poetiky. Nemá rád pološero, významovú rozplývavosť, tajomné zákutia, ktoré kamuflujú hĺbku. Je jasný a ostrý ako britva. Môže si to dovoliť, lebo prenikol dovnútra vecí, ktoré sa týkajú človeka. Je v tom skúsenosť i poznanie, oboje servírované presným a hutným jazykom, v ktorom sa darí irónii a sebairónii, sarkazmu i trochu hranej skepse, ale keď na to príde, i "opravdovosti" a napokon aj veľkému slovu.

  Vladimír Petrík

  Urban sa nebojí veľkých slov. Láska, Život či dokonca Pravda sú uňho neoddeliteľnou súčasťou prežívania každodenných vecí. Nielen medzi vznešeným a profánnym, ale aj medzi všade striehnucim gýčom a skutočným umením sa darí Urbanovi pôsobivo balansovať. Dôležité je, že tentoraz z tohto úzkeho koridoru, ktorý tvorí priestor lyrickej výpovede, ani raz nevybočí. Rovnováhu dokáže nájsť aj medzi súkromným, či – lepšie povedané – vnútorným a tým, čo tento vnútorný priestor ovplyvňuje – teda svetom osobných a spoločenských vzťahov...

  Peter Darovec

  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Cena VÚB za esejistické dielo Utrpenie mladého poéta (1999)
 • Ukážka z tvorby

  1984 Nie som doma. V kaviarni U Michala zvrhávam režim. „Ráno som sa zobudil vedľa teploša,“ hovorím. „Ja som sa zobudil vedľa

  1984

  Nie som doma. V kaviarni U Michala zvrhávam režim.

  „Ráno som sa zobudil vedľa teploša,“ hovorím.

  „Ja som sa zobudil vedľa svojej ženy, a nerevem.“

  „Prestaňte. Chýba nám generačná platforma.“

  „Odskočím si zvrhnúť boľševika. Zatiaľ mi objednajte biele.“

  „Ráno som sa zobudil vedľa teploša,“ hovorím. „Mal modré ponožky.“

  „Prečo práve my musíme byť stratená generácia?“

  „Aby nás aspoň niekto hľadal.“

  „Myslel som si, že kondóm puká ako srdce. Kdeže, nič nepočuť.“

  „A počuť niečo, keď puká srdce?“

  „Opätky, dvere cudzích áut a zvony.“

  „Tam, near the vešiak, práchnivejú moje okovy.“

  „No a?“

  „No a nič. Zabudli v nich moje ruky.“

  „Dala mi kopačky a pierko. Roztrhlo mi vrecko.“

  „Načo si strkáš do vrecka kopačky? Ja tam nosím kľúče.“

  „Mne kľúče netreba. Potrebujem dvere.“

  „Včera som sa zobudil vedľa teploša, mameluci,“ hovorím.

  „Ľudia, ktorí ešte vládzu spať, si nič iné nezaslúžia.“

   

  1994

  Prečo vyzývať ženy, aby sa vyzliekali?

  Budete len tak sedieť a ona bude kmitať mihalnicami,

  akoby leštila sochu Slobody.

  „Teba baví žiť vedľa trate?“

  „To nehučí rušeň. To grgá revolúcia.“

  Ona je graffiti. Ona je namaľovaná na šedi.

  Nepíše texty a nechce do neba. „Nebo je iba pre členov.“

  Už nikdy nebudeš stáť na pódiu. Už sa nenaučíš hrať tenis.

  Vezmeš si krásne smutné dievča. To nie je zlé,

  keď básne stoja za starú belu. To iba prepriahajú

  slnko za čerstvé. Všetci sedíte v bare. Čakáte, kedy sa

  dostavník pohne ďalej. V ústrety krajine, ktorú ste

  komusi ukradli a nad ktorou bdie iný boh.

  Nikdy vás nebude mať radšej ako ten dnešný.

   

  VYDATÁ V PRAHE

  Vravela mi známa

  Že je z teba dáma

  V Prahe vydatá

  Tam sa strácajú dievčatá

  Zásadne tie lepšie

  Aj by som tam hneď šiel

  Ale čo s tým mám?

  Nie je dobré trápiť sa sám

  Z orlojov

  Sa svätých pár

  Len pozerá

  Ako robíš gesto

  Páni to je mesto!

  A nie zapadákov ako náš

  Blava je vraj diera

  Ja som nežné zviera

  Ktoré zároveň

  Ani nespozná úroveň

  Tak sa zdá že krása

  Z Prahy nevracia sa

  Len ti pre radosť

  Pošle na fotkách Karlov most

  Z orlojov...

  Vravela mi známa

  Že je z teba dáma

  V Prahe vydatá

  Tam sa strácajú dievčatá

  Tým to myslím hasne

  Želám všetko krásne

  Nech už si či nie

  Hudba týchto miest vo mne znie

   

  MOŽNO SA TI ZDÁ

  Možno sa ti zdá

  Že nie som tým čím som

  Že sa iba hrám

  A verím prázdnym snom

  Ale život nebeží tak ako práve chceme

  Celkom iným ľuďom dá

  Čo uberá nám dvom

  Možno sa ti zdá

  Že nie som práve typ

  Ktorý ozvučí

  Aj nemé ústa rýb

  Ale kdesi vnútri mám

  Aj básne tých čo žili

  Život plný úspechov

  A tápaní a chýb

  Možno sa ti zdá

  Aj láska únavná

  Možno sa ti zdá

  Že ráno býva tma

  Tak sa zabaľ do perín

  A hádaj s kým si doma

  Kto je trochu váhavý

  A šťastný že ťa má

  Čaká nás

  Toľko slov toľko fráz

  Kým si pár z nás raz nájde priestor

  Svoju tvár a správne miesto

   

  PREDSTAVTE SI

                  (Johnovi Lennonovi)

  Predstavte si

  že by človek mohol byť slávny

  a z očí by mu netrčal

  strach

  Predstavte si

  že neexistuje

  Dallas

  Rím

  New York

  Belfast

  Predstavte si

  že naša energia

  pulzuje v gitarách

  celí šťastní hromžíme

  na decibely

  a vymieňame revolvery

  za Double Fantasy

  za tehly

  za superfosfát

  za reaktory

  Predstavte si

  že by ste mohli žiť

  aj keď nedáte

  autogram

  predstavte si

  kabriolety

  namiesto nepriestrelných rolls-royceov

  snežienky namiesto obesencov

  Predstavte si

  že vkĺznete do zrkadla

  bez jaziev

  s oboma očami

  ako ľudia

  Predstavte si

  že môžete pokojne čakať

  na stanici

  a pod nohami vám netiká

  smrť

  predstavte si

  že priamky leteckých ciest

  sa nelámu

  predstavte si

  to ticho v bankách

  Predstavte si

  že vám John vraví

  Imagine

  a táto báseň

  že vôbec neexistuje

   

  VODA ČO MA DRŽÍ NAD VODOU

  Keby bolo niečo

  Čo sa ti dá zniesť

  Okrem neba nado mnou a miliónov hviezd

  Tak by som to zniesol

  Vždy znova a rád

  K tvojim nohám dobré veci ako vodopád

  Keby som mal kráčať

  Sám a zranený

  Šiel by som až tam kde tvoja duša pramení

  Keby som ten prameň

  Našiel náhodou

  Bola by to voda čo ma drží nad vodou

  Môžeš zabudnúť

  Stačí kým tu si

  Iba ďalej buď

  Nič viac nemusíš

  Chcem sa z teba napiť

  Šaty odhoď preč

  Čo má byť sa stane

  Tak cez moje dlane

  Ako čistý prameň teč

  Ak ťa ešte trápi

  Smútok z rozchodov

  Ono sa to poddá

  Ty si predsa voda

  Čo ma drží nad vodou

  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013