Jozef Telgársky

Narodenie 27. 3. 1919 Hrabušice
Úmrtie 10. 9. 1998 Bratislava • Životopis autora

  Jozef TELGÁRSKY v r. 1929 – 33 študoval na gymnáziu v Rožňave, 1933 – 37 v Banskej Bystrici, 1937 – 42 francúzštinu a latinčinu na

  Jozef TELGÁRSKY v r. 1929 – 33 študoval na gymnáziu v Rožňave, 1933 – 37 v Banskej Bystrici, 1937 – 42 francúzštinu a latinčinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1942 – 45 pracovník kultúrneho oddelenia Ministerstva zahraničných vecí Slov. republiky v Bratislave, z toho r. 1943 – 44 kultúrny pridelenec veľvyslanectva v Bukurešti, 1945 – 52 referent Matice slov. v Martine, redaktor matičných časopisov Slniečko, Slovensko, Príroda a spoločnosť, 1952 – 55 pracovník Vydavateľstva Osveta v Martine, 1955 – 59 vedúci Knižnice Matice slov. V súvislosti s vydaním Encyklopédie Slovenska prenasledovaný a občiansky perzekvovaný, 1959 – 60 väznený. R. 1960 – 61 robotník Pozemných stavieb v Žiline, 1961 – 69 stavebný asistent a vedúci strediska Pozemných stavieb v Košiciach, od 1969 vedúci Národnej knižnice v Martine, od 1975 vedeckovýskumný pracovník a vedúci jej úseku starých tlačí, od 1981 na dôchodku, od 1982 žil v Bratislave. Knižne debutoval veršovanou rozprávkou Cirkus (1945), nasledovali prozaické rozprávky Žirafa (1946), Krokodíl Ham (1949) a leporelo Horička, hora (1953). Umeleckú literatúru prekladal z taliančiny, angličtiny, rumunčiny a švédčiny. Zostavovateľ zborníka Kniha (1974 – 83), zostavil Bibliografický súpis publikácií Vydavateľstva Osveta za roky 1953 – 1977 (1973, 1980), spolu s Jánom Smetanom vydal Katalóg tlačí 16. storočia v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne (1981), po smrti Jána Čaploviča dokončil jeho Bibliografiu tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700 (1984), pripravil publikáciu Tristopaťdesiat rokov typografie v Trenčíne (1987), z matičnych zbierok vydal Katalóg slovacikálnych kníh v Knižnici Matice slovenskej vydaných do roku 1918 (1984), posmrtne vyšiel rozsiahly Katalóg slovacikálnych tlačí Univerzitnej knižnice v Bratislave do roku 1918, 1 – 8 (1999 – 2003, so Z. Banskou).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • Cirkus (1945, veršovaná rozprávka)
  • Žirafa (1946)
  • Krokodíl Ham (1949)
  • Leporelá

   Horička, hora (1953)

  Odborná literatúra

  • Katalóg tlačí 16. storočia v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne (1981)
  • Katalóg slovacikálnych kníh v Knižnici Matice slovenskej vydaných do roku 1918 (1984)
  • Tristopaťdesiat rokov typografie v Trenčíne (1987)
  • Katalóg slovacikálnych tlačí Univerzitnej knižnice v Bratislave do roku 1918, 1 – 8 (1999, 2003 spoločné dielo autorov Jozef Telgársky, Z. Banská)

  Editorská činnosť

  • Kniha (1974 – 83, zborník)
  • Bibliografický súpis publikácií Vydavateľstva Osveta za roky 1953 – 1977 (1973, 1980)
  • Bibliografiu tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700 (1984)

 

Obálka slniečka september 2013