• Životopis autora

  Po maturite na Strednej priemyselnej škole strojníckej (1967) študoval r. 1967 – 68 archívnictvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1968 – 71

  Po maturite na Strednej priemyselnej škole strojníckej (1967) študoval r. 1967 – 68 archívnictvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1968 – 71 literatúru a filozofiu na št. univerzite v Padove, 1971 – 72 pomocné vedy historické na Vatikánskej paleograficko-diplomatickej škole, 1972 – 73 knihovníctvo na Vatikánskej škole pre knižné vedy, 1978 absolvoval štúdium moderných a súčasných dejín na univerzite v Lausanne. Do r. 1991 pôsobil ako editor, vedeckovýskumný pracovník a stredoškolský pedagóg v Lausanne, 1993 – 96 bol pracovníkom Slov. národnej knižnice v Martine, od 1996 Univ. knižnice v Bratislave, vydavateľom štvrťročníka pre slov. kultúru Most, od 2006 poslancom Národnej rady Slov. republiky. Vo svojej literárnohistorickej činnosti sa zaoberá problematikou slov. exilovej literatúry a jej osobností (J.  C. Hronský, A. Žarnov, R. Dilong, G. Zvonický, J. L. Doránsky, J. A. Mikuš, J. Zvonár-Tieň, J. Tomko, M. S. Ďurica, Š. Vragaš a i.).  Zostavil antológiu veršov slov. básnikov Dvadsiatyprvý (1993), reflektujúce augustové udalosti r. 1968. Autor monografie Vydavateľské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila  a Metoda 1963 – 1988 (1989), početných štúdií, bibliografií a biografií, ktoré publikoval ako separáty a v slov. zborníkoch, kalendároch a periodikách doma i v zahraničí. Na vydanie pripravil viacero knižných publikácií a zborníkov, ktoré vyšli v slov., francúzskom, nemeckom a talianskom jazyku. Slov. preklady a vydania Biblie na území Slovenska osvetlil v publikácii Sväté písmo u Slovákov (2006). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  Editorská činnosť

  • Dvadsiatyprvý (1993, antológia poézie)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  MARKUŠ, Jozef: Nezabudnuteľný slovenský kňaz a "prevádzač" (Živého ma nedostanete! Spomienky Františka Reveša. Zost. Imrich
  MARKUŠ, Jozef: Nezabudnuteľný slovenský kňaz a "prevádzač" (Živého ma nedostanete! Spomienky Františka Reveša. Zost. Imrich Tóth). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 111.

  -red-: Jubileum Jozefa Rydla. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 15.

  ŠAH: Pripomíname si (Jozef M. Rydlo – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 157 – 158.

  VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXV – XXVI.

  ŠAH: Jozef Rydlo – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 9, s. 157 – 158.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013